KPA Pension och Folksam Liv bäst i klassen

KPA Pension ligger i topp under fem år med en totalavkastning i snitt med 5,8 procent och Folksam Liv intar andra platsen med 5,6 procent i en branschjämförelse.

-Vår ekonomiska styrka gör det möjligt att ge våra kunder marknadens högsta avkastning över fem år. Det säger Anders Sundström, koncernchef Folksam.

Folksam Liv redovisar en totalavkastning på 6,5 procent och KPA Pension 5,6 procent för 2011 – klart över snittet för branschen.

– Vår goda avkastning är positiv för både arbetsgivare och anställda i kommuner och landsting, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Totalavkastning på tillgångar i procent* 2007-2011 2011
KPA Pension 5,8 5,6
Folksam Liv 5,6 6,5
AMF Pension 4,4 2,4
SPP Fömånsbestämda 3,9 8,6
Skandia Liv Tradliv 3,5 3,2
Alecta 3,3 -2,1
SPP Premiebestämda nyteckning 2,7 3,3
Viktat genomsnitt 3,9 2,2
Källa: Svensk Försäkring
* Portföljer och bolag som är stängda för nyteckning har exkluderats

Både Folksam och KPA Pension har under flera år och under olika marknadsförhållanden visat att företagen kan hantera risker och möjligheter i kapitalförvaltningen. Detta skapar långsiktigt god avkastning och därmed trygga pensioner.

För ytterligare information:

Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, telefon 0734-39 33 37

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över 1,2 miljoner enskilda kunder och 1 000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag 85 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se