Folksam.Förenade Liv fonder Årsberättelse 2003

Förenade Liv Fonder
Årsberättelse 2003

· Förenade Liv Sverigefond 2
· Förenade Liv Världenfond 6
· Förenade Liv Obligationsfond 14
· Förklaring av risksymbolen och några riskmått 18
· Redovisningsprinciper 19
· Valutakurser 19
· Förenade Livs etiska placeringskriterier 20
· Jämförelseindex 21
· Ägarpolicy 21

Folksam är ett modernt försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har cirka 70 kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/01/20040318BIT20450/wkr0006.pdf Hela rapporten