Folksam och Swedbank tecknar avtal om kapitalförvaltning, sak- och grupplivförsäkring

Folksam och Swedbank tecknar avtal om kapitalförvaltning, sak- och grupplivförsäkring

Folksam och Swedbank har idag undertecknat ett avtal om samarbete. Därmed bekräftas den avsiktsförklaring som offentligjordes den 22 februari i år.

Det nu ingångna avtalet avser fyra huvudområden: sakförsäkringar, kapitalförvaltning, administration av fondförsäkring samt återförsäkring av grupplivförsäkring och tillhandahållande av individuella riskförsäkringsprodukter.

Avtalet ligger helt i linje med Folksams idé att tillhandahålla trygghetslösningar med hög kvalitet, största möjliga trygghet och bästa ekonomiska nytta.

Folksams kunder får tillgång till Swedbanks resurser och kompetens inom kapitalförvaltning i och med att Folksam överför sin förvaltning av räntebärande värdepapper och aktier till Swedbank Robur.
Folksam stärker samtidigt sin position på såväl liv-som sakförsäkringsområdet, bland annat genom att bolaget levererar sakförsäkringar till Swedbank.

Folksam etablerar också långsiktiga effektiviseringsvinster i försäkringsadministrationen genom det gemensamma bolaget kring kapital- och pensionsförsäkringar.

Läs mer på www.folksam.se/press i pressmeddelandet daterat den 22 februari 2007.

För ytterligare information:
Anders Sundström, vd Folksam, 08-772 66 10

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, 0708-31 60 07

————————————————————
Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com
Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=432407&fn=wkr0010.pdf