Bilder

Här hittar du ett urval pressbilder. Hela bildarkivet finns på Flickr.

 

Folksams koncernledning

Britta Burreau, vd KPA Pension

Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Privat

Daniel Barr, chef Produkt, Folksam

Per Ardehed, chef Marknad och försäljning, Folksam

Ylva Wessen, chef vd-staben och vice vd, Folksam

Jesper Andersson, ekonomidirektör CFO, Folksam

Elisabeth Sasse, chef Affärsområde Partner och kollektivavtal, Folksam

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, Folksam

Jens Henriksson, vd och koncernchef Folksam

Jens Henriksson, vd och koncernchef Folksam


Visa fler bilder på Flickr

Folksams talespersoner

Carina Lundberg Markow, chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning Folksam

Richard Torgerson, bolagsanalytiker Folksam

Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande Folksam

Torun Reinhammar, bolagsanalytiker Folksam

Nina Bönnelyche, bolagsanalytiker Folksam

Karin Stenmar, hållbarhetschef Folksam

Victoria Mattes, barnförsäkringsexpert Folksam

Lena Lindqvist, kundansvarig Folksam Idrott

Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott


Visa fler bilder på Flickr

Innehållet är tillgängligt att dela och sprida under licensen Creative Commons 3.0.