Folksam inleder strategiskt samarbete i Finland

Folksam förvärvar 51 procent av aktierna i Aktia Skadeförsäkring genom en överenskommelse med Aktia ABP i Finland. Aktia Skadeförsäkring omsätter ca 70 miljoner euro och är huvudsakligen verksamt inom kustområdet i Finland. Köpeskillingen är 24 miljoner euro.

– Vi vässar Folksam genom att inleda ett strategiskt samarbete i ett annat nordiskt land. Samarbetet med Aktia Skadeförsäkring är ett första expansivt steg och ett viktigt led i Folksams strategi för den nordiska försäkringsmarknaden, säger Stefan Holm, chef affärsområde partner, Folksam.

Förvärvet har sin grund i försäkringsmarknadens utveckling i Norden där behoven ofta sträcker sig över ländernas gränser. Allt fler av Folksams samarbetspartner ger i dag uttryck för en önskan om affärsöverenskommelser som ska fungera även med våra grannländer. EU-medlemskapet har också varit en pådrivande faktor i och med att regelverket mellan länderna har likriktats.

Folksam ska med Sverige som bas fortsätta att verka på den nordiska marknaden. Förvärvet av Aktia Skadeförsäkring är ett led i att skapa tillväxt genom fördjupade relationer med befintliga kunder samt attrahera nya kundgrupper. Därmed fortsätter Folksams strategi med att förflytta varumärket.

Aktiakoncernen är den näst största finskägda finansgrupperingen i Finland. Koncernen erbjuder kompletta bank-, försäkrings- och fastighetsförmedlingstjänster till privat- och företagskunder på de båda nationalspråken. Bankkontoren är geografiskt belägna längs den finländska kusten, i huvudstadsregionen samt i tillväxtcentra i inlandet.

För ytterligare information:
Brigitta Hammarström, Folksam Information, telefon 0734-39 33 37

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se