Carina Lundberg Markow

Carina Lundberg Markow

Folksams index för ansvarsfullt företagande 2013: Många börsbolag redovisar inte något hållbarhetsarbete

18 november 2013

Folksam presenterar i den sjätte upplagan av Index för ansvarsfullt företagande en sammanställning av hur svenska börsbolag arbetar med att hantera sina risker inom miljö och mänskliga rättigheter. Indexet visar att allt fler börsbolag engagerar sig i hållbarhetsfrågor men att det fortfarande finns bolag som har en del arbete framför sig. 

Läs mer

Ny rapport: Bristfällig information om börsbolagens bonussystem

28 mars 2013

Fyra av de 46 största bolagen på Stockholmsbörsen betalade 2011 ut vd-bonusar som var större än den fasta lönen. Dessa bolag var: Swedish Match, Meda, Electrolux och Scania. Högst bonusandel fick Swedish Matchs vd, 111 procent. Scanias vd har dock ett avtal kan ge en bonus på 230 procent av den fasta lönen. Endast ett fåtal av bolagens redogörelser för bonusreglerna motsvarar kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Det visar en undersökning som Folksam nu presenterar inför vårens bolagsstämmor.

Läs mer

Folksam välkomnar telekombolags samarbete med GNI

12 mars 2013

Global Network Initiative (GNI), där Folksam ingår, presenterar i dag ett tvåårigt samarbete med en grupp globala telekombolag i syfte stärka arbetet med yttrandefrihet och integritet i ICT-sektorn (informations-och kommunikationsteknik). Bland telekombolagen återfinns TeliaSonera och Millicom.

Läs mer

Varannan svensk tror att svenska företag mutar sig fram utomlands

6 mars 2013

Nästan halva Sveriges befolkning, 47 procent, tror att det är vanligt att svenska företag mutar sig till affärer i utlandet. 72 procent uppger samtidigt att de tycker det är viktigt att Folksam arbetar med att påverka de företag Folksam investerar i att bli bättre på att ta ansvar, bland annat mot korruption. Detta är frågor Folksam tar upp vid vårens bolagsstämmor, samt i ett brev till samtliga svenska börsbolags ordförande.

Läs mer

Folksams index för Ansvarsfullt företagande 2011: Fler börsbolag bättre på hållbarhet

23 november 2011

Folksam presenterar i den femte upplagan av Index för Ansvarsfullt företagande en sammanställning av hur svenska börsbolag arbetar med att hantera sina risker inom miljö och mänskliga rättigheter. Indexet visar att allt fler börsbolag engagerar sig i hållbarhetsfrågor men att det fortfarande finns bolag som har en del arbete framför sig.

Läs mer

Vad vill du att vi ska fråga om vid vårens årsstämmor?

24 februari 2011

Folksam är en stor ägare i många av bolagen på Stockholmsbörsen och deltar aktivt på många årsstämmor. Inför vårens stämmor kommer Folksams ägarrepresentanter med Carina Lundberg Markow i spetsen, att prova ett nytt grepp.

Läs mer

Folksam med i nytt initiativ

18 februari 2011

Folksam har som första europeiska investerare valts in som medlem i den internationella organisationen Global Network Initiative, GNI. Folksam kommer tillsammans med bland andra IT-företagen Google och Microsoft, olika intresseorganisationer, universitet och investerare att arbeta för mänskliga rättigheter på Internet och inom telekommunikation.

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2010: Fortsatt manlig dominans i börsbolagens toppskikt

23 juli 2010

Jämställdhetsindex, som Folksam presenterar för sjunde året i rad, visar att även om antalet män i svenska börsbolag skulle halveras så är det fortfarande fler män än kvinnor som är anställda i bolagen. Totalt är nära 1,4 miljoner anställda i börskoncernerna. Av dessa är närmare en miljon män.

Läs mer

Folksam, KPA Pension, Greenpeace och WWF gör gemensam sak på Brännpunkt

8 juni 2010

Svenska Dagbladet publicerar i dag den 8 juni en debattartikel undertecknad av Folksam och KPA Pension tillsammans med miljöorganisationerna Greenpeace och Världsnaturfonden WWF. I artikeln jämförs den pågående oljekatastrofen i Mexikanska golfen med den potentiella miljökatastrofen som hotar vid oljesandsutvinningen i Kanada.

Läs mer

Folksam welcomes Swedbank’s bar on bonuses

27 januari 2010

“We welcome the decision by Swedbank’s Board to stop all bonus payments for 2009,” says Carina Lundberg Markow, Head of Responsible Ownership at Folksam, commenting on this decision, announced today.

Läs mer

Följ Folksam

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon 08-772 66 60 eller skicka e-post till infojour@folksam.se.

Om Folksam

Folksam är ett ömsesidigt försäkrings- bolag som erbjuder försäkringar och pensionssparande till kunder i Sverige. Genom cirka 3 800 anställda och ett 30-tal kontor spridda över landet försäkrar Folksam varannan person, vartannat hem och var fjärde bil i Sverige.