Bilder

Här hittar du ett urval pressbilder. Hela bildarkivet finns på Flickr.
 

Folksams koncernledning

Johan Rudén, CTO Folksamgruppen

Britta Burreau, vd KPA Pension

Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Privat

Daniel Barr, chef Produkt, Folksam

Per Ardehed, chef Marknad och försäljning, Folksam

Ylva Wessen, chef vd-staben och vice vd, Folksam

Jesper Andersson, ekonomidirektör CFO, Folksam

Harriet Pontán, chef Människor och miljöer, Folksam

AnnKristine Wuopio-Mogestedt, chef Skador och pensionsservice CCO, Folksam

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, Folksam


Visa fler bilder på Flickr

 

Folksams talespersoner

Anders Kullgren, chef trafiksäkerhetsforskning Folksam

Carina Lundberg Markow, chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning Folksam

Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam

Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksam

Victoria Mattes, barnförsäkringsexpert Folksam

Lena Lindqvist, kundansvarig Folksam Idrott

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam

Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott

Hans Andersson, utredningschef Folksam


Visa fler bilder på Flickr

Innehållet är tillgängligt att dela och sprida under licensen Creative Commons 3.0.