Folksam kommenterar

Folksam kräver styrelsens avgång i TeliaSonera

Kommentar till TT-telegram om kartläggning av bilister