Finansiell information

Finansiell information

Folksam Sak ökar i Folksam Skadeförsäkring

26 februari 2015

Folksam Sak ökar sin ägarandel i Folksam Skadeförsäkring från 51 procent till 75 procent. Därmed förbättras Folksams möjligheter att engagera sig för kunderna på den finska marknaden.

Folksam &o…

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

19 februari 2015

Folksam växer med allt nöjdare kunder – Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag. Vi växer inom så gott som alla områden, samtidigt som våra kundnöjdhetsmätningar visa– Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår….

Läs mer

Folksam växer med allt nöjdare kunder

19 februari 2015

– Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag. Vi växer inom så gott som alla områden, samtidigt som våra kundn…

Läs mer

Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet

30 oktober 2014

Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade skadekostnader som präglade årets tredje kvartal.

Läs mer

Pia Marions appointed new CFO of Folksam

25 augusti 2014

Pia Marions has been appointed new CFO of Folksam and will be part of Group management. Pia Marions has many years of experience of work in the insurance and finance sector. Her previous employers include Skandia Liv, Länsförsäkringar Liv and Finansinspektionen. She will be taking up her new post at Folksam on 1 January 2015.  

Läs mer

Catrina Ingelstam ny internrevisionschef för Folksam Sak

25 augusti 2014

Efter fem år på posten som CFO för Folksam byter Catrina Ingelstam tjänst och tar över som internrevisionschef för Folksam Sak. Catrina Ingelstam tillträder som internrevisionschef den 1 januari 2015. Hon kvarstår i sin roll fram till dess att Folksams nya CFO Pia Marions tillträtt tjänsten.

Läs mer

Folksam höjer återbäringsräntan till 7,0 procent

19 augusti 2014

Från och med 1 september 2014 höjer Folksam Liv återbäringsräntan på traditionell försäkring från 6,5 procent till 7,0 procent före skatt och avgifter. Höjningen av återbäringen görs mot bakgrund av Folksams fortsatt starka utveckling.

Läs mer

Delårsrapport januari – juni 2014

19 augusti 2014

Stark efterfrågan på Folksams produkter

Läs mer

Folksam säljer sin andel i Kalix Finans till Laika Consulting och bolagets ledning

19 juni 2014

Folksam har  sålt hela sin andel om 30 procent i bolaget Kalix Finans AB. Köpare är finanskonsulten Laika Consulting, som är delägare i bolaget sedan tidigare, samt Kalix Finans ledningsgrupp.

Läs mer

Ny ansvarig för Investor Relations på Folksam

2 juni 2014

Juha Hartomaa blir ny ansvarig för Investor Relations på Folksam med dotterbolag. Han tillträder i mitten av augusti och kommer närmast från en tjänst som Account Director på Hill+Knowlton Strategies.

Läs mer

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon 08-772 66 60 eller skicka e-post till infojour@folksam.se.

Följ Folksam

Bilder inom finansiell information