Finansiell information

Folksam förvärvar bostadsprojekt av Skanska

Folksam tecknar genom dotterföretaget KPA Pension avtal med Skanska Hyresbostäder om förvärv av Hyresbostäder Sköndal KB. Affären är värd 398 miljoner kronor och innefattar uppförande av sex hyreshus me…

Läs mer

Folksam och Skanska i strategiskt samarbete

Folksam inleder genom dotterbolaget KPA Pension ett strategiskt samarbete med Skanska Hyresbostäder om förvärv av nyproducerade bostadsfastigheter. Samarbetet omfattar ett antal utvecklingsprojekt som ger Folksam exklusivitet att fö…

Läs mer

Folksam ger extraåterbäring till kunder med tjänstepension

Folksam slår ihop all tjänstepensionsverksamhet och fördelar därför extra överskott till beståndet med premiebestämd traditionell tjänstepension inom kooperativ tjänstepension. Omkring 315 000 ku…

Läs mer

Folksam med dotterbolag: Delårsöversikt januari-september 2015

Det gångna kvartalet markerar en fortsatt hög förändringstakt och målmedvetet arbete med att värna om det förtroende våra kunder gett oss. Även om mycket går Folksams väg och vi är ekonomi…

Läs mer

Välkommen till höstens finansmarknadsträff!

Hur utvecklas Folksam med dotterbolag? Hur förvaltar vi kundernas pengar på bästa sätt? Det presenterar vi på vår finansmarknadsträff tisdagen den 3 november på Folksamskrapan. På morgonen publicerar vi…

Läs mer

Folksam vill införliva Förenade Liv

Folksam har för avsikt att att överlåta dotterbolaget Förenade Livs verksamhet till Folksam. Det betyder att verksamheten och försäkringsbeståndet successivt ska införlivas i Folksam samt att varumärket p&…

Läs mer

Folksam Fastigheter rekryterar två nya Asset Managers och en ny Investment Manager

Folksam Fastigheter växer och rekryterar Kristina Sawjani som ny Investment Manager samt Malin Lövemark och Mia Salin som nya Asset Managers. Rekryteringarna är ett led i Folksam Fastigheters expansiva strategi och satsning på att …

Läs mer

Delårsöversikt januari – juni 2015

Fortsatt god tillväxt och nöjda kunder

Folksam växer och vi är gillade av kunderna. Under perioden har vi vidtagit flera åtgärder för att fortsätta bygga vår ekonomiska styrka och fokusera på v&arin…

Läs mer

Folksam förvärvar fastigheter av Skanska

Folksam tecknar avtal med Skanska Hyresbostäder om förvärv av två bostadsfastigheter under produktion i Helsingborg, Mariaporten. Det underliggande fastighetsvärdet är 187,5 miljoner kronor.

– Det här är …

Läs mer

Förberedd för framtiden

Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss, funderar över svårigheterna att hitta god avkastning med…

Läs mer