Sänkt återbäringsränta för kooperativ tjänstepension

Från och med 1 maj, 2012 justerar Folksam Liv återbäringsräntan för premiebestämd kooperativ tjänstepension från 11 procent till 6 procent. För övrig verksamhet i Folksam Liv behålls återbäringsräntan för traditionellt försäkringssparande oförändrad på 4,5 procent.

Återbäringsräntan omvärderas löpande med hänsyn till finansmarknadens påverkan på den kollektiva konsolideringen¹. Den 31 mars 2012 uppgår den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension i Folksam Liv till 113,9.

¹Konsolideringsgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de totala åtagandena, garanterade och ej garanterade, gentemot spararna.

För ytterligare information:

Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722 – 30 20 80