Folksam säljer aktieinnehavet i Lundin Petroleum

Folksam har beslutat att sälja hela aktieinnehavet i Lundin Petroleum. Avinvesteringen kommer att genomföras på ett ansvarsfullt sätt och ska vara slutförd inom sex månader.

Lundin Petroleum anklagas för att genom sin verksamhet ha medverkat till brott mot de mänskliga rättigheterna i Sudan och Etiopien mellan åren 1997 och 2003.

De rapporterade händelserna som Lundin Petroleum kopplas till kan vara en överträdelse mot de kriterier som ställs på bolag som Folksam investerar i. Därför lämnade Folksam ett förslag till Lundin Petroleums bolagsstämma 2012 om att ge bolagets styrelse i uppdrag att initiera och finansiera en oberoende granskning av verksamheten i Sudan och Etiopien. Bolagsstämman avslog på ledningens inrådan förslaget.

Folksam bedömer de fortsatta möjligheterna att påverka bolagets styrelse att utreda och verifiera verksamheten i Sudan och Etiopien som mycket små. Företagets attityd och styrelsens vägran att utreda de anklagelser som riktats mot bolaget är skälet till Folksams beslut.

– Vi är engagerade i det som våra kunder bryr sig om och därför är en aktiv ägarstyrning central för Folksam. Vårt beslut att sälja grundar sig på hur Lundin Petroleums styrelse och ledning valt att hantera de allvarliga anklagelser som riktats mot bolaget, säger Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande Folksam.

Folksam med dotterbolag ägde per 30 mars 3 790 433 aktier i Lundin Petroleum vilket motsvarar 1,2 procent av kapitalet.

För mer information om skälet till Folksams avinvestering i Lundin Petroleum, se här.

För ytterligare information:
Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande Folksam, telefon 0708-31 59 71
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

 

 

14 Kommentarer

Utmärkt beslut från en stor ägare.
Påverkar mig att ha kvar Folksam som försäkringsbolag.

Heder till Folksam som går före som ett gott exempel! Tack för att ni kastar ut Lundin. Det finns gränser på hur långt man går för att tjäna pengar…I Norge växer kritiken och jag hoppas att de ej får rätten att borra. Snart fryser väl Kalles arroganta flin….

Jaaaaaaa! Heja Folksam, jätte-jättebra gjort! Hade hoppats, men knappt vågat tro, att detta verkligen skulle ske. Ni gav dem chansen att ”bevisa sin oskuld”, det faktum att de inte tog den gör ju att man blir riktigt misstänksam. Ni gjorde det enda rätta – tusen tack!

Är det verkligen i spararnas bästa att annonsera en sådan försäljning i förtid? Nu vet ju andra om det och kan sälja före och då får ni en sämre kurs. Observera att detta inte har med själva beslutet att göra.

Tack Folksam för att ni har moral och ork att ta ställning och föregå med gott exempel när det gäller ansvarsfullt ägande. Jag hörde Carina Lundberg Markow föreläsa tidigare i år. Jag tyckte att det lät bra då, men nu är jag imponerad! Med tanke på den attityd som ledningen verkar visa så var det det enda rätta att göra.

Hyckleri utan like! Folksam visar svaghet som ger efter för medias hetsjakt på ett välskött bolag som gör otroligt mycket för lokalbefolkningen i de områdena de arbetar. Efter detta förväntar jag mig att Folksam säljer samtiliga sina aktier i andra svenska bolag som arbetar utomlands, för men den måttstock Folksam tydligen har så kan de inte äga aktier i något bolag som gör affärer utomlands. Har aldrig varit kund hos Folksam och efter detta är jag otroligt glad för det och kommer aldrig nånsin göra affärer eller rekommendera någon att göra det med ett hycklande bolag som Folksam.

Sen när åligger det Folksam att döma en anklagad(Lundin Petroleum) som ännu ej är dömd för något.
Folksam är en vindflöjel och leker med försäkringstagarnas pengar. LUPE är troligen en av de bästa investeringar man kan ha på sikt om inte världen rasar ihop.
Skönt att ha gjort sig av med fondinnehavet i Folksam i god tid.
Folksam skall ägna sig åt sina kunders bästa och inte spela löjligt världssamvete. Fortsätter man så kan allt som har med utlandsaffärer betraktas som omöjligt.

Detta får mig att starkt fundera på att byta bolag.
Vad ger Folksam rätten att döma ett bolag som ej blivit dömd för någonting??
Lupe som dessutom troligen är en ordentlig kassako de närmsta åren.
Har redan börjat undersöka andra bolag och kommer nog att flytta alla mina försäkringar, fondsparande & pensionssparande ifrån Folksam pga detta.

Folksams investeringar styrs av våra etiska investeringskriterier. Förutom att ge våra kunder så bra avkastning som möjligt så vill vi även att företagen vi investerar i ska ta ansvar vad gäller mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption. Detta är något som vi vet att våra kunder tycker är viktigt.

Efter en lång dialog med Lundin Petroleum så har vi kommit till ett läge där vi inte längre ser att vi kan påverka bolaget. Vi ser en oberoende utredning av händelserna i Sudan och Etiopien som en möjlighet för Lundin att bringa klarhet i anklagelserna som riktas mot bolaget. Tyvärr delar inte Lundin denna uppfattning. Detta är skälet till vår avinvestering.

Den framtida utvecklingen av Lundin Petroleums aktie har således inte legat till grund för vårt beslut.

Fråga till Folksams presschefAndreas Jerat’s kommentar 13/6.
Jag förstår inte. Man pratar om en ”oberoende utredning” arrangerad (och förmodligen därmed bekostad) av Lundin. Vilka svar som än skulle komma fram vid en sådan utredning skulle förmodligen antastas och malas ner av Folksam. Vad har man då uppnått?
En annan fråga är varför Folksam ger sig på enbart Lundin? Är man av den uppfattningen att andra stora svenska bolag är snövita? Var konsekvent om Ni nu som det påstås styrs av etiska investeringskriterier. Lever Folksam som dom lär finns förmodligen inga vinstgivande bolag att investera i!

Hej Lars

Vår uppfattning är att t.ex. en aktad advokatfirma skulle kunna fått uppdraget att genomföra en oberoende granskning. Om denna utredning genomfördes på ett öppet och transparant sätt så skulle slutresultatet kunna ha en hög trovärdighet, även om den bekostades av Lundin Petroleum. Folksam skulle då också respektera utfallet av utredningen.

Folksam har aldrig haft för avsikt att ”ge sig på Lundin”. Lundin är ett av flera bolag där vi som aktieägare haft synpunkter på verksamheten. Ett annat är exempel är Telia Sonera, där vi redan på årsstämman 2011 ställde frågor om hur man såg på att Telia Soneras telesystem kunde vara ett hot mot mänskliga rättigheter i länder som Azerbajdjzan. Sedan dess har Telia Sonera initierat ett handlingsprogram för integritets- och yttrandefrihetsfrågor i icke-demokratiska länder, en åtgärd som vi på Folksam välkomnar.

Att avinvestera som i fallet med Lundin är den yttersta åtgärden för Folksams ägarstyrning. Vi försöker in i det längsta att stanna kvar och påverka företagen till det bättre. Med Lundin gjorde vi bedömningen att vi nått vägs ände.

Hej Andreas.
Jag respekterar och är tacksam för ditt svar och förstår andemeningen i Folksams ställningstagande, men anser ändå inte att det är rätt att döma ut någon icke i domstol dömd.
Jag anser det dessutom vara fel att LUPE skall bevisa sin oskuld istället för att Folksam bevisar LUPE’s skuld. Det är ju Folksam som anklagar och fattar sitt drastiska beslut!
Det får vara hur det vill med saker och ting, men jag tycker inte Folksam skall agera domstol.
Vanliga aktie- och fondägare drabbas också av Folksam’s agerande genom svartmålningen och förmodligen därmed sämre kursutveckling.

Det går inte längre att kommentera.