Folksam kommenterar

”Folksam välkomnar regeringens solvens II förslag med två undantag”