Folksam inför direktval av kunder till stämman

Nu kan vem som helst som är kund i Folksam nominera en person som de tycker är lämplig att representera kunderna i Folksam Liv och Folksam Sak. Fem personer kommer att få chansen att representera respektive bolag vid nästa stämma.

Folksams fullmäktigeledamöter består av representanter för organisationer som på olika sätt kan anses representera försäkringstagarna. Som ett komplement till detta öppnas nu möjligheten att genom direktval utse ett antal fullmäktigeledamöter som representerar de kunder som inte kommer till tals genom dessa organisationer. Fem ledamöter och fem suppleanter för varje bolag kommer att utses.

För att nominera sig själv eller någon annan kund går man in på hemsidan www.folksam.se. Där kommer också de personer som accepterar en nominering att presenteras. Alla kunder får därefter möjlighet att rösta på de kandidater som de vill bli representerade av på stämman.

Sista dagen för nominering är den 30 november 2012. Röstningen pågår mellan den 15 december 2012 och den 15 januari 2013.

För ytterligare information:
Hanna Hallin, valanordnare för Folksam Liv, telefon 0739-36 51 00
Håkan Weberyd, valanordnare för Folksam Sak, telefon 0725-18 83 31
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se