Nya siffror från Folksam: Cykelskador vanligaste trafikskadan i kommunerna

Trafiksäkerhetsarbete fokuserar ofta på dödliga olyckor och då utgör bilolyckor den största faran. Men i tätbebyggda områden där dödliga olyckor sällan sker, är det oftast cykelolyckor som orsakar personskador. I Sverige sker fler trafikskador i cykelolyckor än bilolyckor, det visar ny statistik från Folksam. Ett stort ansvar för att förebygga dessa olyckor vilar på kommunerna.

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och därför uppmanar vi kommunerna att bli bättre på att prioritera cyklisternas säkerhet, säger Maria Krafft chef för Trafik och Miljö på Folksam.

Närmare hälften av alla trafikskador i landet som leder till svårare skador utgörs av cykelolyckor, hela 48 procent – att jämföra med 28 procent för personbil, 8 procent för moped och 7 procent för fotgängare.

Det gör cykelolyckor till den absolut vanligaste trafikskadan med svåra skador och medicinsk invaliditet som följd. Konsekvenserna av cykelolyckor har tidigare varit dolda eftersom statistiken grundat sig på polisrapporter. Genom att studera data från sjukhus och försäkringsbolag blir bilden en helt annan. Då blir de cykelolyckor som dominerar skadeutfallet synliga, nämligen singelolyckor.

– Idag vet vi att det inträffar sex till sju gånger fler cykelolyckor än vad polisen rapporterar. Kommunerna bär ett stort ansvar för att förebygga trafiksäkerheten i våra städer. Det finns kommuner som är igång och har en cykelstrategi men det är snarare undantag än regel, säger Maria Krafft.

Folksams siffror visar även att risken för svåra skador ökar med 165 procent vid halka jämfört med när det är torrt, att sju av tio cykelolyckor är singelolyckor och att det sker lika många olyckor på cykelbanor som på vägsträckor.

– Det räcker alltså inte att förespråka cykelhjälm och bygga cykelbanor. Underhållet av cykel- och bilbanor är lika viktigt, säger Maria Krafft.

Se bilaga för fullständiga siffror.

För ytterligare information:
Maria Krafft, Funktionschef Trafik och Miljö Folksam, docent i trafikmedicin, telefon 0708-31 62 26
Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 0708-31 61 19
Lotta Örtnäs, pressinformatör Folksam, telefon 08-772 62 12