Folksam Förenade Liv Fonder. Årsberättelse 2003

Förenade Liv Fonder
Årsberättelse 2003

– Förenade Liv Sverigefond 2
– Förenade Liv Världenfond 6
– Förenade Liv Obligationsfond 14
– Förklaring av risksymbolen och några riskmått 18
– Redovisningsprinciper 19
– Valutakurser 19
– Förenade Livs etiska placeringskriterier 20
– Jämförelseindex 21
– Ägarpolicy 21

Folksams kunskap inom trafiksäkerhet är känd över hela världen. Vartannat år sedan 1984 presenteras rapporten ”Hur säker är bilen?”, en sammanställning baserad på verkliga olyckor. Folksam är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller bilförsäkringar, och arbetar aktivt med bland annat trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen.
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/01/20040322BIT20290/wkr0006.pdf Hela rapporten