Folksam granskar: Rekordstor ökning av trasiga värmepumpar

Folksam har fört statistik över värmepumpsskador sedan 1999 och i dag presenteras siffrorna för 2009*. Under 2009 ökade antalet anmälningar av trasiga värmepumpar till de svenska försäkringsbolagen med 66 procent. Folksams granskning visar att kvaliteten på värmepumpar fortfarande är ett stort problem för tillverkarna och att skadebilden för 2009 är exceptionellt dålig.

Sverige har halva den europeiska värmepumpsmarknaden och cirka 20 procent av alla svenska småhus har värmepump.** Den höga skadefrekvensen innebär en stor kostnad för småhusägarna. Under perioden 1999-2009 handlar det om uppskattningsvis 250-300 miljoner kronor i direkta kostnader i form av självrisk och avskrivningar.

En förklaring till de många skadorna är att tillverkarna prioriterar billiga komponenter framför kvalitet.

– Det är en orimligt hög andel skador för så pass dyra, och många gånger nya produkter, som beror på att tillverkarna gör avkall på kvaliteten. Av statistiken kan man utläsa att flera produkter har seriefel. Jakten på billiga komponenter är en viktig anledning till att kvaliteten är så pass dålig. Det är dags för branschen att ta sitt ansvar och prioritera kvalitet framför undermåliga komponenter, säger Jan Snaar, miljöchef Folksam.

Tittar man på specifikt luft/vattenvärmepumpar så är siffrorna än mer alarmerande då skadorna ökade med 92 procent under 2009!

De totala kostnaderna för skador på värmepumpar anmälda till försäkringsbolagen mellan 1999-2009 är nu uppe i 630 miljoner. Totalt har drygt 62 000 värmepumpar skadeanmälts under denna period.

Vad den kraftiga skadeökningen under 2009 beror på är inte fastställt. Svaret ligger inte i någon kraftigt ökad försäljning av värmepumpar. Försäljningsökningen under den aktuella perioden är inte i paritet med skadeökningen. De pumpar som tillkommer till skaderesultatet för 2009 är enheter som är köptes 2006 och början på 2007. För dessa värmepumpar har garantin gått ut vilket innebär att de anmäls till försäkringsbolaget när de går sönder. Försäljningsökningen under 2006 var 18 procent, vilket är betydligt lägre än skadeökningen på 66 procent.

– Frågan till branschen är om det är rimligt att en så stor andel av skadeanmälningarna rör nyare värmepumpar. Det är särskilt relevant när det gäller bergvärme, som är en stor investering för villaägare, med en kostnad på 150 000-175 000 kronor för köp och installation, säger Jan Snaar.

Se bilagor för listor över skadebilden för olika typer av värmepumpar.

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01

* Folksams listor över mest skadade värmepumpar baseras på bolagets egen skadestatistik. Den ligger till grund för en uppskattning av hur skadebilden ser ut för hela försäkringsbranschen. Listorna över antal skador kan inte ta hänsyn till hur många värmepumpar av varje redovisat slag som sålts, eftersom säljstatistiken inte redovisas av tillverkarna.
** Energimyndigheten: www.energimyndigheten.se/Global/Press/ lyckade%20insatser/Heta_Pumpar_webb.pdf

23 Kommentarer

Och detta innefattar ju inte ens inte alla termostater och annat som går sönder, och det andra som ingen ids anmäla till fks bolagen utan bara ringer reparatören.

Det skulle vara intressant att se hur läget är med fel som inte anmäls till försäkringsbolagen p.gr.a. att t.ex. garantin fortfarande gäller. Hur hanterar de olika leverantörerna garantifrågor? Har själv en luft-vattenpump som nu stått stilla i 2,5 månader och trots upprepade löften har ännu ingen reparatör dykt upp.
Leverantör är FastPower som tydligen gått i konkurs men garantiansvarig är Trend Import som mycket aktivt marknadsför dessa värmepumpar och säljer dem via ett flertal återförsäljare.

Det skulle vara värdefullt om ni redovisade hur många pumpar av varje slag som är försäkrade hos er. Om en tillverkare har 25% av marknaden är det ju inte konstigt om den har 25% av skadorna.

Det är inte konstigt att skadeanmälningarna till försäkringsbolag ökar när leverantörerna/försäljarna har satt i system att begränsa sina garantier.De kräver att kunden anmäler försäkringsskada och erbjuder sig att betala kundens självrisk. Detta är ett bedrägeri som satts i system av bl.a. Ventilationsutveckling. Svagt att inte försäkringsbolagen genomskådat detta och kräver att leverantörerna skall stå för minst en tre årig fabriks- och installationsgaranti innan det kan bli tal om en försäkringsskada.

Lögn, förbannad lögn och statistik.
Helt värdelös information eftersom man inte har med hur många VP som varje leverantör har sålt. Tex den jag har, CTC 107, är en av marknades mest sålda luft/vatten VP som fungerar bra med en normalvilla i södra sverige. Därmed är det inte så konstigt att den hamnar högt upp på listan.

Sedan finns det en massa andra hål i denna statistik som jag inte ens orkar gå in på.

Ska man köpa en VP, kolla med flera olika installatörer (som är återförsäljare av flera märken) om vilket VP som fungerar bäst och har minst fel. Jag hade 5 st leverantörer och de var helt eniga om vilket märke som hade bäst kvalité på sina grejer. Kanske inte det vetenskapliga sättet men det är trots allt leverantörerna som är ute på fältet och som får rycka ut på julafton när en VP krashar.

Svar till Lars Bergdahl

Du efterlyser uppgifter om hur många pumpar av varje slag som är försäkrade hos Folksam. Inget försäkringsbolag har sådana uppgifter. Villaförsäkringarna är standardiserade och ska generera så lite byråkrati som möjligt. Om man skulle samla på sig denna uppgift skulle det dessutom medföra ständiga förändringar i försäkringarna när husägare byter värmepump.
Det vi vet är att Folksam har c:a 25% av villaförsäkringsmarknaden så tar man Folksams resultat gånger fyra så får man ett ganska säkert resultat på hur det ser ut totalt.

Svar till signaturen Mats

Vi skulle också gärna koppla ihop skadeutfallet med försäljningssiffror. Vi har bett tillverkarna om detta i 11 år, dock utan resultat. Därför blir det en bruttolista som vi publicerar.
Vår poäng med publiceringen av listorna är att vi, trots att vi inte kan rangordna modellernas skadebenägenhet, tycker att det är alldeles för många skador på så pass dyra produkter som i många fall dessutom är ganska nya. Vi har mängder med samtal och mejl från husägare som håller med oss i detta. Publiceringen av listorna och skadetyperna ska förhoppningsvis generera bättre pumpar framöver.

Ditt råd att man ska kolla med olika installatörer och ta in flera kostnadsförslag är helt rätt. Det är precis så man ska bete sig. Har du dessutom köpt en värmepump som fungerar utan problem är du bara att gratulera.

Med vänlig hälsning

Jan Snaar, Miljöchef Folksam

Pingback: Katastrofalt usel kvalitet | Stoppapumparna.se

Folksam skriver:
”För dessa värmepumpar har garantin gått ut vilket innebär att de anmäls till försäkringsbolaget när de går sönder.”

Garanti betyder att säljaren lovar att laga varan om den går sönder inom en viss tid, ofta 2 år när det gäller luft/luft-VP. Säljaren behöver inte lämna garanti.

Det skulle såledeles vara intressant att veta hur försäkringsbolagen resonerar när de tar en anmälan på en luft/luftvärmepump som är 2-3 år gammal, där garantin gått ut, och betalar ut av kollektivets pengar, dvs alla vi som har hemförsäkringar.

Läs konsumentköplagen på: http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Lagar/Om-konsumentkoplagen/ där man kan läsa om reklamationsrätten som är en tvingande lag och ger konsumenten rätt att reklamera en vara upp till 3 år.

Hur gör Folksam?

Intressant, hur ser statistiken ut för fjärrvärmeinstallationer?

Om försäkringsbolagens kostnader är lägre för hus med fjärrvärme, borde dessa ha få en lägre premie – är det så?

Mvh
Emil B

Om inte felen sätts i relation till antalet installerade apparater, så blir ju det här en ganska meningslös sammanställning. I alla fall om den skall användas som vägledning vid köp!

Med så mycket haverier, skulle det vara kul att se en kalkyl totalt över Sverige de senast 5 åren om man med hjälp av värmepumpar har sparat några pengar gämfört med om alla hade kört elpannor, eller om VP enbart är till för att värna om miljön.

Om inte felen sätts i relation till antalet installerade apparater, så blir ju det här en ganska meningslös sammanställning. I alla fall om den skall användas som vägledning vid köp!

Det skulle vara värdefullt om ni redovisade hur många pumpar av varje slag som är försäkrade hos er. Om en tillverkare har 25% av marknaden är det ju inte konstigt om den har 25% av skadorna.

Signaturerna Amelia Maddox och Winifred Newman är inne på frågor som vi kommenterat tidigare, men vi tar en gång till.

Svar till Winifred Newman

Du efterlyser uppgifter om hur många pumpar av varje slag som är försäkrade hos Folksam. Inget försäkringsbolag har sådana uppgifter. Villaförsäkringarna är standardiserade och ska generera så lite byråkrati som möjligt. Om man skulle samla på sig denna uppgift skulle det dessutom medföra ständiga förändringar i försäkringarna när husägare byter värmepump.
Det vi vet är att Folksam har drygt 25% av villaförsäkringsmarknaden så tar man Folksams resultat gånger fyra så får man ett ganska säkert resultat på hur det ser ut totalt.

Svar till Amelia Maddox

Vi skulle också gärna koppla ihop skadeutfallet med försäljningssiffror. Vi har bett tillverkarna om detta i 11 år, dock utan resultat. Därför blir det en bruttolista som vi publicerar.
Vår poäng med publiceringen av listorna är att vi, trots att vi inte kan rangordna modellernas skadebenägenhet, tycker att det är alldeles för många skador på så pass dyra produkter som i många fall dessutom är ganska nya. Vi har mängder med samtal och mejl från husägare som håller med oss i detta. Publiceringen av listorna och skadetyperna ska förhoppningsvis generera bättre pumpar framöver. Dessutom ger genomgången god kunskap om vilka problem som olika tillverkare har. Problemen är inte alltid generella utan tillverkarna har olika typer av seriefel.
Så vi, och många med oss, tycker inte att publiceringen är meningslös. Att tiga ihjäl ett kvalitetsproblem bara för att tillverkarna inte vill lämna ut försäljningssiffror känns inte som rätt väg.

Jan Snaar, Miljöchef Folksam

Många av felen kommer sig av att folk har snålat vid köp och köpt en så billig pump som möjligt.
Att pris och kvalitet hänger ihop är ingen nyhet och heller inte inom luftvärmepumpsbranschen.
Men det är lätt att skylla på andra när man helst borde vara efterklok…

Problem med V/p finns, med alla lågprismärken;då dessa har ettproblem med läckage i gaskranar ( luft/luft)Vi eftersom vi stöter på detta problem dagligen.
Problemet består i läckage av köldmedia, resultatet blir påfrysning av vatten /is på ytterdelen.Detta kan medföra S.k.a Frostsprängning. Som medför läckage i kondensor som medför att kompressor`n går het.Allting får en kedje reaktion. Slutcitat KÖP en V/P med bra garantier Försäljning .service. garanti .installation .Från ett och samma Företag

Bra läsning. Våran värmepump var trasig när vi flyttade in, och vi fick inte reda på det förrens vi tog hit en tekniker när vi tyckte den slutade fungera. Han sa att den varit trasig länge. Detta stod inte ens på värmepumpen, som bara redovisade tempraturen…

Täcker folksams hemförsäkring kostnader som tillkommer av att man har en trasig pump (såsom skyhöga elräkningar)?

Känns lite konstigt att man som privatperson blir ansvarig för de kostnaderna när dom är helt beroende på företagens förmåga att göra bra ifrån sig (och inte tar 2½ månader på sig att laga något, t ex. som hände i mitt fall…)

Det här var mycket skrivande om alla fel, är det andra alternativ till värma pumpen. Så tycker jag att ni skal komma fram med dom o inte bara gnälla.

Pingback: Så här fungerar bergvärmepump «

En pump högt upp på listan äger jag själv, det är dock inte fullt ut angiven vilken modell det är. Den förekommer i olika utföranden (modellbeteckningar) varav några är gråimport från sydeuropa – de saknar bla avfrostning vilket behövs för nordisk marknad. Kan det vara så att dessa föll ut i statistiken 2009 pga den svåra vintern (ingen avfrostning= större risk för skador på utedelen) Mvh Bengt

Inte bara Vp är dåliga. Det brister även i kompetens hos vissa installatörer i sådan grad att pumpen skadas. Jag har råkat ut för det.( känt märke och av tillverkaren rekommenderad reparatör)
Man kan undra över hur många Vp man skulle sålt om försäkringsbolagen inte stått för reparationskostnaderna

Skadestatistiken över skadade värmepumpar är intressant men fullständigt intetsägande. Man måste ju veta hur många som finns i försäkringsbeståndet. I annat fall innebär det troligen att det dominerande fabrikatet utvisar många skador medan ett fabrikat som endast finns i enstaka exemplar (där kanske samtliga gått sönder) utvisar ett fåtal skador.

Det går inte längre att kommentera.