Finansiell information

Folksam med dotterbolag: Delårsöversikt januari-september 2015

Det gångna kvartalet markerar en fortsatt hög förändringstakt och målmedvetet arbete med att värna om det förtroende våra kunder gett oss. Även om mycket går Folksams väg och vi är ekonomi…

Läs mer

Välkommen till höstens finansmarknadsträff!

Hur utvecklas Folksam med dotterbolag? Hur förvaltar vi kundernas pengar på bästa sätt? Det presenterar vi på vår finansmarknadsträff tisdagen den 3 november på Folksamskrapan. På morgonen publicerar vi…

Läs mer

Folksam vill införliva Förenade Liv

Folksam har för avsikt att att överlåta dotterbolaget Förenade Livs verksamhet till Folksam. Det betyder att verksamheten och försäkringsbeståndet successivt ska införlivas i Folksam samt att varumärket p&…

Läs mer

Folksam Fastigheter rekryterar två nya Asset Managers och en ny Investment Manager

Folksam Fastigheter växer och rekryterar Kristina Sawjani som ny Investment Manager samt Malin Lövemark och Mia Salin som nya Asset Managers. Rekryteringarna är ett led i Folksam Fastigheters expansiva strategi och satsning på att …

Läs mer

Delårsöversikt januari – juni 2015

Fortsatt god tillväxt och nöjda kunder

Folksam växer och vi är gillade av kunderna. Under perioden har vi vidtagit flera åtgärder för att fortsätta bygga vår ekonomiska styrka och fokusera på v&arin…

Läs mer

Folksam förvärvar fastigheter av Skanska

Folksam tecknar avtal med Skanska Hyresbostäder om förvärv av två bostadsfastigheter under produktion i Helsingborg, Mariaporten. Det underliggande fastighetsvärdet är 187,5 miljoner kronor.

– Det här är …

Läs mer

Förberedd för framtiden

Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss, funderar över svårigheterna att hitta god avkastning med…

Läs mer

Folksam höjer återbäringsräntan till 9,0 procent

Folksam Liv höjer från och med den 1 april 2015 återbäringsräntan på den traditionella livförsäkringen från 8,0 procent till 9,0 procent före skatt och avgifter.

– Folksams fortsatt starka e…

Läs mer

Konsortium förvärvar Fortum Distribution AB

Ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Folksam med dotterbolag och Första AP-fonden (AP1) (”Konsortiet”) har idag ingått ett avtal om att förvärva Fortum Distribution AB, Fort…

Läs mer

Folksam Sak ökar i Folksam Skadeförsäkring

Folksam Sak ökar sin ägarandel i Folksam Skadeförsäkring från 51 procent till 75 procent. Därmed förbättras Folksams möjligheter att engagera sig för kunderna på den finska marknaden.

Folksam &o…

Läs mer