KP Pension & Försäkring

KP Pension & Försäkring

Folksam höjer återbäringsräntan

24 juni 2010

Från och med den 1 juli 2010 höjer Folksam Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 5 procent till 6 procent före skatt och avgifter. Folksam Liv höjer även återbäringsräntan från 9 procent till 10 procent före skatt och avgifter för premiebestämd försäkring inom verksamhetsgrenen KP Pension & Försäkring. Även denna höjning gäller från och med den 1 juli 2010.

Läs mer

Folksam höjer sin återbäringsränta i KP-delen till 9 procent

17 december 2009

Från och med den 1 januari 2010 höjer Folksam återbäringsräntan från 5 procent till 9 procent före skatt och avgifter för premiebestämd försäkring inom verksamhetsgrenen KP Pension & Försäkring, en del av Folksam.

Läs mer

Följ Folksam

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon 08-772 66 60 eller skicka e-post till infojour@folksam.se.

Om Folksam

Folksam är ett ömsesidigt försäkrings- bolag som erbjuder försäkringar och pensionssparande till kunder i Sverige. Genom cirka 3 800 anställda och ett 30-tal kontor spridda över landet försäkrar Folksam varannan person, vartannat hem och var fjärde bil i Sverige.