Folksam säljer 36 procent av aktierna i Falck till Lundbeckfonden

Folksam Sak säljer 36 procent av sitt innehav i det danska företaget Falck till den danska Lundbeckfonden. Köpeskillingen är 85 DKR per aktie. Värdet på den sålda aktieposten uppgår till cirka 145 miljoner DKR. 

– Jag är väldigt nöjd med den här affären. Den är ett positivt besked till Folksams kunder och ett bevis på att vi är bra på att förvalta deras pengar, säger Anders Sundström, vd Folksam.

2004 förvärvade Folksam 4,4 miljoner aktier motsvarande 4,8 procent av aktierna i Falck.

För ytterligare information:
Erik von Hofsten, informationschef Folksam, telefon 0722-30 20 26