Finansiell information

Folksam gör nytt förvärv i Göteborg

Folksam har tecknat avtal med Stena om förvärv av fyra kontorsfastigheter i centrala Göteborg till ett värde av 1,63 miljarder kronor. Därmed fortsätter satsningen på fastigheter i Göteborg.

Folksam fortsätter att satsa i Göteborg efter det första förvärvet av en kontorsfastighet i våras. Förvärvet den här gången omfattar fyra fastigheter (Gårda 18:21, Gårda 18:25, Gårda 19:7, Stampen 26:2), däribland Gröna Skrapan, belägna i två av Göteborgs innerstads mest expansiva och attraktiva kontorslägen, Gårda och Stampen.

– Dessa fina fastigheter ligger på två av de delmarknader i Göteborg som vi bedömer vara de mest attraktiva för företag och organisationer att finnas i. Investeringen ger oss en bra bas för fortsatt expansion och engagemang när det gäller kontor i Göteborg. Folksams kunder får med denna investering en god riskjusterad avkastning och därmed en långsiktigt trygg avkastning, säger Lars Johnsson, chef för Folksamgruppens fastighetsverksamhet.

Totalt handlar det om drygt 36 000 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsarea. Köpare är både Folksam Liv och Folksam Sak. Folksam tillträder fastigheterna idag den 27 december 2017.

Den totala förvaltade fastighetsportföljen är idag värd omkring 33 miljarder kronor och Folksamgruppen har som mål att ytterligare öka fastighetstillgångarna under de närmaste åren.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksamgruppen, 072-582 19 14, lars.johnsson@folksam.se

Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 65 26, juha.hartomaa@folksam.se

Folksamgruppen investerar i skog

Folksamgruppen satsar på skog genom att investera i den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest AB. Därmed får kunderna indirekt tillgång till ett nytt tillgångsslag i sina portföljer. Folksamgruppen investerar totalt 50 miljoner euro.

Det är SEB och CRK Forest Management som ligger bakom fonden. För Folksamgruppen bidrar investeringen framför allt positivt till riskspridningen i tillgångsportföljerna. 

– Det här engagemanget i skogstillgångar passar oss bra och bidrar både till fortsatt god avkastning till våra kunder och en hållbar utveckling. Investeringen ger oss realtillgångar med säkra och stabila kassaflöden, samtidigt som den har låg korrelation med aktiemarknaden, säger Michael Kjeller, chef för Folksamgruppens kapitalförvaltning.

Silvestica ska förvärva skogsmark i Sverige, Finland och de tre baltiska länderna. Fonden ska förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning. Målsättningen är att Silvestica inom tre till fem år ska äga skogsmark motsvarande 500 miljoner euro.

Investeringen inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 22 miljoner euro, KPA Pension 22,5 miljoner euro och Folksam Sak 5,5 miljoner euro.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning, Folksamgruppen, 08-772 73 21, michael.kjeller@folksam.se

Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 65 26, juha.hartomaa@folksam.se

Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26