Folksam ändrar villkoren i pensionärernas grupplivförsäkring

Medlemmar i pensionärsorganisationer som PRO, SKPF och SPRF med flera har kunnat teckna en grupplivförsäkring i Folksam som lämnar ersättning till efterlevande vid dödsfall. På grund av ett vikande intresse bland pensionärer att teckna grupplivförsäkringen kommer Folksam från och med den 1 januari 2011 att sänka ersättningsbeloppet i försäkringen.

Förändringen är en följd av att allt färre väljer att teckna grupplivförsäkringen när de blir pensionärer. Eftersom grupplivförsäkringen är en riskförsäkring utan sparande måste de årliga premierna täcka utbetalningarna. Det minskade antalet försäkringstagare innebär att färre är med och delar på kostnaden. För att undvika att försäkringen går med kraftig förlust har Folksam beslutat sänka ersättningen.

– Det känns oerhört tungt att behöva sänka ersättningen, men alternativet hade varit kraftigt höjda premier. Det skulle innebära att många pensionärer inte skulle ha råd att ha kvar försäkringen överhuvudtaget, säger Anders Olson, chef Partnermarknad Folksam.

Försäljningen av grupplivförsäkringen upphör från och med 1 januari 2010. Premierna och ersättningsbeloppet lämnas oförändrade under 2010. Från och med 1 januari 2011 sänks ersättningen med cirka hälften för kunder över 70 år. För personer under 70 år genomförs sänkningen i två steg. Antalet kunder som berörs av förändringen uppgår till cirka 420 000.

– Det finns ingen enkel lösning på problemet. Vår målsättning är att de pensionärer som i dag har en grupplivförsäkring i Folksam ska kunna ha kvar sin försäkring till ett pris som trots försämrade villkor inte ska vara orimligt högt, säger Anders Olson.

Folksam har under flera år försökt öka nyblivna pensionärers intresse för grupplivförsäkring, utan större framgång. Undersökningar som Folksam låtit göra visar på ett begränsat intresse för grupplivförsäkring hos denna grupp. Istället efterfrågas försäkringar som ger ersättning medan man fortfarande är i livet.

– Som kundägt bolag är det vår skyldighet gentemot alla våra försäkringstagare att se till att varje försäkring vi erbjuder går ihop ekonomiskt. Övriga försäkringstagare i Folksam skulle inte acceptera att vi tog från deras premier för att täcka de förluster som skulle uppstå om vi lämnade grupplivförsäkringen oförändrad, säger Anders Olson.

Folksam kommer att erbjuda pensionärer en ny gruppförsäkring som omfattar sjukdom och olycksfall. Förhoppningen är att försäkringen ska möta behoven hos morgondagens pensionärer. Försäljningen av den nya gruppförsäkringen kommer att starta i början av 2010.

För ytterligare information:
Anders Olson, chef Partnermarknad Folksam, 08-772 62 83
Andreas Jerat, tf presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01