Miljö

Miljö

Pilgrimsfalken flyger snart över Stockholm igen

1 juli 2014

I måndags kom pilgrimsfalken äntligen tillbaka till Stockholm, för första gången sedan 50-talet. Pilgrimsfalksungar har placerats i bolådor högst uppe på Folksamskrapans tak på Södermalm och förväntas vara friflygande i slutet av juli.

Läs mer

Folksam avråder från köp av utomhusfärger från ÖoB och Jula

9 maj 2014

Folksams test av Sveriges vanligaste utomhusfärger pågår i två år. Men redan nu, efter halva tiden, har tre av de 46 testade färgerna så påtaglig mögelpåväxt att de får underkänt. Folksam avråder därför från köp av Husfärg respektive Oljefärg från ÖoB/FärgLab, och Träfasad/Oljefärg från Jula/Färgstaven.

Läs mer

Folksam ny medlem i Hagainitiativet

16 april 2014

Folksam går in som ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. Nätverket samlar företag som engagerar sig för minskad klimatpåverkan för att nå visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

Läs mer

Folksam mest hållbara varumärket i försäkringsbranschen

1 april 2014

Folksam toppar listan över mest hållbara varumärken i försäkringsbranschen. Det visar Sustainable Brand Index stora undersökning.

Läs mer

Ny undersökning: Svenskarna oroade över klimatförändringarna

23 september 2013

Tre av fyra svenskar anser att forskarna ger en rättvisande beskrivning av klimathotet eller att det rent av underskattas. Det framgår av en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Folksam. Med detta stöd i opinionen blir den rapport som i veckan släpps av FN:s klimatpanel IPCC en ännu viktigare signal till politikerna att föra en mer offensiv klimatpolitik.

Läs mer

Folksams färgtest: Färgerna du ska välja när du målar om huset

4 juni 2013

Vill du slippa mögel ska du vara noggrann med valet av färg innan du målar om huset. I det test som Folksam genomförde 2012 fick 16 av 45 färger godkänt.*

Läs mer

Folksam först ut med nytt hållbarhetsverktyg

20 juni 2012

Folksam lanserar idag som första företag sin hållbarhetsredovisning digitalt på den nya onlineplattformen worldfavor.com. Worldfavor är ett nytt och interaktivt sätt att vara transparent med sin verksamhet och skapa en dialog direkt med kunder och andra intressenter.

Läs mer

Bara 10 procent av alla golvlacker klarar Folksams giftgranskning

18 juni 2012

Bara 10 procent av golvlackerna på den svenska marknaden klarar gränsvärdena för miljögifter som gör att de kan bedömas som ofarliga för människa och miljö. Det visar en granskning som redovisas i Folksams Byggmiljöguide.
– Det är första gången vi granskar golvlacker. Föga hade vi räknat med så nedslående resultat, säger Folksams miljöchef, Karin Stenmar.

Läs mer

Folksams färgtest: Kraftig förbättring av kvalitén på utomhusfärger

15 maj 2012

Hela 16 av 45 färger får godkänt när Folksam redovisar testresultatet* av Sveriges vanligaste utomhusfärger**. Det är mer än en fördubbling av antalet godkända färger jämfört med färgtestet 2010 då endast sju färger fick godkänt.

Läs mer

Folksam köper en av världens mest miljösmarta byggnader

Folksam köper en av världens mest miljösmarta byggnader

27 april 2012

Folksam köper den internationellt uppmärksammade kontorsfastigheten Kungsbrohuset av Jernhusen. Fastigheten är belägen i det expansiva Västra City i Stockholm och är en av Sveriges modernaste byggnader både avseende miljötänk och tekniska lösningar. Den totala investeringen uppgår till cirka 2,1 miljarder kronor och fördelas mellan KPA Pension och Folksam Liv.

Läs mer