KP Pension

KP Pension

Avkastningsrapport januari – september 2011

25 oktober 2011

För perioden januari till september 2011 redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 2,7 procent och KPA Pension 1,9 procent. Folksam Liv sänker återbäringsräntan från 6,0 till 4,5 procent från 1 november.

Läs mer

Folksam Liv höjer återbäringsräntan i KP-verksamheten till 11 procent

2 december 2010

Från och med den 1 december 2010 höjer Folksam återbäringsräntan från 10 procent till 11 procent före skatt och avgifter för premiebestämd försäkring inom verksamhetsgrenen KP Pension & Försäkring.

Läs mer

Folksam Liv – Finansiell information kvartal 3

8 november 2010

Nyckeltal januari – september 2010
(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

– Totalavkastning 8,1 (8,1) procent
– Solvensgrad 146,0 (146,0) procent
– Kollektiv konsolidering 117,2 (110,9) procent
– Återbäringsränta Folksam 6,0 (5,0) procent
– Återbäringsränta KP Pension och Försäkring 10,0 (5,0) procent

Läs mer

Folksam Liv – Finansiell information första halvåret 2010

18 augusti 2010

Nyckeltal januari – juni 2010
(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

Läs mer

Följ Folksam

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon 08-772 66 60 eller skicka e-post till infojour@folksam.se.

Om Folksam

Folksam är ett ömsesidigt försäkrings- bolag som erbjuder försäkringar och pensionssparande till kunder i Sverige. Genom cirka 3 800 anställda och ett 30-tal kontor spridda över landet försäkrar Folksam varannan person, vartannat hem och var fjärde bil i Sverige.