KPA Pension köper hyresfastigheter i Staffanstorp, Skåne

KPA Pension köper en fastighetsportfölj med 700 hyresrätter av Staffanstorps kommun i Skåne. 

Folksam vässas för framtiden när dotterbolaget KPA Pension investerar i attraktiva fastigheter som ger stabil avkastning till pensionsspararna.

KPA Pension köper fastigheterna av det kommunala bostadsbolaget i Staffanstorp, en grannkommun till Malmö. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på cirka 48 000 kvm med cirka 700 hyresrätter. Fastigheterna är väl underhållna med låg vakansrisk och byggda mellan 1960-talet och 2000-talet. Köpeskillingen är 545 miljoner kronor.

I takt med att KPA Pensions förvaltade kapital ökar finns ett behov av att sprida riskerna i placeringarna. Sedan tidigare äger KPA Pension ett antal hyresfastigheter samt vårdboenden som hyrs av bolagets kunder.

– Vi vill gärna öka vår närvaro i den expansiva Öresundsregionen. Köpet av hyresfastigheter av Staffanstorps kommunala fastighetsbolag är en långsiktigt trygg investering som ger en stabil avkastning till våra pensionssparare. KPA Pension borde vara en ideal partner för kommuner som vill avyttra hyresfastigheter, eftersom vi är en långsiktig aktör som förvaltar kommunala pensioner, säger Lars-Åke Vikberg.

KPA Pension ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-665 06 45

Torbjörn Wiberg, chef Folksam Fastigheter, tel 070-689 20 16

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se