Folksams trafikforskning rapporterar: 8 av 10 svåra cykelskador är arm- och benskador

Arm- och benskador står för hela 80 procent av alla svåra skador vid cykelolyckor. Skador på armar/axlar är allra vanligast. De står för hälften av de svåra cykelskadorna visar ny statistik från Folksam.

– Varje år skadas i Sverige cirka 1900 cyklister svårt. Axelskador är absolut vanligast. Dessa skador förebygger man inte med cykelhjälm. Med en cykeljacka som skyddar armar och axlar skulle vi kunna få ned antalet svåra skador rejält, säger Maria Krafft, chef för Trafik och Miljö på Folksam.

Folksam har under våren rapporterat att det sker fler trafikskador i cykelolyckor än i bilolyckor i svenska tätorter, allt enligt tidigare okänd statistik. Men bland cykelskadorna är det dessutom oväntat många arm- och axelskador – hälften av alla svåra skador.

I det krockvåld som uppstår mellan kroppen och den hårda asfalten går det att förebygga den stora mängden frakturer och urledvridningar. Stötupptagande material i exempelvis en jacka eller väst, på samma sätt som i vissa kläder för mountainbike, skulle kunna vidareutvecklas för att passa en bred marknad.

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder genom att synliggöra omfattningen av cykelskadorna samt vad man kan göra för att förebygga dem, säger Maria Krafft.

Tabellen nedan visar hur skadorna fördelar sig i cykelolyckor* som lett till medicinsk invaliditet**. De vanligaste cykelolyckorna är singelolyckor. De står för cirka 70 procent av alla svåra skador.

* Statistiken är baserad på ett slumpmässigt urval av cykelolyckor 1998-2010 i Folksams skadedatabas.
** Nationellt mått för svåra skador som baseras på Trafikskadenämndens arbetsmetod för att mäta kvarvarande hälsokonsekvenser efter olyckor. Den medicinska invaliditeten fastställs tidigast ett år efter olyckstillfället.

Folksam har för avsikt att ta fram en testmetod för skyddskläder för att stimulera att mer effektiva skydd kommer ut på marknaden.

– Det finns all anledning att fortsätta använda cykelhjälm även om huvudskador endast står för cirka 10 procent av skadorna, eftersom huvudskador ger de allra svåraste skadorna. Men det behövs kompletterande utrustning för andra delar av kroppen som lindrar slaget mot gatan och förhindrar frakturer, säger Maria Krafft.

Se bilaga för fullständiga siffror.

För ytterligare information:
Maria Krafft, chef Trafik och Miljö Folksam, telefon 0708-31 62 26
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01