Folksam kommenterar

Folksam är ett kundägt och inte ett kooperativt bolag

Folksam kräver styrelsens avgång i TeliaSonera