Folksam kommenterar

Kommentar till TT-telegram om kartläggning av bilister