Bilar klarar inte krock med älg

Varje år inträffar över 7000 älgkollisioner i den svenska trafiken. Folksams nya undersökning visar att de kritiska faktorerna vid dödsolyckor är när taket rivs upp eller kraftigt trycks nedåt alternativt att älgen kommer in i bilen. Bilar har svårt att klara en kollision med älg i över 80 km/tim. Biltillverkarna måste arbeta hårdare för att få ner hastigheterna på bilarna med hjälp av autobroms och förbättra bilarnas takstruktur.

Varje år inträffar 7000 älgkollisioner i den svenska trafiken. Trots att krockkrafterna är relativt låga så leder älgkroppens träff med bilens tak eller vindruta ofta till att bilen deformeras så kraftigt att det uppstår personskador.

De senaste 10 åren har mellan 5-10 bilåkande omkommit och 50-90 skadads svårt per år (polisrapporterade, Akutsjukhus). Av alla dödade eller svårt skadade representerar älgkollisioner 3-4 % men det är stora regionala skillnader. Andel döda, länsvis, i genomsnitt åren 2008-2010:

 • Blekinge 0%
 • Dalarna  4%
 • Gävleborg  0%
 • Halland  0%
 • Jämtland 0%
 • Jönköping 8%
 • Kalmar 3%
 • Kronoberg 12%
 • Norrbotten 0%
 • Skåne 3%
 • Stockholm 0%
 • Södermanland 0%
 • Uppsala 0%
 • Värmland  7%
 • Västerbotten 9%
 • Västernorrland 0%
 • Västmanland   0%
 • Vä Götaland 2%
 • Örebro 4%
 • Östergötland 0%

– Bilar är i dagsläget generellt inte utformade att klara krockar med älg utan det behövs betydligt mer åtgärder från biltillverkare och väghållare, säger Maria Krafft, funktionschef Trafik och Miljö, Folksam.

För att lyfta fram betydelsen av bilars konstruktion vid älgolyckor har Folksam studerat samtliga olyckor med älg som rapporterats in till bolaget mellan 1995-2010, Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor 2005-2010 samt 5 krockprov med älgattrapp i 70 km/h med olika biltyper och modeller.

Resultatet visar att de kritiska faktorerna vid dödsolyckor är när taket rivs upp eller kraftigt trycks nedåt alternativ att älgen kommer in i bilen. Närmare 90 procent av de som blir svårt skadade eller dödade färdades på vägar med hastighetsgränser på 80 km/h eller högre. Andelen personskador var 14 procent högra i små bilar jämfört med stora. Volvo och Saab hade lägre andel svåra personskador jämfört med andra storleksmässigt likvärdiga modeller.

– Det är uppenbart att det svenska transportsytemet inte tar hänsyn till älgkollisioner i tillräcklig utsträckning. Men det viktigaste är att våra biltillverkare få ner hastigheterna på bilarna med hjälp av autobroms och att de förbättrar bilarnas takstruktur, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef, Folksam.

Läs hela rapporten och ladda ner bilder och filmer på http://media.folksam.se/

Filmer
Älgkrockstest, Ford Focus 70 kmph
Älgkrockstest, Hyundai Santa Fe 70 kmph
Älgkrockstest, Opel Zafira 70 kmph
Älgkrockstest, Peugeot 407 glastak 70 kmph

Bilder
Folksam, älgkrockar 2011

Presentation


För ytterligare information:

Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam, tel: 08-772 74 35, 0708-31 68 35
Maria Krafft, funktionschef Trafik och miljö Folksam, tel: 08-772 71 84, 0708-31 62 26
Anna Karin Wallberg, presschef, Folksam, 0708-316802