KP Pension

Avkastningsrapport januari – september 2011

För perioden januari till september 2011 redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 2,7 procent och KPA Pension 1,9 procent. Folksam Liv sänker återbäringsräntan från 6,0 till 4,5 procent från 1 november.

Läs mer

Folksam Liv höjer återbäringsräntan i KP-verksamheten till 11 procent

Från och med den 1 december 2010 höjer Folksam återbäringsräntan från 10 procent till 11 procent före skatt och avgifter för premiebestämd försäkring inom verksamhetsgrenen KP Pension & Försäkring.

Läs mer

Folksam Liv – Finansiell information kvartal 3

Nyckeltal januari – september 2010
(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

– Totalavkastning 8,1 (8,1) procent
– Solvensgrad 146,0 (146,0) procent
– Kollektiv konsolidering 117,2 (110,9) procent
– Återbäringsränta Folksam 6,0 (5,0) procent
– Återbäringsränta KP Pension och Försäkring 10,0 (5,0) procent

Läs mer

Folksam Liv – Finansiell information första halvåret 2010

Nyckeltal januari – juni 2010
(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

Läs mer