Folksam och Indecap inleder strategiskt samarbete

Folksam Sak köper 20 procent av den oberoende investeringskonsulten Indecap. Samtidigt säljer Folksam Sak 100 procent av värdepappersbolaget Folksam Spar till Indecap.

– Vi vässar Folksam för framtiden genom att än mer fokusera på sparande i försäkring samtidigt som våra övriga sparandekunder blir väl omhändertagna av en kompetent investeringskonsult, säger Daniel Eriksson, produktdirektör Folksam.

Folksam Spar omfattar cirka 22 500 kunder med ett individuellt pensionssparande som med flytten kommer att erbjudas ett bredare fondutbud samt en oberoende rådgivning.

Indecap är en investeringskonsult i fonder som erbjuder förvaltning inom till exempel Premiepensionssparandet. Bolaget förvaltar i dagsläget cirka 7,5 miljarder kronor.

– Jag ser med glädje att distributionskraften för Indecap stärks när vi nu utöver Sparbankerna även får in Folksam som en strategisk partner, säger Mats Lagerqvist, vd och Partner Indecap.

Indecap är majoritetsägt av 18 stycken svenska sparbanker, som efter transaktionen fortsatt kommer att vara den största ägargruppen.

Ovanstående är villkorat av att tillstånd erhålls från berörda myndigheter.

För ytterligare information:

Daniel Eriksson, Produktdirektör Folksam, tfn 0708-31 52 16

Mats Lagerqvist, vd och Partner Indecap AB, tfn 0708-90 24 11

Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, tfn 08-772 66 34, 0722-30 20 80