KP Pension & Försäkring

Folksam höjer återbäringsräntan

Från och med den 1 juli 2010 höjer Folksam Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 5 procent till 6 procent före skatt och avgifter. Folksam Liv höjer även återbäringsräntan från 9 procent till 10 procent före skatt och avgifter för premiebestämd försäkring inom verksamhetsgrenen KP Pension & Försäkring. Även denna höjning gäller från och med den 1 juli 2010.

Läs mer

Folksam höjer sin återbäringsränta i KP-delen till 9 procent

Från och med den 1 januari 2010 höjer Folksam återbäringsräntan från 5 procent till 9 procent före skatt och avgifter för premiebestämd försäkring inom verksamhetsgrenen KP Pension & Försäkring, en del av Folksam.

Läs mer