Nyheter och pressmeddelanden

Forskning om demenssjukdomar belönas med Nordiska Medicinpriset 2017

Nordiska Medicinpriset 2017 avseende forskning om demenssjukdomar tilldelas forskarna Gunhild Waldemar, Köpenhamns universitet och Kaj Blennow, Göteborgs universitet.

Nordiska medicinpriset, som utdelas av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam, är ett av Nordens största medicinpriser och utdelas årligen. Prissumman på en miljon kronor, som i år delas av de två pristagarna, tilldelas för ”särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden inbjuds att föreslå pristagare.

Nordiska Medicinpriset kommer att delas ut den 1 februari 2018 i Folksams lokaler på Bohusgatan 14 i Stockholm. Inbjudan till prisutdelning och pristagarnas föreläsningar skickas separat.

Styrelsens prismotivering

”För deras internationellt ledande forskning som skapat en omfattande och viktig vetenskaplig bas rörande demenssjukdomars förekomst, orsaker och behandlingsmöjligheter.”

Individuella motiveringar avseende pristagarna

 • Professor Gunhild Waldemar utses till pristagare för sina kliniska studier rörande funktionell avbildning av hjärnan vid normalt åldrande och vid demenssjukdomar, samt för sitt pionjärarbete med att skapa bästa möjliga vård för patienter med demenssjukdomar.
 • Professor Kaj Blennow utses till pristagare för sina grundläggande studier av biomarkörer för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, samt för sina epokgörande studier rörande molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom.
   

För ytterligare information:

Björn Rydevik, professor och ordförande i Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset
mobil: +46 705 400 939

Gunhild Waldemar, professor 
mobil: +45 263 025 80

Kaj Blennow, professor
mobil: +46 761 073 835
 

Om Nordiska Medicinpriset

Det Nordiska Medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och delas varje år ut till en eller flera forskare som belöning för en framstående vetenskaplig prestation. Prissumman är en miljon kronor och delas ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset (tidigare SalusAnsvarstiftelsen), som har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som tillkom 1979 vid dåvarande försäkringsbolaget Salus 50-årsjubileum. När Folksam 2013 förvärvade SalusAnsvar ändrades namnet på priset till ”Nordiska Medicinpriset” och priset utdelas i samarbete med Folksam.

November högtid för villainbrott

  När mörkret börjar sänka sig sker allt fler villainbrott. De tre sista månaderna på året är den tid på året då flest villainbrott sker, och det är framförallt villor utan larm som drabbas.
– Vi ser i vår granskning av villainbrott bland våra kunder att det är just under den mörka årstiden som flest drabbas av inbrott, och november är den månad som är värst, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Varje år drabbas tusentals av Folksams kunder av inbrott i villan. Trenden är att det fortsatt är en hög andel inbrott, men under 2016 minskade andelen inbrott något. Sett över en femårsperiod har nära en tredjedel av alla villainbrott skett under årets sista tre månader med en topp i november.

Folksams granskning visar att över åttiofem procent som utsatts för inbrott i sin villa saknat fungerande hemlarm vid inbrottstillfället.  

– Tillfället gör tjuven. Det är tydligt att både mörker som ger ett skydd åt tjuven, samt avsaknad av larm gör jobbet lättare för den som vill begå inbrott. Att ha ett godkänt hemlarm i hela sitt hem och att se till att det alltid är på minskar risken för inbrott och begränsar tiden tjuven har på sig att rota igenom hemmet efter stöldbegärligt gods,

 säger Erik Arvidsson.

Majoriteten av alla inbrott har skett vi fönster och fönsterdörrar. Tillvägagångsättet skiljer sig till stor del mot inbrott i fritidshus där den vanligaste vägen in är via ytterdörren.

– Vi engagerar i oss i det som våra kunder bryr sig genom att informera om hur man kan skydda sitt hem. Eftersom vi vet att fönster och dörrar är de vanligaste inbrottsvägarna vill vi tipsa om att se till att huset har godkända lås på såväl fönster som dörrar samt brytskydd säger Erik Arvidsson.

Det som stjäls mest från i villor är sådant som är lätt att ta med sig och som snabbt går att omsätta till kontanter. I Folksams granskning hade guld och smycken stjäls i nära 90 procent av alla inbrott. Även klockor och kontanter är vanligt förekommande stöldföremål.

Den grupp som är mest utsatta för inbrott är vuxna över 45 år utan minderåriga barn. Samtidigt har barn drabbats av inbrott i sina hem i nära en tredjedel av alla granskade fall.

– Idag när många barn är hemma före sina föräldrar, finns risk för att det är barnen som först riskerar en obehaglig överraskning. Ett övervakat hemlarm skulle kunna bidra till ökad trygghet, säger Erik Arvidsson.

För ytterligare information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Förebyggande tips och råd

 • Se till att alla dörrar har godkända lås. Det gäller även altandörrar och garage. Fönster bör också ha lås. Källarfönster bör ha galler.
 • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsedetektorer och undvik täcka dörrar och fönster med växter – gör bostaden synlig utifrån.
 • Gör gemensam sak med grannar – Starta Grannsamverkan och hjälp varandra att hålla koll på vem som rör sig i området. Tjuvar gillar inte att bli sedda.
 • Förvara trädgårdsredskap och stegar inne eller i ett låst förråd. Då kan de inte användas som inbrottsredskap hos dig eller din granne
 • Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter. Stöldmärkning gör man idag enkelt med märk-DNA.
 • Installera ett godkänt hemlarm i hela fastigheten.   
 • Ha helst dörrarna låsta även när du är hemma.

Fler tips och råd finns på www.folksam.se/villainbrott

Om granskningen

Folksam har granskat villainbrott hos sina kunder där stöldvärdet har överstigit 40 000 kronor. 332 inbrott har gåtts igenom totalt. För att få en bättre bild av hemlarms påverkan på inbrottskrisken har Folksam tittat på data för alla inbrott inträffade under 2016. För att se inbrottsfrekvensen över tid har jämförelse med inträffade inbrott för 2012-2016 gjorts.

Folksam+46 8-772 66 60infojour@folksam.se