Stort mörkertal för cykelolyckor visar ny olycksstatistik

Cykelolyckor orsakar lika många bestående personskador som bilolyckor. Det visar den nya mätmetod* för trafikskador som infördes i Sverige i fjol.
– Cykelolyckornas konsekvenser har varit ett dolt problem. Därför har cyklisternas säkerhet nedprioriterats, säger Maria Krafft på Folksams trafikforskning.

Statistiken för cykelolyckor har tidigare baserats på polisrapporter. Det har inneburit att skador klassats fel, men främst att de flesta singelolyckor på cykel inte kommit med i statistiken då de inte varit kända av polisen.

Med det gamla sättet att beskriva skadors konsekvenser var det cirka 2 000 svårt skadade bilåkande och 300 svårt skadade cyklister per år.

– Nu vet vi bättre. Med det nya sättet att utvärdera trafikolyckors konsekvenser sker lika många personskador som leder till hälsoförlust på cykel som i bilolyckor, cirka 1700 per år för respektive grupp, säger Maria Krafft.

Konsekvenserna av de osynliga cykelolyckorna har främst betydelse för alla huvudskador som inträffat. Av de 3 329 cykelolyckor med huvudskador som registrerades på landets sjukhus mellan 2008 och 2010 hade 1 830 kunnat undvikas om cyklisten använt cykelhjälm, visar den nya statistiken från Folksams trafikforskning.

Huvudskador leder betydligt oftare till livslånga problem jämfört med andra skador. Därför är det extra viktigt att samhället känner till dess omfattning för att ta rätt beslut när man ska prioritera förebyggande åtgärder i trafiken anser Maria Krafft. Många kommuner har ännu inte uppfattat den ”nya sanningen” som ställer trafikolyckors konsekvenser i en ny dager.

– Det har lagts stor kraft på att förebygga olyckor i biltrafiken. Mitträcken, hastighetsändringar och fartkameror har varit mycket effektiva. På cykelsidan finns tyvärr inga motsvarande insatser. Det cyklisten själv kan göra är att använda cykelhjälm, den har stor betydelse för att förhindra skallskador.

Antal cykelolyckor rapporterade av polis respektive av akutsjukhus under 2010

Cykelolyckor 2010 Rapporterade av polis Rapporterade av akutsjukhus
Halland 50 372
Norrbotten 27 225
Skåne 442 1986
Stockholm 359 1281
Värmland 28 363
Västerbotten 61 667
Västmanland 54 556
Västra Götaland 215 935
Totalt i Sverige 1 781 10 361

Antal huvudskador som hade kunnat förhindras med cykelhjälm
Regioner med mer än 100 huvudskador redovisas. Tabellen baseras på inrapporterade skador från akutsjukhusen 2008- 2010.

Antal huvudskador utan hjälm Antal huvudskador som kunnat förhindras med hjälm
Halland 142 78
Norrbotten 145 80
Skåne 730 401
Stockholm 485 267
Värmland 101 56
Västerbotten 341 187
Västmanland 164 90
Västra Götaland 316 174
Totalt i Sverige 3 329 1 830

Fakta:

· Det nya nationella hälsomåttet (Risk för medicinsk invaliditet) används sedan 2010.
· Många skador som initialt kan tyckas lindriga, till exempel lättare hjärnskakning kan leda till livslånga problem med minnessvårigheter, kronisk huvudvärk eller synrubbningar. Det nya systemet tar hänsyn till hur stor risken är att en viss diagnos leder till kroniska besvär.
· Ett 30-tal cyklister skadar sig varje dag så allvarligt i trafiken att de måste uppsöka sjukhus.
· Det är 10 000 cyklister per år.
· Av dem får knappt 20 procent bestående men.

*Rapportering från akutsjukhus kombinerat med en riskmetod som värderar risken för medicinsk invaliditet för olika personskador.

För ytterligare information:
Maria Krafft, funktionschef Trafik och miljö Folksam, telefon 0708-31 62 26
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 58 01