Över två miljarder kronor i återbäring till Folksams livsparare

Den 1 september kommer en engångshöjning av återbäringen att genomföras för traditionella individuella livförsäkringar och tjänstepensioner i Folksam Liv och SparLiv. Höjningen baseras på försäkringarnas totalvärde den 1 april 2000 och påförs de försäkringar som är i kraft den 1 september.

Höjningen blir 5 procent av totalvärdet för försäkringar i Folksam och 6 procent för försäkringar i SparLiv.

De belopp som kommer att fördelas motsvarar i Folksam Liv två miljarder kronor och i SparLiv 300 miljoner kronor. Totalt 850.000 försäkringar omfattas av höjningen.

– Den här höjningen beror på att konsolideringen har fortsatt att vara hög i båda bolagen. Alla kunder som genom sina premieinbetalningar har bidragit till denna starka konsolidering har tjänat ihop till en särskild återbäring, säger Folksams VD Tore Andersson i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Tore Andersson, VD Folksam, tel 08-772 66 10
Urban Green, Chef för affärsområde LivSpar, tel 08-772 63 46
Göran Ronge, aktuarie, tel 08-772 84 72

Pressekreterare på Folksam: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07