Folksam utvecklar ny bilförsäkring efter överraskande forskningsresultat – kan rädda över 40 liv per år

Forskningsprojektet ”Grönt ljus” visar att det går att stimulera bilförare till en säkrare och miljövänligare körstil om de belönas med en lägre försäkringspremie. Förutom att bilföraren själv kan spara tusenlappar i premier och bränslekostnader, så skulle över 40 liv per år kunna räddas. Koldioxidutsläppen skulle dessutom minska väsentligt. Folksams avser att utveckla en ny typ av bilförsäkring baserad på resultaten från projektet.

Projektet som Folksam genomfört tillsammans med Trafikverket, Motorförarnas Helnykterhetsförbund och SalusAnsvar visar att en ny sorts bilförsäkring kan stimulera bilförare till en säkrare körstil och att det är möjligt att mer än halvera bilförares hastighetsöverträdelser.

Cirka 250 privatbilister har deltagit i projektet. För att kunna säkerställa forskningsresultatet slumpades deltagarna i en testgrupp och en kontrollgrupp. Med hjälp av GPS-utrustning har bilens hastighet i förhållande till vägens tillåtna hastighet mätts, men det var bara testgruppen som fick direkt återkoppling på hastigheten i bilen. Genom att köra enligt gällande hastighetsgräns kunde de få upp till 30 procents rabatt på försäkringspremien.

– Resultatet av försöket visar att den totala hastighetsöverträdelsen mer än halverades i testgruppen jämfört med kontrollgruppen. Om alla körde med liknande system skulle över 40 liv kunna räddas varje år och 300 svåra personskador undvikas, säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam.

Förutom ökad trafiksäkerhet gynnar hastighetssänkningen både miljön och försäkringskunden. Bilförarna i testgruppen har i genomsnitt sparat cirka 3 000 kronor per år genom lägre försäkringspremie och sänkt bränsleförbrukning. 90 procent av förarna fick sänkt premie tack vare sin körstil. I projektutvärderingen svarade 75 procent av testförarna att de skulle vilja ha en liknande försäkring i framtiden.

– Vi vässar Folksam för framtiden genom att utveckla en modern och mer rättvis bilförsäkring. Hittills har det varit svårt för försäkringstagarna att påverka sin premie. Kunskaperna från Grönt ljus kombinerat med modern teknik kommer göra det möjligt för oss att belöna kunder med säker körstil. Det kommer spara liv, ge mer pengar i kundens plånbok samtidigt som det är bra för miljön, säger Daniel Eriksson, produktchef Folksam.

Resultatet presenterades vid Tylösandsseminariet den 4 september. Klicka här för att se presentationen.

Bilagor: Om projektet Grönt ljus, och Forskningsrapport Grönt Ljus 2012.

För ytterligare information:
Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 0708-31 62 04
Daniel Eriksson, produktchef Folksam, telefon 0708-31 52 16
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01