Bara 7 av 45 färger får godkänt i Folksams färgtest

Färgindustrin omsätter miljardbelopp varje år och Sveriges cirka 1,7 miljoner småhusägare beräknas köpa utomhusfärg till ett sammanlagt värde av minst 800 miljoner kronor per år. Folksams test av utomhusfärger är det enda oberoende testet av hur färgerna klarar sig i olika svenska klimat.

För att undersöka effekten av klimatet har testerna genomförts på fyra olika platser i landet: Alnarp utanför Malmö, Borås, Uppsala och Vindeln utanför Umeå. Färgerna bedöms utifrån mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning. Utifrån resultatet ges färgerna något av betygen; ”godkänt/bra köp”, ”tveksamt köp” eller ”underkänt/dåligt köp”. De bästa färgerna är i stort sett opåverkade av exponeringen medan de sämsta har omfattande brister, framförallt avseende mögelpåväxt.

Följande färgsystem får godkänt och klassas som ”bra köp” enligt Folksams färgtest (utan inbördes rangordning):
– Alcro Bestå Täckfärg (akrylat)
– Gjöco Herrgård Maximal (akrylat/alkyd)
– Jotun Demidekk Optimal (akrylat/alkyd)
– Engwall o Claesson Lasol Fasadmatt 9000 (alkyd)
– Cuprinol Träfärg (alkyd)
– Beckers Tradition Linoljefärg
– Engwall o Claesson Lasol Utv. Linoljefärg

Redan efter halva testtiden, för ett år sedan, underkändes nio färger. Nu vid slutavläsningen, efter två års test, får alltså 21 färger underkänt. Mögelpåväxt är det dominerade problemet med majoriteten av utomhusfärgerna, medan problem med sprickbildning och avflagning är marginella i jämförelse.

– Graden av mögelpåväxt på de färger vi underkänt är helt oacceptabel och vi avråder från köp av dessa färger. Det finns också 17 färger som är tveksamma köp. De har en långsammare mögelpåväxt, men det finns ingen anledning att välja dessa när det istället går att välja en färg som får godkänt, säger Folksams miljöchef Jan Snaar.

Mest mögel i Borås
Det är stor skillnad på hur färgerna reagerar på de olika exponeringsorterna. Färgpanelerna placerade i Vindeln utanför Umeå klarar sig bäst, beroende på att tillväxtsäsongen för mögelsvampar är kortare i norra Sverige än i de fuktigare södra delarna av landet. Teststationen i Borås, där färgerna uppvisar mest mögelpåväxt, är ett av de områden som har mest nederbörd i Sverige.

– Vårt test visar att småhus i västra och södra Sverige löper större risk att drabbas av mögelpåväxt än i andra delar av landet. Valet av rätt utomhusfärg är det mest effektiva sättet att undvika snabb mögelpåväxt och en kostsam ommålning av huset efter några få år, säger Jan Snaar.

Går att höja färgkvaliteten
Husmålning handlar om stora pengar och utbudet av utomhusfärger behöver kvalitetshöjas väsentligt avseende funktion, hållbarhet och prisvärdhet. Det finns fortfarande ett stort utrymme för forskning och produktutvecklingsarbete, så att utomhusfärgerna kan bli värda vad de kostar villaägarna idag.

– Det går att producera bra färger. Ett exempel är Engwall o Claesson som fick underkänt på en av sina färger i 2007 års färgtest. De tog intryck av testresultatet och förändrade innehållet i färgen. I årets test får samma färg betyget ”bra köp” vilket är ett bevis på att det går att höja kvaliteten om bara viljan finns, säger Jan Snaar.

För färgtestet i sin helhet se: www.folksam.se/fargtest

* Folksams test av utomhusfärger genomförs för tredje gången under ledning av Stefan Hjort, Swerea IVF. De målade panelerna är vinklade i 45 grader mot syd, samt i lodrät vinkel mot norr. Färgen på träpanelerna i 45 graders vinkel åldras 2-3 gånger snabbare än vid normal exponering. Det innebär att två års testperiod motsvarar 4-6 års verklig exponering för väder och vind.

** Testet omfattar 45 utomhusfärger. Förutom de traditionella färgerna från de kända tillverkarna ingår även produkter som säljs på lågprisvaruhus och byggmarknader, ofta under eget namn. Även så kallade industriprodukter som används av trähusfabrikanter ingår.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01
Folksam har ett starkt miljöengagemang och beställer samtidigt årligen byggreparationer för över 800 miljoner kronor för våra kunder. Därigenom kan vi kräva att de produkter som används både fyller sin funktion fullt ut och kan visa på bra miljöprestanda. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad

90 Kommentarer

Hej
Är något förundrad av att ni jämför päron & äpple!
Vet ni överhuvudtaget skillnaden mellan
LASYR
TÄCKLASYR
TÄCKFÄRG
känn lite konstigt att ni inte jämför olika typer av
färger med varandra!
Detta skriver jag endast för att belysa skillnader mellan färgtyper.
Jag säljer både Alro Bestå & Jotun Demmidekk optimal,
så jag kommer att få positiva reaktioner av er rapport
men jag TYCKER inte man jämför LASYR & TÄCKFÄRG med varandra. Jag hjälper er gärna med fackkunskap ang. olika produkter om ni är intresserade av att veta varför man inte säljer samma färg till alla underlag!
Vissa panelkonstuktioner är VANSINNIGA att måla med Täckfärg vid ommålning, tex LIGGANDE HYVLAD PANEL
funkar tyvärr endast med LASYR även om denna färgtyp har
kortvarig livslängd.
Ring gärna mig.
COLORAMA Lund & Veberöd
Jonas Döhle

  Ja jag håller fullständigt med. Det verkar vara en ytlig och inte så genomtänkt test. Undrar även hur miljöaspekten i testen är tänkt också? Konventionella målarfärger som sägs hålla svamp- och mögeldödande ämnen borta innehåller fungicider som baseras på hälsovådliga, klorerade kolväten istället för naturliga mögelbekämpningsmedel.

  Alger och mögel växer till sig av miljöförstöring, dvs avgaser och utsläpp och gifter. Och använder man målarfärg innehållande gifter bidrar man ju bara till att öka problemt på lång sikt – det är ju ingen bra lösning.

  Läs mer om färger och miljön:
  http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/farg/

  Lite intressant info att ta del av nedan:

  ”På senare år har vi fått allt större problem med fukt och mögel i våra hus. I drygt en tredjedel av våra småhus och i c:a 10 procent av våra flerbostadshus finns någon form av fukt eller mögel. Orsakerna är bland annat användning av felaktiga byggmetoder och material, påskyndade byggprocesser där byggfukten inte tillåts torka ut och en ökad alstring av vattenånga inomhus till följd av ett allt mer intensivt badande, duschande och tvättande. Fukt kan leda till mögel, röta och kvalster. Fukt ökar också utsöndringen av olika kemikalier i byggmaterial, genom att orsaka kemiska reaktioner i materialet, lösa upp ämnen och att genom ångvandringsprincipen transportera ut skadliga partiklar i luften vi andas. Till exempel avges skadliga kemikalier från fuktig mineralull och fuktiga golvmattor. Och golvlimmer kan i närvaro av fukt förtvålas och bilda giftiga kemiska gaser. Med rätt byggmetoder och material slipper du fukt- och mögelproblem.”
  (…)
  ”Använd bra virke. Avstå från täta plastfärger som hindrar fuktvandring i träet. På tidigare mögelangripen fasad rekommenderas mineralisk färg (t.ex. silikatfärg). Måla helst på sommaren.”
  http://www.ekobyggportalen.se/sjuka-hus-byggifter/fukt-och-mogel/

  Här är en till bra länk
  http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/traskydd/

Ni skriver:
”Testmetoden är godkänd av Sveriges färgtillverkare”

SVEFF skriver
I ett försök att verka trovärdiga skriver också Folksam att ”Testmetoden är godkänd av
Sveriges färgtillverkare”. Detta är ren lögn.

Varför ljuger ni?

Hoppas att Ni kan testa den nya tyska färgen BIONI nästa gång.
BIONI kan inte mögla eftersom den är baserad nanosilverteknologi.
BIONI rekommenderas av miljödatabasen SundaHus.
Färgen har många fantastiska tekniska egenskaper och sänker bland annat fastighetens energiförbrukning.
-Bra för alla som vill spara pengar.
BIONI har precis börjat säljas av Nordsjö butikerna samt av Happy Homes.
I vissa butiker måste färgen först beställas hem.

Håller helt med Jonas Döhle i kommentar nr. 1 ,
var själv färghandlare i 30 år och har sålt de flesta
fabrikaten.
Tycker att Folksams test är ett bra försök att hjälpa
konsumenter men redovisningen är rena katastrofen !
Privatkonsumenter kommer bara att läsa rubriken och
inte mycket bra information som finns i forskningsrapporten,
för mig verkar det som Folksams redovisning är anpassad
till media (chockverkan).
De flesta seriösa/duktiga färghandlare anpassar sitt
sortiment och sina råd till orten, husets läge, husets konstruktion o.s.v.
Om nu Folksams test är så bra som man säger, och görs på
olika orter, varför redovisar man t.e.x. inte vilka färger som är bäst att måla i klimat Uppsala, klimat Borås o.sv.
Skulle det ge för många godkända färger ? (mindre chockverkan)
Läser man forskningsrapporten så finns det på vissa orter färger som är minst lika bra eller bättre än de
Folksam kallar de 7 bästa.
Konsumenten i t.e.x. Uppsala/Stockholm får ingen bra
vägledning till de bästa köpen!
Finns sällan växter som trivs lika bra i norrland som
i skåne, troligen heller aldrig färg.
Att som Folksam redovisa ett riksgenomsnitt är för mig
lika tokigt som att förorda samma vinterdäck som bästa
köp i både Kiruna och Malmö.
Förstår inte Folksam att den lilla ofta mycket duktiga
färghanlaren som valt en produkt som troligen är det bästa man kan måla med i t.e.x. mellansverige även med
bästa resultat i er forskningsrapport men ej med bland
´de 7`kommer lida stor skada av er redovisning?
Hans kunder kommer bara att läsa rubriken!!
Så frågan kvarstår, vill Folksam ge konsumenterna bästa
möjliga information, eller ge media´chockrubriker`??
Även jag kan vara behälplig om Folksam vill veta skillnaden på olika färgsorter och var de passar bäst.
Vänligen/Peter Karlsson

Håller med föregående inlägg här ovan. Har i många år jobbat inom olika koncerner och med ett flertal färgfabrikat, så jag kan mer eller mindre ställa mig opartisk inför resultaten. Dock noterar jag år efter år att ni rör till den något så fruktansvärt när ni så flummigt presenterar resultaten. Framför allt i hur ni tillsammans med Plus presenterar det hela i TV. Att ställa sig frågan hur t ex Alcro kan vara duktiga på att göra en produkt och inte en annan är så…ja jag vet inte. Svaret är att den ena är en akrylat (drabbas banne mig aldrig av mögelpåväxt) och den andra en helmatt oljefärg som ska efterlikna slamfärg (= väldigt attraktiv för mögelsporer). Det är inte ett alcroproblem, det är lika för alla.

Som svar på Jonas Döhle och Peter Karlssons menar jag att målet måste väl ändå vara att alla utomhusfärger ska fungera utan mögelpåväxt etc, oavsett om de är lasyrer, täcklasyrer eller täckande färger. Läser man rapporten framgår där exakt vad det är för färger vi testat. Har svårt att tro att Jonas har rätt i sitt påstående ”LIGGANDE HYVLAD PANEL
funkar tyvärr endast med LASYR”. Varför skulle det vara så?

Beträffande Peters inlägg om att redovisningen är ”rena katastrofen!” så tycker jag att du missar målet, all bakomliggande information finns ju att läsa för den intresserade läsaren. Eller vad tänker du på?

Vidare skriver Peter ”varför redovisar man t.e.x. inte vilka färger som är bäst att måla i klimat Uppsala, klimat Borås o.sv.”. Jag förstår inte vad du menar, en grundlig redovisning görs ju, både i Folksams material och i rapporten, för de fyra olika orterna där vi har testat färg. Och om det vore så att vissa färger är lämpliga i Skåne men inte i norrland då borde väl den informationen visas på färgburken.

Peder säger att vi skriver att ”ett försök att verka trovärdiga skriver också Folksam att Testmetoden är godkänd av Sveriges färgtillverkare. Detta är ren lögn.” Var har du hittat Folksams påstående om att ”Testmetoden är godkänd av Sveriges färgtillverkare”?

Danne skriver ”att ni rör till den något så fruktansvärt när ni så flummigt presenterar resultaten.” Vi vore tacksamma för en precisering om hur vi kan bli tydligare.

Danne skriver vidare ”akrylat drabbas banne mig aldrig av mögelpåväxt”. Läs resultatet noggrannare så blir du varse om att om att akrylatfärger kan vara dåliga, exempelvis färgen Liwa Utomhusakrylat drabbades av mögelpåväxt på 21 av de 24 testpanelerna.

Avslutningsvis vill jag säga att jag är angelägen om att ge de olika färgerna samma förutsättningar och att kunna ge färgkonsumenter en bra vägledning. Därför tar jag gärna emot kloka synpunkter, både på försöksupplägg och hur resultaten presenteras.

Mvh Stefan Hjort

Stefan, jag lovar att återkomma när jag har lite mer tid, så jag kan vara lite mer utförlig. Ber om ursäkt för mitt hastiga inlägg. Men jag måste säga att jag personligen aldrig någonsin har sett en fasad målad med akrylat som drabbats av påväxt. Jag har heller aldrig någonsin haft en kund som använt akrylat och sedan kommit och meddelat att han/hon fått detta problem. Jag har under de senaste 10-15 åren arbetat med Alcro/Beckers, Teknos, Jotun och Nordsjö.

Ja du Stefan det verkar inte riktigt som du själv vet vad ni skriver på eran egen hemsida.

Under ”Så & därför testar vi” sista meningen står det klart och tydligt ”Testmetoden är godkänd av Sveriges färgtillverkare”

Är det en lögn?

Bäste Stefan Hjort,
Läste du verkligen min kommentar?
Skrev just att jag tycker testen är bra och mycket
i DIN rapport är viktig information till dom som skall
måla.
Det jag vänder mig emot är hur den presenteras på
folksams hemsida och i media, där man kallar vissa
färger för ´bästa köp` ´tveksamma`o.s.v.
De flesta privatkonsumenter läser som jag skrev bara
rubriken, och för dom finns bara 7 färger att måla med.
Pressmeddelandet från folksam borde belyst att det fortfarande finns problem med utefärg och hänvisat till
lättlästa delar ur DIN utmärkta rapport.
Man kunde där i första hand visat din gradskala från
1-5 med ingen, lätt, antydan o.sv. där DU tidigare
haft bedömmningen att grad 1-2 knappast har någon betydelse för husägaren.
Självklart skall det varnas för färger i grad 4-5 och
kanske bedömma färger med någon enstaka 3-a som tveksam.
Därefter DIN bilaga med redovisning ort för ort och
de anm./grad färgen fått.
DU skriver själv i rapporten att det finns några färger
som t.e.x. i Alnarp visar mer mögel än i Borås och att
någon rimlig förklaring inte finns, då vissa av dessa
färger även i Borås har toppresultat så undrar man ju,
har något hänt med dessa prover? är det slumpen?
Fakta är att om er test är tillförlitlig så hör åtminstonde en av dessa färger till det bästa man kan
köpa i ca:80% av sverige och här kommer poängen, den
färgen finns inte med bland de 7.
Din rapport säger inget om färgernas livslängd eller
förmåga att hålla kulör och glans, nog så viktiga önskemål från konsumenterna!
Kan det vara så att vissa färgtillverkare går en medelväg för att erbjuda just detta och accepterar
mögel i grad 1-2 ?
OM DU INTE REDAN TRÖTTNAT VAR DETTA BARA DEL 1 AV 2
FÖR DENNA KOMMENTAR………

DEL 2……….

Har under dagen ringt 14 gamla kollegor runt om i sverige, och de flesta tycker DIN rapport är bra men
kan inte förstå tanken med folksams pressmeddelande,
De flesta har även redan upplevt att kunden kommer
med ´lappen`där de 7 är noterade, de flesta är redan
garderade med flera fabrikat på hyllan, och som någon
sa / det är bara att vända kappan efter vinden för även
om jag skulle vilja erbjuda något annat så måste vi sälja för att överleva/, har även fått några andra bra
frågor och påståenden….
På en tidigare fråga DU fått om färger som fått olika
testresultat genom åren svarade du att man troligen
förändrar produkterna varje år.
VAD säger att ´de 7`folksam ber folk köpa som NI köpte
2008 är samma produkt idag ??
Större delen av de hus som skall målas är tidigare målade, i denna test och tidigare tester har resultatet
varit så att med en grundfärg är slutfärgen nästan mögelfri och med annan grundfärg mera mögel !
( gäller Alcro Bestå 2007 och Teknos Nordica 2010 )
VAD säger att ´de 7`är bästa köp vid målning på tidigare
färgskikt ??
Någon handlare undrade hur folksam kan ge rådet bästa köp när man inte testar alla färger ?? (t.e.x.Beckers Perfekt som många är nöjda med)
Flera handlare oberoende av huvudfabrikat tog upp
produkten Teknos Nordica Eco som man rekommenderar när
inget annat håller, och kunde inte förstå att den var `tveksam`i folksams rapport.
Det jag försökt belysa är att folksams pressmeddelande
inte styr folk till att läsa en bra rapport utan ger
många 7 färger att välja på vars resultat om några år
troligen ingen kan sia om.
DITT förslag om märkning ´bästa ort`på burken vore bra!
MVH Peter Karlsson

Svar till Signaturen Peder!

Det är inte Stefan Hjort utan Folksam (undertecknad) som ska klandras för att det står som det står på vår hemsida. Det är felaktigt. Varför kan jag inte förklara eftersom vi mycket väl vet att det inte är SVEFF som godkänt testmedtoden.
Så här står det i Swerea IVF:s rapport:
” I huvudsak har Svensk Standard SS-EN 927-3 ”Färger och färgsystem för målning på trä utomhus-Del 3: Testmetoder för naturlig åldring” legat till grund för bedömningen. Vid avsteg från standarden har detta noterats i rapporten.”

Beträffande bedömningen av mögelpåväxt står följande:
”Bedömningen av mögel- och algpåväxt baserades på standard ASTM C 1338, MIL-STD-810C med bedömningskriterier enligt nedanstående tabell.
Not. MIL-standarden är en fuktkammartest vars skala används som utgångspunkt för vår bedömning.
Provytan var lika med panelens yta.”

Dessa standarder är väl etablerade och används även av färgtillverkare för olika tester.
Men, återigen ber vi om ursäkt för vad som stått på vår hemsida i frågan. Det är nu borttaget.

Jan Snaar
Miljöchef, Folksam

Till Peder som skriver att ”Ja du Stefan det verkar inte riktigt som du själv vet vad ni skriver på eran egen hemsida” om att testmetoden är godkänd av Sveriges färgtillverkare har jag följande kommentar. Du får hålla isär Folksam och Swerea IVF, där jag jobbar, och vad jag förstår är det är på Folksams hemsida texten står och de får själva ansvara för sin hemsida.

Till Peter Karlsson har jag följande kommentar. Det är roligt att läsa att du gillar rapporten. Jag tycker också att det är konstigt att några få färger får mer mögelpåväxt i Alnarp än i Borås, trots att det regnar mycket mindre i Alnarp. Dock tror jag inte att det handlar om slumpen utan mer om hur pass bra färgen är formulerad för de förutsättningar som finns på de olika orterna. Vidare både förstår jag och håller med dig i din invändning mot att en del färger som hamnar precis utanför ”bästagruppen” ändå kan vara ett bra val men oavsett var man lägger ”ribban” så hamnar man i hårklyveri. Din invändning mot att en viss färg i årsmodell 2007 inte är densamma i 2010 stämmer (tyvärr?). Håller också med dig om att det finns betydelsefulla egenskaper hos en utomhus färg som vi inte lyfter fram i testet.
Mvh Stefan Hjort

Hej
Vi har ett trähus, stående panel, som målats i 2 omgångar sedan 1990 då det byggdes. Färg som använt har varit Alcro Täcklasyr, linoljebaserad.
Är det möjligt att nu använda täckfärg istället då man kan läsa att det skulle ge längre beständighet, och hur gör man isåfall?

Hej!

Har en fråga. Varför presenteras det 6 st. Nordsjö-produkter och bara 1 Beckers-produkt, som för övrigt inte tillverkas av dem. Beckers är ju det mest välkända varumärket i Sverige. Ca. 95% kännedom av befolkningen.

Det e synd att man testar en färg som inte finns längre som demidekk optimal .

Jättetack för att ni gör dessa undersökningar. Man är helt utlämnad som färgköpare och har i praktiken inte en chans när huset är täckt av mögel 2 år efter målning. Vad jag inte förstår är färgbranchens reaktion. Tänk att kunna säga, på ett trovärdigt sätt, att denna färg skyddar din panel och kommer inte vara påväxt av mögel efter 10, 20 eller 30 år. Vad är annars skillnaden mellan färg fabrikaten?

Oj vad många handlare som blivet sura för de inte kan kränga den skitfärg som de tjänar mest på att sälja.
Jonas Döhle du är en nolla med ett ego som som saknar täckning.

Svar till Ylva Byström om ommålning av gammalt linoljefärgmålat hus.
Många och gamla skikt med linoljefärg kan ställa till problem med blåsbildning, om det finns rester med ohärdad linolja. Men i ditt fall tror jag inte att det ska vara något problem eftersom det inte är så många skikt med färg på ditt hus och dessutom handlar det om en modern linoljefärg. Därför tycker jag att du ska göra på följande sätt:
1. Tvätta fasaden med fasadtvättmedel och skölj noga med rent vatten. Läs varningstexten på flaskan noggrant för det handlar oftast om starka alkaliska lösningar.
2. Om huset är drabbat av mögelpåväxt krävs behandling med mögeldödande medel (gärna Biokleen som du hittar på ICA eller Dentar).
3. Skrapa bort löst sittande färg. På de ställen med bart trä ”fläckgrundar” du med en grundfärg. Det är bra om du grundar så snabbt som möjligt eftersom det bara/oskyddade träet tar skada av solens uv-strålar. Dock får inte träet vara fuktigt.
4. Måla huset med ett bra färgsystem, gärna akrylat eller akrylat/alkyd.

Se till att använda produkter (grundning och toppfärg) som är kompatibla (fungerar) med varann. Komplettera gärna skyddet på ändträet med grundolja, grundfärg och toppfärg.

Lycka till!

Stefan Hjort

Varför var inte Beckers Perfekt med i denna test, de var ju en av de bättre förra gången och de verkar ju vara en av Beckers storsäljare.

Jag har använt slamfärg på hus i Stockholm Skärgård under många år. Mycket lite påväxt av svartmögel på
ytor i alla vädersträck. 2003 slamfärgade jag ett nytt hus med nyköpt slamfärg. Efter 1 år började kraftig svartmögelpåväxt på alla ytor utom på och runt övermålade spikhuvuden. (zink-galvaniserad spik)
Min misstanke är att nuvarande slamfärger saknar zink av miljöskäl. Vad kan ersätta zink i slamfärg för att motverka mögelpåväx? Finns tester?

Svar till Micke och Lars ang varför inte Beckers Perfect är med i testet denna gång.

Av utrymmesskäl tog vi bara med Alcro Bestå som kommer från samma koncern som Beckersfärgen. Om man studerar varuinformationsbladen gällande de båda färgerna kan man misstänka att det är samma färg tappad i olika burkar.

Svar till Lars G.H ang zink i slamfärg

Zink brukar användas i oljefärger som pigment (zinkvitt). Vad jag vet har det aldrig varit brukligt att tillsätta zink(vitt) i falu rödfärg. Någon annan som vet mer/bättre?

Mvh Stefan Hjort

Hej alla.

Har läst alla mer eller mindre ballanserade inlägg men inte blivit mycket klokare. Jag har en gammal familjestuga från ca 1870-talet som nu ska genomgå yttre renovering. Dvs nytt tak, nya väggar & nya fönster. I år är det taket som ska bytas & därför endast vindskivorna som behöver målas, min fråga är därför: skall man grundmåla dessa & vilken/vilka färger är bäst? stugan ligger i det lilla samhällete Söne ca en mil utanför Lidköping 1-2 km från Vänern på en liten höjd & det brukar blåsa mkt där på höstarna. Tidigare har stugan alltid målats med Falu rödfärg inköpt på närmaste Ö & B eller liknande. Den färgen känns inte speciellt motståndskraftig & blir väldig fort matt. Vill minnas att min far alltid målade farmors ladugård med en blankare typ av färg, måste väl ha större motståndskraft? om än inte tidstypisk. ALLA råd mottages med stor tacksamhet. Vänliga hälsningar: Thomas

Hej Thomas!
Jag är osäker på om du ska byta vindskivorna eller bara måla om dom. Om du ska byta dom tycker jag att du ska välja den bästa färgen (titta gärna i Folksams färgtest) eftersom vindskivorna är en av delarna på huset som är mest utsatt. Ska du bara måla om gäller den generella regeln med att tvätta, ev mögelbehandla, skrapa och måla på ny färg. Finns det bart trä måste du först grunda noga. Om den tidigare färgen har funkat tycker jag att du kan fortsätta med den.
Beträffande de falu-rödfärgsmålade delarna så känner jag igen mig i din beskrivning. Att byta från falu-rödfärg till ett annat färgsystem är inte helt oproblematiskt så därför rekommenderar jag dig att fortsätta med den färgen. Även om du ska sätta upp ny panel tycker jag att du ska använda falu-rödfärg eftersom det är en tidstypisk färg som stämmer bra överens till ditt gamla familjehus. Håll dig till den röda kulören (de ljusa kulörerna fungerar inte bra). Lycka till! Stefan

Jag har en gård utanför Lund i Skåne. Har haft stora problem med framförallt mögelpåväxt på byggnaderna. Sedan ett tiotal år använder jag bara Engwall & Claessons färg. Problemet är helt borta. Synd bara att det bara finns en affär i Malmö som säljer färgen och måste då oftast beställas hem.

En sak som förvånar mig med hur testet gjorts, är valet av platser. Sverige har en mycket lång kust och förhållandena i/invid havsbandet på väst- och ostkusten är minst sagt tuffa. Men ingen testplats ligger där! Varför???????

Hej igen Stefan & tack för svaret.
Vindskivorna skall bytas. Allt skall bytas :-) Huset är riktit risigt, men nu har vi genom arv fått loss mkt pengar till renovering. Förstår att du kanske nostalgiskt tycker att vi ska använda Falu rödfärg, men jag känner att det enda alternativet är den bästa färgen. Detta pga olika orsaker, dels genom ägarkonstellationen som innebär att jag själv med största sannolikhet får göra det mesta de kommande åren. Och det är inte helt smidigt då jag bor i Malmö & stugan ligger nästan 45 mil norrut. Tanken är att nyttja rotavdraget (har anlitat en lokal hantverkare, som ska hjälpa mig) under två-tre år på semestern. 10-12 veckor borde förhoppningsvis räcka för att byta ut skalet på huset. Jag har även hjälp med målning osv av min far. Men självklart vill jag behålla den röda kulören, vita knutar & fönster också. Det borde väl gå att hitta en någorlunda röd färg av bästa fabrikat som liknar Falu rödfärg? och med bästa fabrikat menar jag helt enkelt den som står emot fukt/väta och som ej möglar. Samt är så bra att man inte behöver måla vart annat år, alltså den färgen som står sig längst! förstår inte riktigt varför det skulle vara problematiskt att byta färgtyp, skall prata med lokala målare & färghandlare också.
Vänliga hälsningar / Thomas

Roligt att läsa Ulf Carlssons inlägg om att Engwall&Claesson färgen funkar.

Till Marianne Persson vill jag säga att förra gången vi testade färg hade vi med teststationen Bohus-Malmön, som alltså ligger i ett mycket väderutsatt läge på västkusten. Jag tror att färgfabrikanterna blev lika överraskad som jag av testresultatet och att färgerna där klarade sig utan nästan några mögelproblem. Orsaken kan man spekulera i, kanske är det mindre mängd mögelsporer i luften där? Kanske är det så att vädret är mindre gynnsamt för mögeltillväxt, regn följs ofta av sol (jmf med Borås där jag tror det kan vara fuktigt under längre tid). Slutsatsen blev alltså att vill man studera mögelpåväxt på målad fasadpanel är Borås mer utslagsgivande än kustklimat.

Till Thomas vill jag säga att du kanske borde överväga en matt akrylatfärg istället för falu-rödfärg?

Läser i en kommentar (projektledare för Folksams färgtest) att:
”Om huset är drabbat av mögelpåväxt krävs behandling med mögeldödande medel (gärna Biokleen som du hittar på ICA eller Dentar)”.
Jag brukar tvätta med Klorin, och det tycks vara det enda medel som verkligen tvättar bort fullständigt (eller kanske bleker?). Är inte Klorin mögeldödande? (det växer faktiskt igen efter ett halvår eller år).
Beträffande en färghandlarens påstående ”akrylat drabbas banne mig aldrig av mögelpåväxt” – nåt dummare har jag aldrig hört! Bevare mig av denna färghandlare! Har haft hus målat med akrylat som var helt svart efter ett år!

Lade märke till något väldigt intressant.

Ni har bedömt färgen : ”Akrylat Teknos Nordica Eko Husfärg” som en ”Bra Färg”. Tittar man sedan längre ner på sidan så är exakt samma färg listad som ”Köp ej”…
Vilket är det som gäller? om det nu är så att nämnda färg är värdelös så tycker jag synd om alla som har köpt den och målat sitt hus med den…..

…Vill tillägga att detta gäller under Borås.
Ser man på ”hela landet” är den med både på ”köp ej” och ”tveksamt”…

Har också uppmärksammat detta och undrar om det är felskrivet eller vad? (se inlägg ovan från Staffan)

Svar till David

Klorin är bara ett av de medel som finns för att ”avdöda” mögel, andra mögeltvättmedel innehåller andra verksamma medel. Ditt påpekande om att det växer nytt mögel stämmer säkert. Anledningen kan jag bara spekulera i men en trolig orsak är att Klorintvättningen inte har någon långtidsverkan. En annan möjlig orsak kan vara att Klorin bryter ned färgytan och gör den mer mottaglig för ny påväxt. Det finns även de som tror att Klorin kan påskynda tillväxten av möglet.
Avslutningvis, våra tester har visat att det bästa ”receptet” för att bli av med en möglande fasad att tvätta huset med ett bra tvätt- och mögelmedel och därefter måla huset med en bra färg (Alcro Bestå har fungerat bra).

Svar till Staffan och Fredrik

Tack för era synpunkter. Om man läser rapporten noga så ser man att det är olika grundbehandlingar som används innan toppfärgen Teknos Nordica Eko Husfärg. Grundning med konsumentprodukter är bättre än industriprodukter. Jag ska göra ett förtydligande i rapporten.

Hej!

Jobbar själv i en butik på västkusten och läser alltid dessa test och blir förvånad varje gång.
Dels för att vissa produkter är extremt dåliga ena året och sedan väldigt bra något år senare.
Jag kan tycka det är bra med dessa tester men dom är tyvärr lite missvisande trots att jag säljer 3 av dom som är bäst i test.
Dom gånger när vi åker ut och tittar på detta problemet hos våra kunder oavsett vad dom målat med om dom har algproblem eller svarta prickar så är husen tyvärr ofta väldigt dåligt målade.
Alldeles för tunnt med färg och ofta så är fasderna väldigt smutsiga. Tyvärr blir allt på utsidan väldigt smutsigt och är det ett välmålat hus så försvinner allt svartprickigt hur lätt som helst med en mild fasadtvätt.
Så det är inte ofta det sitter något på färgen utan på smutsen.
Så mitt tips till alla som målar sina hus är att måla rätt.
Man skall inte få 10 liter att räcka till 120m2.
Man skall inte färdigstryka en gång även om det ser ok ut.Alltid 2 ggr
Man skall tvätta med en riktig Algtvätt innan ( INTE SÅPA EL YES ) man skall grundolja ändträn, man skall grunda och man skall stryka fasaden 2 ggr rikligt med färg.
Gör alla detta så blir det nästan aldrig några problem.
Detta gäller inte bara färg utan oavsett vad man gör.
Gör riktigt, Använd rätt grejor.

lycka till

Mattias

Hej Mattias!

Jag skulle vilja veta vad det är för färgsystem du syftar på när du skriver ”vissa produkter är extremt dåliga ena året och sedan väldigt bra något år senare”.

Håller med dig om att man inte ska slarva med skikttjockleken och antalet strykningar, men då vi har målat våra testpaneler har vi följt färgtillverkarnas rekommendationer till punkt och pricka. Trots det har en stor del av färgerna fått problem!

Hej!

Detta test är extremt missvisande.
Vissa år är det ett märke som gäller och nästa ett annat. Det har inte speciellt stor betydelse vilket märke man väljer, och hur svårt är det att tvätta huset varanat/vartredje år men en mild mögeltvätt?
32 års kunskap i färghandel.

Varför täcker Demidekks Optimal så oerhört dåligt
på Alcro Front V oljetäcklasyr?

Är inte dessa kompatibla?

Ska påpeka stt ALCRO FRONT V oljetäcklasyr har använts de 2 ggr som huset målats sedan det byggdes år 1990. Det finns inte det minsta mögelpåväxt någonstans trots 10 år efter senaste målning! Jag har av fackhandlare på orten rekommenderats Demidekk Optimal men det känns absolut inte rätt. Det täcker inte och känns bara som att färgen glider ovanpå den gamla ytan. Vad ska man göra? Vem säljer Front V ?

Hej,

Äkta Falu rödfärg innehåller en viss mängd linolja. Jag undrar om det går att även blanda i en viss mängd trätjära för att bättre skydda virket. Finns det någon som har erfarenhet av detta?

Gunnar

Har ett 102 år gammalt hus i Laholm på västkusten. Bytte panel för ca 15 år sedan och målade då med Falu rödfärg (slamfärg). Eftersom huset inte har någon invändig fuktspärr så ville jag ha en öppen färg på utsidan. Tidigare hade någon målat över den gamla rödfärgen en acrylat färg vilket var förödande för den ursprungliga panelen. Efter att ha läst Ert test så ser jag att Falu Rödfärg inte ger något bra skydd. Jag har dock inget mögel sedan vi bytte panel och nu har jag stukit fasaden en gång till eftersom den var mycket torr och fått viss sprickbildning. Om jag vill lägga på någon annan typ av färg i samma kulör ovanpå rödfärgen vad ska jag då använda för typ av färg? Kan jag använda tex. Lasol:s linoljefärg? Tacksam för svar.

Svar till J-o som skriver ”Detta test är extremt missvisande. Vissa år är det ett märke som gäller och nästa ett annat. Det har inte speciellt stor betydelse vilket märke man väljer, och hur svårt är det att tvätta huset varanat/vartredje år men en mild mögeltvätt?”

Det vore intressant att få reda på vilka märken du syftar på när du säger att vi rekommenderar olika märken olika år. Min erfarenhet, både från testresultatet och från verkliga observationer, är att det skiljer mycket i ”prestanda” mellan olika färger.

Håller inte med dig om att det är enkelt att tvätta huset, ofta är ju husen höga och det räcker inte med en enkel stege för att komma åt och göra ett bra jobb.

Svar till Lars som frågar ”Varför täcker Demidekks Optimal så oerhört dåligt på Alcro Front V oljetäcklasyr?”
Din beskrivning om att färgen ”täcker inte och känns bara som att färgen glider ovanpå den gamla ytan.” tyder på kompatibilitetsproblem (eller med enkel svenska så verkar det som att färgerna inte gillar varandra). Om jag utgår från att du tvättat fasaden med målartvätt och sköljt noggrant så skulle jag vilja föreslå att du istället för Demidekk använder en ren akrylat, exempelvis Alcro Bestå. Du kan nog få en provburk i färgaffären och min rekommendation är att du gör en liten provmålningsyta på ca 1 kvadratmeter. Om du byter kulör från ljust till mörkt kan det kanske behövas en grundfärg (de är ofta starkare pigmenterade än toppfärgen, vilket gör att de kan vara lämpliga vid kulörbyten).

Svar till Gunnar Normans fråga om trätjära i Falu rödfärg.
Trätjära brukar ge ett bra skydd åt träet och din idé låter inte helt fel (för att få benmämna färgen Falu rödfärg krävs dock att man bara håller sig linojla). Prova helst på en liten yta för att inte riskera hela fasaden.

Jag har målat mitt hus med Nordsjö Tinova Lasur med blandat resultat. På norrsidan ganska mycket grönmögel.
Kan Folksam eller någon annan med erfarenhet rekommendera någon bättre färg.Jag vill använda transparant lasur.
Tacksam för svar!
Berne

Svar på Berne Hermanssons fråga om rekommendation om bra lasyr.
I våra tester har vi inte testat någon lasyr mer riktigt bra resultat, och just den som du har använt fick riktigt dåligt testresultat.
Ett bättre alternativ skulle kunna vara Nordsjös lasyr som heter Tinova VX – enligt testresultatet är den flera klasser bättre än den du målade med tidigare.
Vi har just startat upp en ny etapp av Folksams färgtest och där har vi med många lasyrer, men det testresultatet kommer ju först om något år.

Hej!

Skall snart ta tag i målningen av vårt nybyggda hus och den färg som ingår i paketet är Teknos. Jag har lusläst rapporten och även svaren ovan som ger lite förklaring på varför samma färg står på två olika ställen i bedömningen men min fråga kvarstår… När huset är helt nytt, vad är bäst då? Jag vet inte hur virket är behandlat från fabriken, och där har vi en fråga till, behöver man grundmåla?

Tack på förhand!

Mvh Linda

Jag är fastighetschef i bolag som har 1100 lägenheter av radhuskaraktär i 20 tal mindre områden byggda i trä. Kan jag konstatera att den färg vi använt i mer än 15 år visat sig bra Demidekk Optimal. Jag skulle aldrig fråga en färghandlare vilken färg som är bäst. Han vill sälja färg i först hand. Man kan ju också misstänka att skulle färgen hålla i hela husets livstid blev det ju ingen färg såld alls i framtiden och detta skulle vara en katasrof för hela industrin. Vi har provat Alcro Bestå de senaste åren med gott resultat.
Eftersom färgens kostnad är så liten i förhållande till arbets och ställning kostnader bör man inte bara se till kr per liter när man väljer färg.

Hej.
Jag kan förstå att många är upprörda över resultatet o skyller på det ena o det andra. Jag tycker Folksam har gjort ett bra försök att visa vad deras test har givit för resultat. Det är en katastrof för de företag som är rödmärkta o det enda dom kan är att försvara sej o skylla på svårkontrollerade orsaker. Erfarenheter från fastighetsskötare med lång erfarenhet måste oxå väga tungt, medan de som får sin utkomst av att sälja färg har tvivelaktigt motiv för sina påståenden o borde därför öppet redovisa sitt förhållande till färgindustrin.

Hej
Hur fungerar kopparsulfat o järnsulfat vad gäller hållbarhet o mögel.
Enkel att stryka o enkel att måla över igen.
Mögel trivs vid lågt ph värde (surt) så jag provade med såpa högt (ph) som enkelt tog bort möglet o som stoppat mögeltillväxten.

Jag har inte sett vilken kulör respektive system hade. Har ni använt samma kulör för alla system? Pigmenteringen har stor betydelse för hur bindemedlet kommer att påverkas av exponeringen och därmed slutresultatet. Jag har inte heller sett att ni redovisat eventuell glansnedgång, kritning eller kulörförändring. Tre parametrar som är nog så viktiga för denna typ av hållbarhetstestning.

Hälsningar
Anders

Förrvirrad. Jag ska måla om ett (för mig nytt) Älvsbyhus från 2000 som bara blivit målat när det byggdes (Nordsjö). Nu har jag blivit rekommenderad att köpa Flügger aqua 91 och 99 för mitt hus. Men testen visar att vi i Skåne inte bör använda den färgen – röd pensel… vad ska jag göra? Jag måste göra arbetet själv och har aldrig målat förut… Detta är en djungel för oss utan branchkunskap.

Med vänlig hälsning
Ann-Sofie

Hej.

Har läst er rapport som jag anser är seriös och bra men jag saknar en del uppgifter.
Av rapporten framgår tydligt att en färgprodukt kan ha helt olika innehåll från år till år trots samma produktnamn.
Detta innebär i praktiken att om man idag köper en produkt som i rapporten fått ett bra betyg så kan resultatet ändå bli katastrofalt för att tillverkaren under tiden ändrat på receptet.
I redovisning av färgsystem borde även redovisas vilka biocider som ingår och i vilka halter (%) för respektive produkt.
Därmed blir det möjligt att dels se om en produkt är förändrad jämfört med vad som använts i testen men det blir även möjligt att göra en bedömning för produkter som inte är med i testet genom att jämföra halterna av biocider.
Jag skulle uppskatta om ni kunde komplettera rapporten med dessa uppgifter. Om detta inte går så ta med det i nästa testomgång.

Svar på Lindas frågor ang grundning och bästa sättet att måla ett nytt hus.

Mitt råd till dig är att förbättra grundbehandlingen eftersom det brukar vara lite si och så med fabriksgrundning. Håll dig gärna till ett av de system som fått bäst betyg Folksams färgtest, ex v Beståsystemet från Alcro. Om det finns kapade paneländar utan färg är det viktigt att mätta ändträet med grundolja och grundfärg innan du går på med toppfärgen. På övriga ytor räcker det med grundfärg och två lager färdigstrykningsfärg. För säkerhets skull bör du få husleverantörens godkännande för ytbehandlingen (så att det inte är någon konstig fabriksgrundbehandling som inte är kompatibel med Beståsystemet).

Svar till Curt Widlund om hans fråga om kopparsulfat o järnsulfat etc.

Järnsulfat används för att ge träet en snabb ”vädergrånad” men har inget mögel- eller rötskydd. Kopparsulfat ger en bättre skyddande effekt men har nog en mindre bra miljöprofil. Ditt resonemang om pH-värden stämmer nog bra kortsiktigt, på längre sikt lär träytan anpassa sig till omgivningens pH.

Svar på Anders Lindgrens frågor om bl a kulör.

Vi använde oss av en vit kulör, utom för vissa slamfärgsliknande produkter, eftersom den ger bäst möjlighet till att detektera möglet. De kulörer som de slamfärgsliknande produkterna hade var falu-röd och gul.
Håller med dig om att glansnedgång, kritning och kulörförändring viktiga parametrar men anledningen till att vi inte hade med dem var att de är svåra att mäta (kvantifiera) på en sågad panelyta. Dessutom är det svårt att tolka resultatet, vissa menar ju t ex att det är en positiv egenskap hos linoljefärger att de minskar i glans och kritar med tiden.

Råd till Anne-Sofie som är ”förvirrad” och inte vet hur hon ska hantera all information inför en ommålning. Baserat på våra testresultat ställer jag mig tveksam till Flüggerprodukterna. Mitt råd är istället att använda någon av de bästa produkterna i Folksamtestet, ex v Alcro Bestå. Eventuellt räcker det med toppfärg, om inte den gamla färgen har flagnat. Glöm inte att tvätta och ev mögelbehandla panelen innan ommålningen. Prata även igenom ommålningen med din färghandlare, där kan du få ytterligare råd.

Hej!
Skall snart måla huset med ny fasadpanel. Undrar om det finns någon ”bästa grundfärg”, och vilken i så fall. Och vad menas med ”smutsar” i era tester.
Det är inte lätt när man är lekman i området.

Svar på Sigurd Tornborgs kloka synpunkter om färgformuleringar och innehållsdeklaration.

Har full förståelse för dina synpunkter på att man som konsument köper ”grisen i säcken” eftersom man inte vet hur färgreceptet har påverkats från den årsmodell som vi har testat till dagens färg. Alternativet är ju att göra ett snabbtest men det är å andra sidan inte lika tillförlitligt.
Du skriver vidare att vi borde redovisa vilka biocider som ingår och i vilka halter (%) för respektive produkt. Om informationen hade varit tillgänglig hade vi gärna redovisat den, men tyvärr är informationen som färgtillverkarna lämnar ut knapphändig.

Till Lisa i Folkesberg vill jag ge följande information.
Jag tycker att du ska hålla dig till ett och samma färgkoncept eftersom grundoljan och grundfärgen ofta är utvecklade för en speciell toppfärg. Slutsatsen är alltså om du väljer Alcro Bestå (som är en bra toppfärg) så ska du hålla dig till tillhörande grundningsprodukter.

Beträffande din fråga om smutsupptagning så betyder helt enkelt vår notering att färgen ser smutsig ut, jämfört med hur den såg ut när den var ny. Generellt sett är det så att en mjuk färg tar upp mer smuts, men är mer flexibel (mindre risk för flagning och krackelering).

Det är mycket tips om tvättning och antimögelbehandling. Jag har ett antimögelpreparat från Cuprino som skall appliceras innan målning men inte sköljas bort. Cuprinol rekommenderar givetvis tvättning innan medlet appliceras.

Varför inte ta en liten dos antimögelvätska i färgen i stället? Då kommer den på ytan i samma arbetsmoment.

Jag har hört att målare gör så.

Finns det någon erfarenhet av detta?

Har bytt panel på mitt sommarhus i Bohuslän under senhösten, november, och skall nu måla färdigt. Panelen har fram till nu bara varit ”transportgrundmålat” från byggvarufirman.
Huset ligger bara 10 meter från vattnet och väldigt utsatt för väder och vind.
Fråga 1. Måste jag tvätta fasaden innan grundmålning?
Fråga 2. Efter generationer av skrapning av den gamla oljefärgen funderar jag på en täcklasyr. Är detta rätt val eller har någon en bra rekommendation i detta fall?
:-) Jonas

Svar till Jan Säll om att hälla mögelmedel i färgen.

Jag tycker inte att du ska hälla mögelmedlet i färgen utan använd det enligt färgtillverkarens rekommendation. Jag vet att det är ganska vanligt att man tror att man kan förbättra färgen genom att tillsätta olika saker, ex v biocider, men då har man (oftast) fel!

Anledningen till att du inte ska hälla mögelmedlet i färgen är att en modern utomhusfärg är en avancerad kemisk blandning som består av kanske 50 olika beståndsdelar och färgens funktion kan påverkas på ett icke önskvärt sätt om man tillsätter ett främmande ämne. Blir t ex pH-värdet fel kan färgen ”skära sig”.

Svar till Jonas H.

Fråga 1: Jag tycker att du ska tvätta och skölja fasaden innan målningsbehandlingen.

Fråga 2: En täcklasyr med akrylat som bindemedel tycker jag låter som ett bra val. Välj gärna ett system som har fått bra resultat i Folksams färgtester.

Det är bra att du inte hoppar över grundningen eftersom fabriksgrundningen ofta är ganska tunn och tveksam.

Har målat vårt hus med Oljetäcklasyr,har små svarta prickar i färgen. Vad har de ta för betydelse ur skydssynpunkt. Kulören är mörkbrun så dom syns knappast utan noggrann granskning.

Svar till Kaj Pålsson om hans fråga om svarta prickar.

Troligtvis är det en form av mögel som har drabbat ditt hus. En ringa påväxt, som jag förstår att det är fråga om i ditt fall, gör ingen skada utan är mest ett estetiskt problem. Eventuellt kan du göra en sk underhållstvätt, annars kan du troligtvis vänta med behandling av möglet tills det är dags för ommålning. Då sanerar du möglet och målar om huset med en bättre färg. Tips på mögeltvättmedel om färger hittar du på Folksams hemsida.

Hälsningar Stefan Hjort

Hej läste slutresultaten av färgtesten.Men kunde inte läsa något om Alpine uteakrylat som fick bra testresultat år 06 och 07.Någon som vet vad som hände med den?

Hej! Är liksom Urban Lind nyfiken på färgfabrikatet Alpina. Har det testats? Om inte, varför? Säljs förmodligen i stora mängder av i första hand Byggmax alla byggvaruhus. Priserna på färgen ligger väl ungefär på hälften av de mer kända märkena.
Vad är det som saknas i denna typ av färg jämfört med vad som finns i ex. Beckers motsvarande färgtyper?

Hej och tack för både goda synpunkter och härligt engagemang för att vi ska kunna vårda våra vackra hus, en kulturgärning om något.
Ett problem som jag säkert inte är ensam om: Ett äldre trähus (1850-talet) i utsatt läge (västkusten)som under åren fått uppleva lite olika behandlingar och färgval, bestyckat med främst gamla tätvuxna flagnande panelbräder, utsågad snickarglädje, och ny granpanel på utbytta ställen. Säkert linoljemålat ett antal gånger med blyad färg, senare med oljefärg eller oljealkyd. Nyare plank grundade med jotun visir oljegrund.

Skrapa trärent och välja enhetligt färgsystem? Där försvann vännerna..
Undrar då förstås vilket färgsystem som är mest förlåtande, bestående och inte riskerar att långsiktigt röta upp klenoden lagom till nästa generation kulturförvaltare?

…ska bara lägga till att för klenoden ifråga är tre väggar oljealkydmålade och en (ny)gavelvägg linoljemålad. Sen lämnade förre ägaren över stafettpenseln…

Varför dominerar ev.mögelpåväxt frågan om färgkvalitet?
Det går att tvätta bort!? Finns ex mögelmedel att duscha på före/efter. Varför tillförs i så fall inte fungicider i alla utefärgerna – enkel problemlösning!? Vissa fabrikat använder uppenbart mögelgifter. Miljöhänsyn?
Ex. i testet: Flügger 99 Aqua innehåller herbiciden Terbutryn som inte tycks fungera medan Flügger 99 Classic (med nafta) innehåller den ”klassiska” fungiciden Tolylfluanid och av erfarenhet ”fungerar” men är det försvarbart? – Växtpreparatet Euparen med detta gift säljs väl inte längre till allmänheten!?

Hej
jag har följt debatten här och har några frågor. Som konsument är jag ute efter en färg håller kulör och skydd länge. Fabrikanterna säger att ”vår” färg håller i 10 år, menar dom då kulör eller menar dom mögel/algpåväxt som det debatteras om i denna spalt? I testet har t.ex Nordsjö,s Tinova V täckfärg fått tveksamt resultat är det då en dålig färg som gör att jag måste måla om efter kort tid?
Sven

Svar till Jan-Erik Emauelsson

Hej!

Ber om överseende med att du fått vänta på svaret någon vecka.
Skälet till att mögelpåväxt dominerar frågan om färgkvalitet är att det i första hand är detta som är problemet med dagens färger, att många färger verkar ha ett dåligt skydd mot mögelpåväxt helt enkelt. Flagning och krackelering är ett mycket marginellt problem jämförelsevis. Och vi vet att många husägare också tycker att det är ett stort problem. Att folk skulle vilja tvätta sina hus med korta intervall behöver man bara gå till sig själv för att få ett bra svar på!

Av ditt inlägg förstår jag att du är väl insatt i biocidfrågan men för att alla som läser detta ska förstå kommer här en lite längre utläggning.

Biocid betyder allmänt giftig mot biologisk aktivitet. Undergrupper till detta begrepp är fungicid – giftig mot svampar, herbicid – giftig mot växter, algicid – giftig mot alger osv. Många ämnen har allmän giftverkan så att de fungerar både som tex herbicid och algicid. Det vi vill ska försvinna ur färger är användning av sk CMR biocider (cancer, muterande eller fosterskadande), alternativt riskabla halter av miljöfarliga eller allergiframkallande biocider.
Idag har i stort sett alla industritillverkade färger någon form av fungicid och algicidtillsats. Det viktiga är ju att få en acceptabel effekt med minsta möjliga hälso/miljöpåverkan. Vad vi kan se i våra färgtester är att det bara är vissa kombinat som hjälper mot mögelpåväxt. Några tillverkare verkar ha hittat detta kombinat för vissa färger, men inte för alla.
Flugger 99 Aqua innehåller, en enligt vår bedömning, en OK halt av fungiciden Jodokarb och algiciden Terbutryn (även herbicid). Det visade sig dock inte vara tillräckligt i vårt test. Tolylfluanid är också en fungicid som använts i många lösningsmedelsburna produkter men inte heller den har varit tilläcklig. Ett exempel från senaste färgtestet är Alcros Genuin Täckfärg med tolylfluanid som också fick ett dåligt resultat. I och med att lösningsmedelsburna färger försvinner med EU lagstiftning försvinner också användningen av tolylfluanid.

Med vänlig hälsning

Jan Snaar
Miljöchef Folksam

Hej!

Rapporten är intressant läsning inför första målningen av nybyggt trähus. Har ni någon erfarenhet av fukt och mögelangrepp på liggande respektive stående träpanel om man använder en färg som klarat sig bra i ert test ex Demidekk Optimal eller Alcro Bestå täckfärg? Är det större risk för fukt och mögel på en liggande panel med sämre avrinnig av väta?

Mvh
Tobias

Hej,

Vi har ett trähus målat med Teknos Akrylat/alkyd år 2004 i Stockholm. Huset har nu lätt mögelpåväxt. Vi har två funderingar;

1. Vad blir bästa färgen/fabrikat för oss?

2. Om det efter fasadtvätt finns lite sporer kvar ( trots grundlig rengörning med det bästa på marknaden, vi har utfört tester med mögelmedel, diskmedel Yes och ecosure- vatten, alla gav i stort sätt samma resultat, kommer det påverka hur länge nya färgen håller, måste det vara helt rent (vilket endast går om det skrapas)?

Tack på förhand

Hej,
Vi har sedan ca 10 år bara målat med Lasol Linoljefärg på våra hus. Både 100 år gamla ytor som renskrapats, liggande ny fasad och renoverade fönster. Vi har ingen mögelpåväxt, inga sprickor och ingen flagnad färg. Dock ska kanske sägas att det är lite annorlunda att måla med linoljefärg. Måla flera tunna lager. I söderläge kan färgen mattas något, men då är det bara att gnida ytan med en svamp m linolja och det blir som nymålat. Vi är supernöjda.
/Helena

Har läst inläggen. Väldigt skiftande nivå.
Enligt min högst privata mening är Folksams test enda neutrala värderingen av utomhusfärger. Som färgköpare finns inga andra riktlinjer.

Hei, jeg bor vest i Norge, en av de mest nedbørsrike stedene i landet. Vi selger Jotuns Optimal og Scanox Futura side om side, med godt resultat. Vi som jobber her har nesten utelukkende gått for Futura, og ingen av oss har problemer med sopp/mugg. Sist test jeg leste fra dere, hadde Futuras forløper, Butinox 4 meget godt resultat, og har siden blitt videreutviklet. Jeg er overrasket over at den kommer i kategorien tvilsom/tveksam.

Hej. Tyvärr så var jag så dum så att jag för två sommrar sedan målade mitt då röda trähus (Cuprinolsrödfärg sedan 20 år..) Gul linokjefärg från Allbäcks. Det var ett stort misstag och redan bara ett par månader senare hade jag svartmögel på panelen. Mycket. Jag vet att linoljefärg är svår att måla över, kan någon hjälpa mig? Går det med typ Beckers traditionella oljefärg eller ngn av de nya ”nanofärgerna” eller vad de heter? Hade varit tacksam för hjälp…. Lena

Hej,

Målade vårt hus 2006 och nu har vi fått mycket påväxt. Min fasad har tyvärr samma resultat som erat test indikerar. Vi har nu vänt oss till färghandlaren och tillverkaren och deras retorik är väntad. De försöker få diskussionen att landa i att vi gjort fel eller att vårt hus är problemet bla är liggande panel ett känt problem enligt dem. Målningen skedde under mycket gynsamma förhållanden, hade varit torrt en längre tid och det gick åt mycket mer färg än vad föreskriften sa. Så för lite färg har vi inte använt vilket också är ett argument man använder i diskussionen. När det gäller underhåll frågade jag flera gånger då vi målade och då sa man att underhåll dvs tvätta fasaden behöver man bara göra i samband med målningen nästa gång och till dit är det långt! Men nu säger man att man måste tvätta fasaden! Nu när jag var i färgbutiken senast (2011) slogs jag av hur mycket produkter det finns för UH!!
Ska man behöva tvätta sin fasad?
Hur ska vi hantera deras argument om att det är för lite färg (vet att det inte är så)?

Stefan Hjort säger ”Jag tycker att du ska hålla dig till ett och samma färgkoncept eftersom grundoljan och grundfärgen ofta är utvecklade för en speciell toppfärg.”

Om grundoljan och grundfärgen från husföretaget då är gjord i ett system så blir man ju mer eller mindre gisslan, att man måste hålla sig till det företagets täckfärg även om det fått dåligt betyg i Folksam-testet. Vad göra nu när man ska slutmåla nya huset?

Beckers Perfekt Akrylat, varför finns den inte kvar?
Fanns med i testet 2007….

hej,

Jag skulle önska att Folksam och Swerea IVF testade dessa två färger/fasadskydd:
Caparol Carat som skall vara ”självrengörande” och man behöver bara stryka fasaden 2 ggr!?
Samt Sioo Impregnering som består av ett träskydd och ett väderskydd. De påstår att imprgneringen skall hålla upp till 15 år på fasder och är dessutom miljövänlig och det låter väldigt bra men stämmer det??

Vi eftersöker 2012-års resultat eftersom vi ska måla om i närtid ?

petergg

Väntar också på testresultat 2012. Ska måla om med röd slamfärg och blir inte klok på vilken som är bäst. 1. Falu Rödfärg med pigment från Falu koppargruva pris 399 kr
2. Beckers Tradition pris 199 kr
3. Traditionelll Rödfärg pris 95 kr.
Bauhaus har alla 3 sorterna, 10 l

Det går inte längre att kommentera.