Kommentar till SvD:s artikel om seniorlån publicerad 25 september

I en artikel i SvD den 25 september 2014 kritiseras Folksam för att förmedla dyra seniorlån. Vi känner inte igen oss i den bild som målas upp och vill därför göra några förtydliganden.

Folksam är ett pensionsbolag och syftet med vår produkt Seniorkapital är att stärka kundernas pension genom att använda tillgångar som annars är låsta. Vi förmedlar vanliga bolån till normala räntesatser.

– Vi lägger ner ett stort engagemang för att våra kunder ska känna sig ekonomiskt trygga som pensionärer. Alla köp av den här produkten föregås av behovsstyrd rådgivning och i den rådgivningen är vi skyldiga att avråda de kunder som inte har behov av produkten. Det är ett regelverk som ska följas av alla rådgivare, säger Jan Råstock, ansvarig för liv- och sparerbjudanden mot privatmarknaden, Folksam.

Så här fungerar Folksams produkt Seniorkapital:
För den som har behov av en extra inkomst som pensionär och inte har finansiella tillgångar så finns det möjlighet att använda fasta tillgångar, till exempel sin bostad. Det utbetalade bolånet placeras i en försäkring som utbetalas månatligen så som en förstärkt pension. Vår försäkring är ett lågriskalternativ och återbäringsräntan på vår traditionella försäkring är för närvarande 7 procent. Det finns dessutom en begränsning på lånet till maximalt 60 procent av marknadsvärdet för att undvika överbelåning.

Aktuell bolåneränta per den 25 september 2014:

3 månader 2,42%

Bunden 1 år 2,38%

Bunden 2 år 2,42%

Bunden 3 år 2,60%

Bunden 4 år 2,86%

Bunden 5 år 3,05%