Folksam: Förbud mot provision för försäkringsförmedlare – rätt väg för att stärka kundernas skydd?

Yttrande; promemoria Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling (Ds 2014:22)

Regeringen presenterade i somras en utredning med flera förslag för att stärka skyddet för kunder vid köp av försäkringar via försäkringsförmedlare. I fredags gick remisstiden ut och Folksam har lämnat sina synpunkter. Vi delar uppfattningen att detta är en viktig fråga. Folksam kan inte stödja det konkreta förslaget i utredningen om att förbjuda att provision kan betalas ut till försäkringsförmedlare. Förslaget är otydligt och konsekvenserna har inte belysts tillräckligt.

Folksam ser risker med förslaget. Ett provisionsförbud skulle få stora effekter på finansmarknaden. Det riskerar att förstärka större aktörer på bekostnad av mindre. Tillgången till rådgivning utanför stora banker och försäkringsbolag riskerar att minska. Detta kan få till konsekvens att kunderna inte får det försäkringsskydd som de har behov av, med exempelvis lägre pensioner som följd.

Det är viktigt att försäkringsförmedlare alltid hanterar risken för intressekonflikt på ett bra sätt. Det ska aldrig råda någon tvekan om att det viktiga är att kunden får rätt försäkring eller rätt pensionssparande. Men om man ska överväga en så långtgående åtgärd som förbud mot provisioner måste man först noga analysera konsekvenserna för kunderna.