Folksam säger nej till fusionen mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto

Folksam kommer att säga nej till samgåendet mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto. Den direkta orsaken är att bolagets ansvariga förvaltare bedömer att samgåendet är till Pharmacia & Upjohns nackdel, både på kort och medellång sikt. – Vi ser den här fusionen som helt managementstyrd, säger Ulrika Enhörning på Folksam Kapitalförvaltning.

– Av de närmaste tre årens förväntade nettovinst för det nya bolaget kommer betydligt mer än hälften från Pharmacia & Upjohn, samtidigt som 51 procent av det nya bolagets kapital tillfaller Monsantos aktieägare och 49 procent går till Pharmacia & Upjohns, säger Ulrika Enhörning.

– Folksam investerade i P&U eftersom vi ansåg att det var ett prisvärt läkemedelsföretag som stod stadigt på egna ben, med hög tillväxtprognos de närmaste fem åren och med säkra patent, säger Ulrika Enhörning. På längre sikt lockades vi dessutom av möjligheten att företaget skulle kunna bli uppköpt av en större amerikansk eller europeisk läkemedelsjätte.

– Visserligen är Monsantos läkemedelsdivision mycket stark, men nu blir vi också ägare i deras Agroverksamhet, vars framtidsutsikter vi bedömer som osäkra.

Ulrika Enhörning varnar för att Agrokemins framtid inte är så ljus som P&U:s ledning nu vill påskina och pekar bland annat på att genmanipulerade grödor, där Monsanto tillhör de ledande i världen, kommer att ge upphov till kritik och kontroverser under många år, både i Europa och USA.

För ytterligare information, kontakta:
Ulrika Enhörning, ansvarig förvaltare för läkemedelsbranschen på Folksam
Kapitalförvaltning, tel 08-772 82 08, 0708-31 51 28

Pressekreterare på Folksam: Lars Åkerkvist, 08-772 60 77, 0708-31 60 07