Bara 7 av 45 färger får godkänt i Folksams färgtest

Färgindustrin omsätter miljardbelopp varje år och Sveriges cirka 1,7 miljoner småhusägare beräknas köpa utomhusfärg till ett sammanlagt värde av minst 800 miljoner kronor per år. Folksams test av utomhusfärger är det enda oberoende testet av hur färgerna klarar sig i olika svenska klimat.

För att undersöka effekten av klimatet har testerna genomförts på fyra olika platser i landet: Alnarp utanför Malmö, Borås, Uppsala och Vindeln utanför Umeå. Färgerna bedöms utifrån mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning. Utifrån resultatet ges färgerna något av betygen; ”godkänt/bra köp”, ”tveksamt köp” eller ”underkänt/dåligt köp”. De bästa färgerna är i stort sett opåverkade av exponeringen medan de sämsta har omfattande brister, framförallt avseende mögelpåväxt.

Följande färgsystem får godkänt och klassas som ”bra köp” enligt Folksams färgtest (utan inbördes rangordning):
– Alcro Bestå Täckfärg (akrylat)
– Gjöco Herrgård Maximal (akrylat/alkyd)
– Jotun Demidekk Optimal (akrylat/alkyd)
– Engwall o Claesson Lasol Fasadmatt 9000 (alkyd)
– Cuprinol Träfärg (alkyd)
– Beckers Tradition Linoljefärg
– Engwall o Claesson Lasol Utv. Linoljefärg

Redan efter halva testtiden, för ett år sedan, underkändes nio färger. Nu vid slutavläsningen, efter två års test, får alltså 21 färger underkänt. Mögelpåväxt är det dominerade problemet med majoriteten av utomhusfärgerna, medan problem med sprickbildning och avflagning är marginella i jämförelse.

– Graden av mögelpåväxt på de färger vi underkänt är helt oacceptabel och vi avråder från köp av dessa färger. Det finns också 17 färger som är tveksamma köp. De har en långsammare mögelpåväxt, men det finns ingen anledning att välja dessa när det istället går att välja en färg som får godkänt, säger Folksams miljöchef Jan Snaar.

Mest mögel i Borås
Det är stor skillnad på hur färgerna reagerar på de olika exponeringsorterna. Färgpanelerna placerade i Vindeln utanför Umeå klarar sig bäst, beroende på att tillväxtsäsongen för mögelsvampar är kortare i norra Sverige än i de fuktigare södra delarna av landet. Teststationen i Borås, där färgerna uppvisar mest mögelpåväxt, är ett av de områden som har mest nederbörd i Sverige.

– Vårt test visar att småhus i västra och södra Sverige löper större risk att drabbas av mögelpåväxt än i andra delar av landet. Valet av rätt utomhusfärg är det mest effektiva sättet att undvika snabb mögelpåväxt och en kostsam ommålning av huset efter några få år, säger Jan Snaar.

Går att höja färgkvaliteten
Husmålning handlar om stora pengar och utbudet av utomhusfärger behöver kvalitetshöjas väsentligt avseende funktion, hållbarhet och prisvärdhet. Det finns fortfarande ett stort utrymme för forskning och produktutvecklingsarbete, så att utomhusfärgerna kan bli värda vad de kostar villaägarna idag.

– Det går att producera bra färger. Ett exempel är Engwall o Claesson som fick underkänt på en av sina färger i 2007 års färgtest. De tog intryck av testresultatet och förändrade innehållet i färgen. I årets test får samma färg betyget ”bra köp” vilket är ett bevis på att det går att höja kvaliteten om bara viljan finns, säger Jan Snaar.

För färgtestet i sin helhet se: www.folksam.se/fargtest

* Folksams test av utomhusfärger genomförs för tredje gången under ledning av Stefan Hjort, Swerea IVF. De målade panelerna är vinklade i 45 grader mot syd, samt i lodrät vinkel mot norr. Färgen på träpanelerna i 45 graders vinkel åldras 2-3 gånger snabbare än vid normal exponering. Det innebär att två års testperiod motsvarar 4-6 års verklig exponering för väder och vind.

** Testet omfattar 45 utomhusfärger. Förutom de traditionella färgerna från de kända tillverkarna ingår även produkter som säljs på lågprisvaruhus och byggmarknader, ofta under eget namn. Även så kallade industriprodukter som används av trähusfabrikanter ingår.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01
Folksam har ett starkt miljöengagemang och beställer samtidigt årligen byggreparationer för över 800 miljoner kronor för våra kunder. Därigenom kan vi kräva att de produkter som används både fyller sin funktion fullt ut och kan visa på bra miljöprestanda. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad