Folksams färgtest: Kraftig förbättring av kvalitén på utomhusfärger

Hela 16 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar testresultatet* av Sveriges vanligaste utomhusfärger**. Det är mer än en fördubbling av antalet godkända färger jämfört med färgtestet 2010 då endast sju färger fick godkänt.

Åtta av utomhusfärgerna har efter två år möglat så mycket att Folksam helt avråder från köp. Ytterligare 18 färger som testats har en långsammare mögelpåväxt och får därför betyget ”tveksamma köp” för den som ska måla om huset. Tre färger klassas som ”tveksamma köp” då de är lösningsmedelsbaserade.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om. Att skydda villan från mögelpåväxt är en sådan sak. Genom Folksams färgtest kan vi påverka färgproducenterna att förbättra färgernas kvalitet och därmed hjälpa våra kunder att göra mer hållbara val. Det är mycket glädjande att se att så många fler färger än tidigare får godkänt i år, säger Karin Stenmar, miljöchef Folksam.

Färgindustrin omsätter miljardbelopp varje år och Sveriges småhusägare beräknas köpa utomhusfärg till ett värde av hundratals miljoner kronor per år. Folksams test av utomhusfärger är det enda oberoende testet av hur färgerna klarar sig i olika svenska klimat.

För att undersöka effekten av klimatet har testerna genomförts på fyra olika platser i landet: Alnarp utanför Malmö, Borås, Uppsala och Vindeln utanför Umeå. Färgerna bedöms vad gäller mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning. De bästa färgerna är i stort sett opåverkade av exponeringen, medan de sämsta har stora brister, framförallt avseende mögelpåväxt.

Utifrån resultatet ges färgerna något av betygen; ”godkänt/bra köp”, ”tveksamt köp” eller ”underkänt/dåligt köp”.

Följande färgsystem får godkänt och klassas som ”bra köp” enligt Folksams färgtest (utan inbördes rangordning). Ett färgsystem består normalt av grundolja, grundfärg och toppfärg. Här anges endast toppfärgen.

Tabell: Färgtest

Mest mögel i västra och södra Sverige
Det är stor skillnad på hur färger fungerar på de olika exponeringsorterna. Färgpanelerna placerade i Vindeln utanför Umeå klarade sig bäst, beroende på att tillväxtsäsongen för mögelsvampar är kortare i norra Sverige än i de varmare och fuktigare södra delarna av landet.

Testet visar att småhus i västra och södra Sverige löper större risk att drabbas av mögelpåväxt än i andra delar av landet. Valet av rätt utomhusfärg är det mest effektiva sättet att undvika snabb mögelpåväxt och en kostsam ommålning av huset efter några få år.

– Många färgtillverkare använder numera resultaten från Folksams färgtester till att utveckla färgerna. Det är troligtvis förklaringen till att fler färger är godkända denna gång jämfört med tidigare tester, säger Folksams färgexpert Stefan Hjort.

De flesta färger som testats har varit miljöanpassade vattenburna färger. Som jämförelse i detta och tidigare test har lösningsmedelsbaserade färger använts. Testresultatet visar tydligt att de moderna vattenburna färgerna i de flesta fall är överlägsna sina lösningsmedelsbaserade föregångare.

För färgtestet i sin helhet samt lokala testresultat se www.folksam.se/fargtest

* Folksams test av utomhusfärger genomförs för fjärde gången under ledning av tekn dr Stefan Hjort som är knuten till Swerea IVF. Det är det enda oberoende testet av hur utomhusfärger klarar sig i olika svenska klimat. De målade panelerna är vinklade i 45 grader mot syd, samt i lodrät vinkel mot norr. Färgen på träpanelerna i 45 graders vinkel åldras 2-3 gånger snabbare än vid normal exponering. Det innebär att två års testperiod motsvarar minst 4-6 års verklig exponering för väder och vind.
** Testet omfattar 45 utomhusfärger. Förutom de traditionella färgerna från de kända tillverkarna ingår även produkter som säljs på lågprisvaruhus och byggmarknader, ofta under eget namn.

För ytterligare information:
Karin Stenmar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 66 76
Stefan Hjort, färgexpert Folksam, telefon 0703-30 25 90
Lotta Örtnäs, pressinformatör Folksam, telefon 08-772 62 12

83 Kommentarer

Hej! Kan inte förstå hur ni kan använda alternativet
”Köp ej” om Falu Rödfärg, Jag är av gammal målarsläkt och fick ofta hjälpa till att ”rödfärga” enklare byggnader som ladugårdar, uthus och äldre lantgårdar. En linoljeförstärkt Falu rödfärg på ett sågat underlag ger ett mycket bra skydd mot röta och är mycket lätt att måla om när pigmentet har försvagats. Borstning med piassavakvast är oftast tillräckligt. Har själv två byggnader (gammalt timmerhus och en nyare förrådsbyggnad) båda målade med Falu Rödfärg, Jag målar om ca vart 10:e år, snabbt och billigt, ingen skrapning, end. borstning, trävirket helt intakt. MVH Staffan Öberg

Hej Staffan!
När det gäller mögelpåxt har falu rödfärg dålig motståndskraft, speciellt på paneler mot norr. Detta gäller både våra testpaneler och tyvärr också många verkliga byggnader.

Jag förstår inte varför Teknos alkydfärg ligger i gruppen som ej rekommenderas. Den har ju bara 10 i mögelangrepp, nget fö. ?.

Hej Karl!
Det är inte antalet ”poäng” som avgör i vilken grupp färgen hamnar i utan graden av problem. Teknos Panu har fått betyget ”3” på två orter och därför hamnar den i den sämsta gruppen.
Teoretisk skulle en färg kunna få betyg ”1” på alla panelbrädor och ändå hamna i bästa gruppen. Anledningen är att betyg ”1” innebär mkt små problem.

I rapportens sista bilaga (D) kommer orterna i ordning Borås, Alnarp, Uppsala, Vindeln.
Man skulle kunna tycka att det borde vara i ordning norrifrån som i texten eller söderifrån ( = bokstavsordning). Kan du bekräfta att resultaten på respektive rader trots detta avser angivna orter.
Om det däremot är fel, och Borås och Alnarp ska byta plats, är alltså Borås som tidigare år mest utsatt.

Hej,
Köpte Beckers Tradition Linoljefärg eftersom den kom bra till i tidigare redovisning. Hittar den inte nu, har den utgått ur testet?

Gissar att mer än 75% av alla sveriges trähus är målade med falu rödfärg som kom ju på sista plats. Vad ska jag som har falurött måla med? finns nån falu rödfärg som är bättre än andra? eller ska jag byta färgsystem helt?

Undrar
Pelle

Bra att ni testar men felaktigt när ni går ut och klassar färger som bra eller mindre bra enbart utifrån era testresultat. Ni borde skriva mögelokänslig på finsågad yta istället för ”bra” i största allmänhet.

Svar till Tommy om det är några kulörer som är känsligare för mögel än andra.

Rent praktiskt kan det vara olämpligt med väldigt ljusa kulörer eftersom smuts och mögel syns väldigt bra på dem. En mörkare kulör gör också att fasaden blir varmare och lättare torkar upp.

Svar till Lars om det har blivit sammanblandning mellan orterna.

Det stämmer i rapporten. Alnarp har gått om Borås som den mest utsatta exponeringsstationen vad det gäller mögelpåväxt (på norrpanelerna är det dock i Borås som det växer mest).

Svar till Robert om varför inte Beckers Tradition Linoljefärg finns med denna gång.

Utrymmesskäl gjorde att vi inte tog med den färgen, men förhoppningsvis är den lika bra idag som när vi testade den.

Svar till Pelle G om Falu rödfärg och dess problem.

Jag förstår till fullo problematiken, även om jag tror att du har tagit i när du säger att 75 % av trähusen är målade med Falu rödfärg.

Ett (dåligt?) alternativ är fortsätta med Falu rödfärg – trots att risken för att det kommer att växa mögel på fasaden är stor.

Ett annat alternativ är att bedriva konsumentmakt, antingen genom att försöka få tillverkarna av färgen att förbättra den eller så får du börja använda någon annan färg (jag har ganska bra erfarenhet av att måla över eroderad slamfärg med moderna färger).

Tydligen ska mögelproblemet med falu rödfärg förbättras om man tillsätter lite Natriumbensoat (E211) i färgen. En rågad tesked per liter färg ska räcka. Ofarligt är det med – säljs under namnet Atamon i mataffärer och används till konservering.

Jag håller just nu på att måla om med Tinnova VX + och efter diskussion i färgaffären, så tyckte de att jag skulle fortsätta med den, istället för Jotun Demidekk Optima som en målare föreslog.När jag ser ert testresultat så har den sistnämnda bra betyg, medan den jag köpte skriver ni ”Köp EJ” Går det att måla om med Demidekk Optima utan på TinnovaVX+
undrar Lars på målarväggen?!

Jag har i ett kulturmärkt område målat två hus med Ottosons linoljefärg, och ett med Falu rödfärg. Allt lika fint, ingen mögel och inga problem efter åtta år. Grannar som har målat senare med ”moderna” färger har redan fått problem med fuktbubblor pga at färgen inte andas, flagnar osv…

Det sägs att anledningen till att Falu rödfärg numera möglar är att man har minskat mängden järnvitriol. Skulle mögelrisken minska om man själv tillsatte mer järnvitriol? Finns det några miljöaspekter på det?

Svar till Therese fb om varför inte Yunic färger finns med i testet.
När vi har valt färger till testet har den marknadsandel som färgen haft varit ett viktigt kriterium. Yunic är, vad jag vet, ingen ”stor” färg.

Svar till Jaanus Heeringson om att tillsätta konserveringsmedel i Falu rödfärg. Det finns många idéer om hur man kan ”förstärka” utomhusfärger men just ditt förslag känner jag inte till. Det kan dock vara värt att prova; Antamon är ett medel som man tillsätter till livsmedel så det borde dessutom ha en acceptabel miljöprofil.

Svar till Lars Hultberg om Tinova VX. Nordsjö har ju två Tinova VX produkter, dels Lasur som fått ganska bra resultat och dels Oljetäckfärg som fått dåligt resultat i det senaste testet. Av din oro att döma misstänker jag att du målat med den sistnämnda. Troligtvis går det utmärkt att måla över Tinovafärgen med Demidekk Optimal.

Svar till Björn om Ottosons linoljefärg. I Folksams tester har inte Ottosons linoljefärg kommit ut bra, dock kan det säkert vara så att den fungerar utmärkt i andra tillämpningar.
Din slutsats att ”fuktbubblorna” beror på att moderna färger inte andas ställer jag mig tveksam till. Jämfört med linoljefärger är vanligtvis de moderna färgerna mycket mer ”öppna” för fukt. Jag misstänker istället att det är sk linoljeblåsor du sett; blåsor som kommer efter många ommålningar och beror på ohärdad linolja i underliggande skikt.

Svar till Lars W om att Falu rödfärg numera möglar eftersom man minskat på mängden järnvitriol.
Järnvitriol har ingen effekt på mögeltillväxten. Anledningen till att man brukar använda järnvitriol är att påskynda ”gråningen” av träet.

Det ser ut som smuts och inte mögelpåväxt. Vilka mögelsporer är det som växer så kraftigt?

Mögelsporer sätter sig ju gärna på alkydfärg och undviker akrylatfärg…

Vårt hus är tidigare målat med en Akrylatlatexfärg vid namn Pika-Theo som ej finns längre.Vilken färg skall man nu välja vid ommålning?
Går det bra med ex Beckers Perfekt Akrylat?

Svar till Magnus W fråga om mögel.

Mögelsvampar sprider sig med hjälp av sporerna. I luften finns det alltid sporer.
På målade träpaneler är släktet Cladosporium och arten Aurobasidium pullulans de vanligast förekommande svamparna. Dessa svampar kännetecknas av att de klarar av stark solbestrålning och långa perioder av torka. De kan också snabbt sätta igång sin metabolism när tillgången på vatten blir tillräcklig (75–80 % RF). De är mörkt pigmenterade för att klara UV-strålningen och det är den mörka pigmenteringen som gör att de syns som mörka fläckar på en fasadbräda.

Svar till Britta Grahn-Welander på hennes fråga om färgen Pika-Theo.
Det brukar inte vara några problem att måla om en akrylatfärg med en akrylatfärg och ditt förslag på Beckers Perfekt Akrylat är nog ett bra alternativ.

Slamfärg och mögel

Finns bättre och sämre slamfärger? Vad är skillnaden på innehåll och tillverkningssätt mellan tex Glorisol rödfärg och Falu rödfärg i testet?

Några saker som jag läsar om som ska kunna minska ev mögelproblem:
– färg utan linolja (bättre mögelegenskaper men fäster sämre?)
– färg som är gjord med Rågmjöl istället för vetemjöl
– tillsätta antimögelmedel (borax, boracol, natriumbensoat eller annat)

Från slamfärg till Rödtjära.

Vi bytte från slamfärg till Auson rödtjära fär ett par år sedan och den funkar kanon. Väldigt lite släpp och ingen mögel. Var ju kul att den fått bra resultat.

    Jag är själv mycket nyfiken på rödtjära men blir lite orolig när jag läser i fotnoten i testet bl a att: ”Färgen har eroderat. Mkt svår att stryka ut.” Det låter inte så bra, speciellt inte det förstnämnda. Vad gäller det senare så undrar jag om de i testet värmde upp eller spädde färgen med terpentin.

Hej
om man jämför med 2006 års test så får Nordsjö Tinova VX sämre betyg, vad kan det bero på?
(Iofs kan jag feltolka eftersom jag kanske inte jämför korrekt då testerna är lite olika indelade?)

Målade huset med den vattenbaserade oljetäckfärgen för flera år sedan och den har varit bra (nära västerhavet, ganska utsatt)

Hej
Jag skulle vilja veta vad man ska byta med om man har ett hus målat i Falu rödfärg, från 1800 kalt. vilka ”moderna” alternativ skulle vara tänkbara om man inte vill skrapa hela huset?

Har försökt ta reda på vad Glor-Isol rödfärg är och hur man köper den genom att söka på nätet eftersom den var betydligt bättre än Falu Rödfärg i testet. Men det verkar vara en lokal gammal småskalig färgtillverkare som inte säljer sin färg annat än när han gör jobben själv… Stackare, han lär ju bli nerringd och inte hinna jobba något. Och vi, som läser testerna och ska köpa färg, blir också lurade eftersom vi inte kan köpa färgen.

Stefan/Folksam, vet du/ni några andra rödfärgsleverantörer som gör ”bättre” rödfärg än originalet? Jag ställde tidigare en fråga om vad som skiljer tex originalet och Glor-Isol. Är det så enkelt att man ska leta efter en rödfärg med vissa ingredienser och tillverkningssätt eller är det mer hokus-pokus och svårdefininierat vad som gör en bra färg?

Jag kollar på tex Falu rödfärgs ljusröda utan linolja, eller Gysinges rödockra utan linolja som är gjord på rågmjöl istället för vetemjöl. Falu rödfärg säger sig tillsätta antimögelmedel men inte Gysinge.

Tack för ett bra test, även om det är lite villrådigt för oss konsumenter som ska måla klassiskt falurött.

Jag saknar av er en riktig testplats.
Typ: kustnära i Bohuslän.

Jag testade billacker i Sahara, Nordkap och i Bohuslän. (Bohusmalmön 100m. från strand
Borås är åtta mil från kusten. inte bra test.)

Hur kan Lasol fasadmat bli underkänd nu när den har legat i topp alla andra år. Enligt Engwall & Claesson har inte reseptet ändrats.

Varför har ni inte med Gjöko Herrgård Maximal som gjorde väldigt bra ifrån sig i erat test 2010?
I stället har ni med Exlusive som antagligen inte används i samma utsräckning som Maximalen?

Jag har tänkt använda Alcro Timmer Lasyr på ett nytt hus (timmerpanel) i Skinnskatteberg. Hur kan det skilja så mycket i resultatet. Toppbetyg i norra och södra Sverige och nästan bottenbetyg i mellersta Sverige (Uppsala)?

Svar till Niklas om Falu rödfärg mm.
Namnet Falu Rödfärg är lagligt skyddat och får endast användas på färg som innehåller pigment från Falu gruva. Dessutom är recepturen reglerad, bl a halten linolja.
Jag tror att en stor del av problemet med Falu rödfärg ligger i att de använder mjöl som förtjockningsmedel, vilket troligtvis fungerar som näring åt mögel-svamparna. Det finns moderna förtjockningsmedel som troligtvis skulle fungera bättre än mjöl; men då blir det ju ingen riktig Falu rödfärg…
Gör man ”bara” rödfärg, såsom Glorisol, har man helt andra möjligheter att göra en bra färg.
Nämnas kan att i det förra Folksamtestet hade vi med 5 olika slamfärger och alla hade problem med mycket mögelpåväxt.
På din fråga om rågmjöl är bättre än vetemjöl så tror jag inte att det blir någon större förbättring (finns den någon som vet bättre?).
Att tillsätta mer eller mindre giftiga tillsatsmedel typ Boracol känns lite fel. Tillsatsen kan dessutom ge andra negativa förändringar av färgen.

Svar till Bengt A som bytte från slamfärg till Rödtjära.
Om jag tolkar Bengt rätt så målade han över Falu rödfärg med Rödtjära med gott resultat. Jag har en liknade erfarenhet men då målades slamfärgen över med en alkydfärg och även det gick bra.

Svar till Mikael om Nordsjö Tinova VX.
Även om färgen heter likadant så ändras recepturen från år till år. Därför är det svårt att jämföra olika årsmodeller av färg.

Svar till Eva om ommålning av ett hus målat med Falu rödfärg.
Om huset inte har några problem med mögelpåväxt och annat så tycker jag att du ska fortsätta med Falu rödfärg. Har huset problem kan du måla om med en bättre slamfärg, exempelvis Glorisol

Svar till Fd. Testare av billack om varför vi inte har en exponeringsstation på västkusten (kustnära).
I de första Folksamtesterna hade vi med exponeringsstationer på västkusten men det visade sig att den växte mycket mindre mögel där (troligtvis beroende på färre sporer i luften). Därför har vi valt andra exponeringsstatoner.

Svar till Gösta om varför en och samma färg kan få olika testresultat i olika tester.
Eftersom klimatet varierar från år till år kan testresultatet bli olika.

Svar till Rikard om Gjöko Herrgård Maximal.
Vi har en begränsad budget och plats för ett begränsat antal färger/paneler. Därför kan vi inte ta med alla färger.
När vi väljer ut färgerna väger vi in marknadsandelarna, eftersom Gjöko är ett litet fabrikat fick de med bara en färg.

Svar till Christer om hur kan det skilja så mycket i resultatet mellan de olika exponeringsstationerna.
Påväxten av mögel styrs av klimatet och halten sporer i luften.

Hej,
jag ska i sommar klä om huset, men vet inte vilken typ av ytbehandling jag ska välja, jag har huset 70 meter från skageraks strand, är mycket utsatt för salt och sol. Själv tycker jag transparant lasyr är snyggast men är det rådigt med huset så utsatt ??
Ellar vad skulle ni ha rekomenderat ??

”Svar till Rikard om Gjöko Herrgård Maximal.
Vi har en begränsad budget och plats för ett begränsat antal färger/paneler. Därför kan vi inte ta med alla färger.
När vi väljer ut färgerna väger vi in marknadsandelarna, eftersom Gjöko är ett litet fabrikat fick de med bara en färg.”

Kan ändå inte förstå varför ni valde Exlusive över Maximalen.
Maximalen måste vara den färg som säljs mest av dessa två färgerna. Dessutom var ju inriktning med testet viktat åt miljövänliga färger?

Hej!

Har en liten fråga…

Jobbar i målarbranschen och är årligen ute och ”besiktigar” flertalet hus och reagerar på att testresultaten inte stämmer överrens i ett tydligt avseende.

Enligt era tester är mögelpåväxten betydligt mer förekommande på panelerna åt syd än åt norr. I Alnarp mer än 3ggr fler anmärkningar på sydpaneler än norrpaneler.

Detta stämmer väldigt dåligt med min verklighet då det i nästan samtliga fall är problem med påväxt på fasader åt norr när jag är ute och ”besiktigar”.

Är det något jag missat i testet eller finns det någon annan förklaring?

Jag ska köpa gul färg till vårt hus och har fått tipset att den ska vara vattenbaserad. Vilka av era ”bra köp” -färger är vattenbaserade? Vet inte vad akrylat mm betyder.

Svar till ”Åsna om färgval”.
En lasyr, som du verkar gilla, kräver betydligt mer underhåll än en mer täckande färg.
Jag skulle nog ha valt en täcklasyr som färdigstrykningsfärg men innan grundat noga med grundolja och grundfärg. Bäst resultat får du om du gör grundningen och första strykningen med färdigstrykningsfärg innan du satt upp panelen. När panelen sitter på fasaden målar du med ytterligare ett lager färdigstrykningsfärg. Om du väljer någon av de färger som fått bäst resultat i Folksams färgtester behöver du nog inte måla om på 10-15 år. Glöm inte att grundbehandla ändträytorna!

Svar till PW om skillnad i mögelpåväxt mellan våra testpaneler och verkliga hus.
Det är helt säkert en riktig analys som du har gjort. Skillnaden i resultat kan nog förklaras i att våra testpaneler sitter på väl ventilerade testrack. På verkliga hus blir nog panelerna mot norr kallare och mer fuktiga och därför mer utsatta för mögel.

Svar till Maria om vilka färger i testet som är vattenbaserade.
Svaret är att nästan alla färger är vattenspädbara eller vattenburna (just ordet ”vattenbaserade” brukar undvikas för att det kan ge felaktiga associationer).
Vill du veta exakt vilka färger det handlar om så finns det en speciell kolumn i bilaga A, B och C i rapporten som ger information om spädningsmedlet.

Svar till Trond om varför inte Nordica Eco från Teknos var med i testet.
Vi testade den färgen i det förra testet med ganska bra resultat. Hade vi haft mer resurser hade vi nog testat den igen men vi fick bara plats med 46 färger och då prioriterade vi andra färger.

MIn fråga gäller Caparols oljefärg Carat, som sägs bygga på nanoteknologi. Har ni gjort någon utvärdering av den färgen?
Målaren har föreslagit att vi ska använda den på vår 200-åriga gamla förstubro (norrsida, i Umeå) med snickarglädje, tidigare målad med linoljefärg, men där flera delar nu måst bytas ut. Resten av huset är målat med linoljefärg.
Det känns lite nervöst och viktigt att det blir rätt!

Varför får Beckers oljefärg V ”bra köp” och alcros ”modern oljefärg” tveksamt köp? Kan säga att det som skiljer dessa färger åt är att Beckers tappas i plåtburk och Alcro i plastburk. Dvs det är exakt samma färg.

/Nykvarn

Svar till Ingrid Andersson Caparols oljefärg Carat.
Tyvärr har vi inte testat den färgen och jag vågar därför inte uttala mig om den.

Svar till Nykvarn.
Om det är som du säger att Beckers Oljefärg V och Alcro Modern Oljefärg är ”samma” färg så kan jag konstatera att det är mycket lite som skiljer färgerna (nr 4 och 12) åt, rent resultatmässigt. Det som gör att Beckersfärgen har hamnat i en sämre grupp är att den har fått betyg 2 på en panelbräda, se bilag D. I totalpoäng har färgerna fått 9 respektive 8 anmärkningspoäng.

Vi har förr om åren målat huset med Beckers oljebaserade täcklasyr. Nu när vi ska måla om hade jag tänkt använda Beckers Perfekt Täcklasyr. Men när jag läser testet blir jag tveksam och börjar fundera på Beckers Fasadlasyr istället. Är det ett bättre val?

Svar till Annika.
Varför känner du tveksamhet kring Beckers Perfekt Täcklasyr? På sikt är ofta en täcklasyr att föredra framför en lasyr eftersom den innehåller mer skyddande pigment. Detta gör att underhållsbehovet blir mindre.

Tack för testerna, men gärna ett nogrannare angivande av varumärke:,och gärna tex EANnr
Ett exempel hos Beijer – där man som
Folksamkund får rabatt marknadsförs
fn två olika Cuprinol färgtyper
a) Fasadfärg Plus Guprinol
b) Täckfärg Cuprinol
I er förteckning är det inte lätt att se vad som är vad
Enligt er llista så får Cuprinol Fasadlasyr
”bra” värden Vad är vad ? ovan

Svar till Mats om lite förvirring gällande Cuprinol.
Vi har försökt att hitta en lämplig nivå vad det gäller information om produkterna och varunamn. Namnen som anges är samma namn som står på färgburken vi målade med. Beträffande streckkoderna är de som följer:
Färg 18 (Fasadlasyr): 7 391306 118258
Färg 19 (Täckfärg): 7 391306 112515
Färg 20 (Fasadfärg): 7 391306 103087

Hur vet man när man skall köpa färg som är godkänd enligt eran lista är från 2011? Det är ju samma namn på färgen från 2011 , 2010 och 2009. Hur kan man kontrollera att det är samma årgång och batch på färgen som ni testat. Färgtillverkarna fösöker väl göra sig av med sin dåliga färg som de har på lager. Är intresserad av Beckers Fasadlasyr Mörkbrun.

Svar till Yngve och färger och årsmodeller.
De färger som presenterades i det senaste testet inköptes på våren 2010.
Håller med dig om att det kan vara lite förvirrande med att färgindustrin behåller samma namn på färger med olika innehåll (regelmässigt brukar man byta ut vissa råvaror i färgerna)

Varför är inte Teknos Nordica Eko med? Den har varit med i tidigare test.

Svar till Fredrik om varför inte Teknos Nordica Eko var med i testet.
Tyvärr hade vi inte möjlighet att ta med alla färger vi hade önskat. Urvalet gjordes bl a mot bakgrund av marknadsandel. Därför hade vi bara med två färger från Teknos, dock inte Teknos Nordica Eko.

OK, lite synd då det ändå räknas som deras storsäljare. I af här i Norrland.

Hej!
En enkel fråga om erat test. Gjorde ni två typer av paneler. Stånde och liggande panel. Om ni inte gjorde det så är testet helt missvisande. Akrlat är enbart lämpat för stående panel och alkuyden är enbart för liggande panel!

Svar till Paul om synpunkt på stående och liggande panel.
Färgerna exponerades på fyra olika teststationer. På varje station testades 6 paneler med samma färg, 3 mot norr och 3 mot söder. De mot norr var lodräta och de mot söder var vinklade i 45 grader (exponeringssättet liknar det som rekommenderas i en EU-standard). I samtliga fall var panelen ”stående”.
Jag tror att du har fel vad det gäller att akrylat endast är lämpat för stående panel och alkyd för liggande panel. Varför skulle det vara på detta viset?

Kommentar till Paul och Stefan, det är sant att färg med olja i (alkydfärg eller emulsion) lämpar sig bättre för liggande panel beroende på hur panelen ser ut. Är det fjällpanel kan man absolut använda uteakrylat men är panelen liggande utan att överlappa varandra så lagras det vatten i springorna vilket uteakrylaten inte klarar av som en alkydfärg eller färg med olja i överhuvudtaget. Använder man uteakrylat på en liggande panel, där vatten samlas i springorna, spricker färgen ganska snabbt och släpper flagor redan efter något år. Det är ganska viktigt att man påpekar detta för folk som läser era tester då de vill använda uteakrylatet på allt för att den är bäst i test, även om det inte lämpar sig på vindskivor och liggande panel osv.

Svar till Sarah om riskerna med att använda akrylatfärg på liggande panel.
Om vatten blir stående i springor i en träkonstruktion en längre tid är det nog risk för att det blir problem, oavsett vilken färg man använder. Att akrylatfärg skulle vara sämre tvivlar jag på, förutsatt att man grundat på rätt sätt. Avslutningsvis vill jag bara säga att jag har själv goda erfarenheter av akrylatfärg på vindskivor.

Vid en fråga till en färghandlare om vad man kunde tänka sig att blanda i en vit halvblank alkydoljefärg för att motverka mögel, rekommenderades Fluggers ”Additiv”, 220 ml till 10 l färg. Vad innehåller detta för verksam substans ?
Om jag nu istället vill blanda i Zinkvitt, vilka proportioner krävs ?
Till saken hör, att bägge alternativen är tämligen dyrköpta !

Svar till Conny om medel att blanda i alkydoljefärg för att motverka mögel.
Om din alkydoljefärg är lösningsmedelsbaserad kan det nog fungera bra med ”Additiv 100 Classic”. Det verksamma ämnet är Tolylfluanid, en vanlig biocid i färger. Håller med dig om att priset är högt, 289 kr/220 ml på Flüggers hemsida. Men innehållet räcker till 10 l färg. Å andra sidan, om du kan öka ommålningsintervallet så kan det vara en bra investering….
Beträffande zinkvitt så vill jag hålla upp varningens finger. Att få till precis rätt andel zinkvitt i färgen är svårt, för lite gör att det inte har någon verkan och för mycket gör färgen spröd. Därför vill jag nog avråda dig från det spåret.

Tack Stefan för intressant svar !
Ja, min färg, Flugger Classic 97, är lösningsmedelbaserad och det är ”Additiv 100” jag tänkt tillsätta. (Står dock inget ”Classic” på den flaskan).
När jag målade för 3-4 år sedan kände jag inte till denna substans (kanske inte fanns då ?).
En märklig sak jag noterat, är att jag målade fasaden med vit färg och knutar med brun färg och nu syns häftiga pålagringar av mögel/alger på den vita färgen men ingenting på den bruna ! Vad kan det bero på ? Samma fabrikat, bara pigmentet skiljer (vitt resp brunt). Nu vid ommålningen tänker jag använda samma färg, men bara tillsätta medlet till den vita färgen. Den bruna behöver egentligen inte ommålas alls men gör en strykning ändå p g a enstaka flagningar och att den tappat ”lystern” lite.
Jag frågade färghandlaren också ang zinkvitt, men inte ens där kunde de ge besked om hur mycket man ska blanda i färgen. Det var därför jag ställde frågan här, i händelse någon med erfarenhet kunde ge besked.

Svar till Conny om div saker.
Se till att få rätt additiv, Flügger har ju ett additiv för lösningsmedelsbaserad färg och ett för vattenburen! Dessa Flüggerprodukter är nog bara något år gamla och vad jag vet är det ingen annan färgtillverkare som har liknande produkter. Eller?
Att samma färg men i olika kulörer drabbas olika mycket av påväxt kan bero på att färgformuleringen är olika för olika kulörer (bl a andel bindemedel) och/eller yttemperatur (en mörk kulör blir varmare torkar därmed ut fortare). Dessutom syns ju påväxten mer på en ljus kulör.
Lycka till med din målning!

Hejsan
Jag undrar varför man inte har naturliga pigment i färgerna. Det finns ju silikatfärg som hr detta, och där växer det aldrig något på detta. sdett hus som är 15 år gammla utan någon mögel alls!
Vad är skillnaden?
Tacksam för svar
Per.P

Jag tycker hela testet snedvrider fokus på ett sätt som riskerar bli farligt. Det är ju inte färgens beständighet som är det väsentligaste, utan virkets, som den ska skydda. Det saknas ju mätningar på virkets fukthalt t ex i studiens upplägg. Vore det inte bättre att göra ett test där panelen sitter på luftad spalt liknande en fasadpanels montage, och se hur fukthalten varierar med olika färdsystem på lite längre sikt. Vi har ju haft omfattande skador förr med färger som ”ser bra ut” men som släppte in mer regnvatten genom mikroskopiska hål än de över tid hann diffundera ut.

Svar till Helena om fokus i projektet.
Självklart är det viktigt att färgen skyddar träet. De flesta av färgerna i testet är använda som sk systemmålning, dvs att en riktig grundning har gjorts innan toppfärgen. Om man gör på detta viset och dessutom behandlar ändträytor på samma sätt så får man troligtvis en panel med en bra fuktbalans, dvs fuktkvoten är för det mesta under den kritiska nivån för rötsvampsangrepp. Nämnas kan att de gamla problemen med röta hade sin orsak i att grundningen och ändträbehandlingen hade rationaliserats bort.

Hej
jag undrar vad Colorex/Scala är för ett färgfabrikat som är med i färgtestet och fått bra resultat? Har sökt på internet men hittar inga fakta om företaget. Vilka är deras återförsäljare och var säljs den färgen?
Tacksam för svar
Mona

Hej, bra att ni gör färgtester som är oberoende, jag är osäker på de olika grupperna ni har vad är det för skillnad på alkyd/sampolymer och akrylat? Har själv målat för 13 år sedan med demidekk täcklasyr med hållbart resultat men ur vilken grupp ska man välja färg om man vill måla om är det alkyd/sampolymer eller akrylat jag tycker det är intressant information som saknas.

Vänliga Hälsningar Lotta

Svar till Mona om Colorex/Scala.
Colorex/Scala har en hemsida colorex.se. Där finns bl a återförsäljare.

Svar till Lotta om hennes undran om alkyd/sampolymer och akrylat.
Både fasadfärger baserade på alkyd/sampolymer och akrylat är vattenburna. En akrylatfärg innehåller endast ett bindemedel medan alkyd/sampolymerfärgen vanligtvis består av två bindemedel; exempelvis alkyd och akrylat. Oftast är blandningen fysikalisk dvs bindemedlen är separerade och inte förnätade (polymeriserade). Demidekk, som du talar om, har ett bindemedel av typen alkyd/sampolymer.
När du ska måla om din Demidekkmålade fasad kan du använda färger baserade både på alkyd/sampolymer- och akrylatbindemedel, huvudregeln är dock att man fortsätter med samma färgtyp som tidigare om det inte finns anledning att byta.

Det går inte längre att kommentera.