Folksam kommenterar

Kommentar med anledning av Folksams avtal med Taxi Kurir

Folksam är ett kundägt och inte ett kooperativt bolag