Förenade Liv får ny ägare

Folksam Sak förvärvar Förenade Liv från Folksam Liv. Syftet med förvärvet är att stärka sakkoncernens marknadsposition inom riskförsäkring. Förvärvet ger dessutom utökade möjligheter att tillhandahålla samlade erbjudanden med personriskförsäkring och sakförsäkring till företag, organisationer och deras medlemmar. Folksam Liv renodlar samtidigt sin bolagsstruktur med fokus på sparandeerbjudande.

– Genom att renodla bolagsstrukturen vässar vi Folksam för framtiden och kan  erbjuda Förenade Livs kunder och presumtiva kunder ett bättre samlat produktpaket, säger Catrina Ingelstam, ekonomidirektör Folksam.

 Affären ska nu godkännas av Finansinspektionen.

Förenade Liv bedrivs enligt ömsesidiga principer och erbjuder gruppförsäkringar till tjänstemän och akademiker genom de arbetsgivare och organisationer som företräder dem. 2011 uppgick premieintäkten i skadeförsäkringsrörelsen till 349 miljoner kronor och premieinkomsten i livförsäkringsrörelsen till 491 miljoner kronor. Bolaget har en balansomslutning på 3,3 miljarder kronor. Förenade Liv bedriver ingen tjänstepensionsverksamhet.

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722- 30 20 80