Finansiell information

Folksam förvärvar fastigheter av Skanska

Folksam tecknar avtal med Skanska Hyresbostäder om förvärv av två bostadsfastigheter under produktion i Helsingborg, Mariaporten. Det underliggande fastighetsvärdet är 187,5 miljoner kronor.

– Det här är …

Läs mer

Förberedd för framtiden

Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss, funderar över svårigheterna att hitta god avkastning med…

Läs mer

Folksam höjer återbäringsräntan till 9,0 procent

Folksam Liv höjer från och med den 1 april 2015 återbäringsräntan på den traditionella livförsäkringen från 8,0 procent till 9,0 procent före skatt och avgifter.

– Folksams fortsatt starka e…

Läs mer

Konsortium förvärvar Fortum Distribution AB

Ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Folksam med dotterbolag och Första AP-fonden (AP1) (”Konsortiet”) har idag ingått ett avtal om att förvärva Fortum Distribution AB, Fort…

Läs mer

Folksam Sak ökar i Folksam Skadeförsäkring

Folksam Sak ökar sin ägarandel i Folksam Skadeförsäkring från 51 procent till 75 procent. Därmed förbättras Folksams möjligheter att engagera sig för kunderna på den finska marknaden.

Folksam &o…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Folksam växer med allt nöjdare kunder – Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag. Vi växer inom så gott som alla områden, samtidigt som våra kundnöjdhetsmätningar visa– Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår….

Läs mer

Folksam växer med allt nöjdare kunder

– Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag. Vi växer inom så gott som alla områden, samtidigt som våra kundn…

Läs mer

Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet

Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade skadekostnader som präglade årets tredje kvartal.

Läs mer

Pia Marions appointed new CFO of Folksam

Pia Marions has been appointed new CFO of Folksam and will be part of Group management. Pia Marions has many years of experience of work in the insurance and finance sector. Her previous employers include Skandia Liv, Länsförsäkringar Liv and Finansinspektionen. She will be taking up her new post at Folksam on 1 January 2015.  

Läs mer

Catrina Ingelstam ny internrevisionschef för Folksam Sak

Efter fem år på posten som CFO för Folksam byter Catrina Ingelstam tjänst och tar över som internrevisionschef för Folksam Sak. Catrina Ingelstam tillträder som internrevisionschef den 1 januari 2015. Hon kvarstår i sin roll fram till dess att Folksams nya CFO Pia Marions tillträtt tjänsten.

Läs mer