Finansiell information

Finansiell information

Delårsrapport januari-mars 2014

5 maj 2014

Stark början på året.

Läs mer

Folksam säljer sitt innehav i Falck

20 mars 2014

Folksam Liv säljer sitt aktieinnehav i det danska företaget Falck Holding A/S till KIRKBI Invest. Överenskommelsen omfattar hela Folksam Livs innehav om 2 000 000 aktier eller 2,99 procent av ägandet. Efter försäljningen har Folksam inget ägande kvar i Falck. För mer information: Birgitta Stenmark, chef alternativa placeringar, 0708-31 51 65

Läs mer

Folksam renodlar verksamheten

17 juni 2013

Folksam överlåter förvaltningsrätten av Svenska Lärarfonders fonder till DNB. Genom att överlåta fonderna till DNB kan Folksam ägna sig åt sin kärnverksamhet, försäkringar. ”Lärarfonder”, som är Folksam Fondförsäkrings erbjudande till kommunalt anställda lärare, påverkas inte av överlåtelsen.

Läs mer

Jens Henriksson tillträder som koncernchef och vd i Folksam den 1 september

10 juni 2013

Det är nu klart att Jens Henriksson, som i maj utsågs till ny koncernchef och vd i Folksam, tillträder sin nya tjänst den 1 september 2013.

Läs mer

Folksams årsrapporter publicerade

Folksams årsrapporter publicerade

25 mars 2013

Folksam har idag, 25 mars, publicerat följande rapporter på www.folksam.se…

Läs mer

KPA Pension köper SPP Pensionstjänst

20 mars 2013

KPA Pension köper aktierna i SPP Liv Pensionstjänst AB, där SPP Kommun ingår. Det betyder att SPP:s kommunala pensionsadministration med tillhörande IT-system samt ett mindre kommunalt försäkringsbestånd övergår till KPA Pension.

Läs mer

Folksam utsedd till leverantör för ITP

28 februari 2013

Den 28 februari meddelades att Folksam kommer att väljas som leverantör av traditionell försäkring för ITP-planen, under perioden 1 juli 2013 till 30 september 2018

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

21 februari 2013

– 2012 var året då Folksam befäste sin position som stabil en aktör inom försäkring och sparande. Vårt engagemang för det som våra kunder tycker är viktigt fortsätter och med ytterligare ett starkt år bakom oss har vi ett bra utgångsläge inför framtiden, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam.

Läs mer

Folksam kräver styrelsens avgång i TeliaSonera

1 februari 2013

I sin roll som aktiv ägare i TeliaSonera kräver Folksam att TeliaSoneras styrelse avgår med anledning av bolagets agerande i samband med affärerna i Uzbekistan.

- Folksam engagerar sig i det som våra kunder bryr sig om och som aktieägare i TeliaSonera anser vi att styrelsen bör bytas ut för att skapa ett större fokus på intern bolagsstyrning och lönsamhet utan att tumma på etiken, säger Carina Lundberg Markow, Chef ansvarsfullt ägande, Folksam.

Under fredagen kommer Folksam att delta på ett möte med TeliaSoneras storägare som Finansmarknadsminister Peter Norman kallat till.

Läs mer

Finansmarknadsträff

6 november 2012

Folksam välkomnade idag 6 november representanter från finansmarknaden, media samt övriga opinionsbildare till Skanstull.
Anders Sundström, vd och koncernchef, Carina Lundberg-Markow, chef för ansvarsfullt ägande och Sophie Nachemson-Ekwall, forskare i bolagsstyrning på Handelshögskolan i Stockholm, gav under två timmar sin syn på långsiktigt socialt och finansiellt värdeskapande.

Läs mer