Försäkringar

Stora mängder snö riskerar att skada tak

I stora delar av norra Sverige har det hittills i vinter kommit rikliga mängder snö. På grund av kraftigt snötryck på tak riskerar nu villa- och firitdshusägare i norra Sverige att få skador på sina hus.

Vid kraftigt snöfall och långvarig kyla finns det risk för snötrycksskador, frysskador och takläckage.

– Det finns risk att all den snö som fallit blir extra tung, speciellt om det följs av något varmare väder de efterkommande dagarna. Att hjälpa våra kunder att förbereda sig när det fallit mycket snö engagerar oss eftersom vi vet hur stora skador det kan orsaka, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

En vanlig villa som är byggd enligt norm ska tåla tyngd från normalt snöväder. Problemet är att det kan samlas mycket snö på en del av taket, till exempel mellan huvudbyggnaden och ett lågt liggande altantak. Ibland kan det också driva extra mycket snö på läsidan av taket. I dessa fall kan det vara bra att skotta.

– Vid kraftigt snöfall finns det risk för snötrycksskador. Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norr till söder och efter den senaste uppdateringen så ska nybyggda tak tåla större snölast än tidigare, säger Erik Arvidsson.

Ibland kan det bildas is vid utblåsningshuven på tak på grund av att varm luft smälter omkringliggande snö. Det byggs upp en ”iskaka” som blir bredare och tjockare. Vid tillräckligt tjock is rinner smältvattnet baklänges in under takpannorna. Det har även hänt att hängrännor och stuprör skadats av isen. Är yttertaket dåligt isolerat så kan man också se stora istappar vid takfot.

– Det allra viktigaste är dock att inte ta risker när man skottar på tak. Säkerheten är självfallet viktig för den som skottar, men även för de som vistas nere på marken. Att jobba på ett tak är alltid farligt men på vintern gör snö, is, kyla och blåst arbetet extra svårt. Därför är det viktigt att använda ordentliga skyddsanordningar, säger Erik Arvidsson.

Folksams råd vid snöskottning

 • Helst bör du låta professionella snöröjare sköta snöskottningen
 • Använd en skyffel som inte skadar taket. En metallskyffel skadar lätt takbeläggningen
 • Om det är mycket snö; skotta av i lager. Om man till exempel bara skottar av halva taket så kan det bli snedbelastning och skada bärande konstruktion
 • Säkerheten är mycket viktig för den som skottar, men även för de som vistas nere på marken. Att jobba på ett tak är alltid farligt men på vintern gör snö, is, kyla och blåst arbetet extra svårt. Se till att använda ordentliga skyddsanordningar

Mer information finns på https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skador-under-aret/sno-pa-tak

Det är viktigt att känna till att försäkringen inte ersätter skada på tak och/eller byggnaden i övrigt som orsakats av läckage från tak. Mer information finns i villkoren på www.folksam.se/hemforsakring

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams informationsjour, telefon 08-772 66 60

64 500 barn utan försäkring på jullovet

Skolbarn i 49 av Sveriges kommuner har inte någon försäkring under jullovet. Det visar Folksams senaste granskning av försäkringsskyddet för barn. Totalt är uppskattningsvis 64 500 barn helt oförsäkrade mot olyckor under helger och lov, i och med att 49 av landets kommuner endast försäkrar barnen under skoltid.

Alla svenska kommuner har olycksfallsförsäkring för sina grundskoleelever under skoltid men 49 kommuner undviker att teckna en försäkring som gäller efter att skolan är slut. Samtidigt är det på fritiden som behovet av en försäkring är som störst, eftersom det är då olyckor oftast uppstår. Vanligast är att barn skadar sig när de spelar fotboll – inte för att den sporten är farligast, utan för att det är den är mest populär.

– Jag uppmanar alla kommuner att säkra att barnen har ett skydd även på fritiden. Alternativet är att säga till svenska skolbarn att inte slå sig under jullovet, men varje förälder förstår orimligheten i det. Med utgångspunkt från nationell skadestatistik kan vi räkna med att över 5 000 barn kommer att söka akutvård, för skador, under året, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Även om många kommuners olycksfallsförsäkring ger rätt till ersättning om barnet skadar sig på fritiden är det inte ett tillräckligt bra skydd.

– Kvalitén på skolbarnsförsäkringar varierar från kommun till kommun. Det skulle behövas krav eller åtminstone riktlinjer för kommunerna som de kan utgå från när de väljer skolbarnsförsäkring, så att svenska barn slipper ojämlika och bristfälliga försäkringar. Det ska vara lika tryggt att spela fotboll och leka, var du än bor, säger Håkan Svärdman.

Folksams undersökning visar också att 30 procent av alla barn saknar en privat barnförsäkring. Skolförsäkringarna täcker enbart skador orsakade av olyckor, men om barnet får besvär på grund av sjukdom ges ingen ekonomisk ersättning. Alla föräldrar bör därför skaffa en barnförsäkring och kontrollera att den gäller för såväl olyckor som sjukdomar.

– Många verkar tro att sjukvården och staten ger tillräckligt skydd om det händer deras barn något. Tyvärr kan olycka eller sjukdom få stora ekonomiska konsekvenser och det går inte att förvänta sig ett tillräckligt stort stöd från myndigheter och skola. Mitt råd är att se till att dina barn har en barnförsäkring, säger Håkan Svärdman.

Exempel

Skolbarnen i Stockholm
Försäkringen gäller dygnet runt och oavsett var i världen barnet är.

Skolbarnen i grannkommunen Sollentuna

Försäkringen gäller endast under skoltid, i Sverige.

Kommuner som inte försäkrar grundskoleelever utanför skoltid 2017

Dalarna Gävleborg Jämtland Skåne Stockholm
Borlänge Gävle Åre Båstad Haninge
Falun Hofors   Eslöv Huddinge
Gagnef   Norrbotten Helsingborg Lidingö
Leksand   Arjeplog Kävlinge Nynäshamn
Mora     Lomma Salem
Orsa     Malmö Sigtuna
Rättvik     Skurup Sollentuna
      Staffanstorp Upplands Väsby
      Vellinge Vallentuna
      Åstorp Österåker
      Ängelholm  
Södermanland Västernorrland Västmanland Västra Götaland Östergötland
Katrineholm Örnsköldsvik Fagersta Alingsås Finspång
Nyköping   Skinnskatteberg Bollebygd Mjölby
Strängnäs   Västerås Falköping Ydre
Trosa     Grästorp  
      Hjo  
      Vårgårda  

 

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, 0708-31 53 62
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Grannen vanlig orsak till bostadsbrand

Var tredje brand som drabbade Folksams kunder i december förra året startades hos en granne. Samtidigt sticker december ut som en månad där det framför allt är ljus som orsaker bränder. 

– Det spelar egentligen ingen roll hur aktsam man själv är om grannen slarvar. Beroende på hur man bor så skyddar hemmets skal mot brand utifrån. En lägenhet är gjord för att skydda i en timme medan en normal villa är gjord för att skydda från brand utifrån i en kvart. Uppstår en brand i det egna hemmet har man dessutom betydligt kortare tid på sig än om branden kommer utifrån. Detta då det material vi har i våra bostäder idag består av elektronik och lättantändlig plast som snabbt övertänds, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Material i våra hem och motståndskraft mot övertändning – förr och nu*
 1950-talet  15 minuter  Hemmet består av möbler i trä.
 1980-talet  5 minuter  Mer av plast i möbler och byggmaterial
 Idag  2-3 minuter  Elektronik och lättantändlig plast

* Källa: MSB

Den allra vanligaste brandorsaken i den egna bostaden i december är ljusbränder. En fjärdedel av alla bränder som uppstod i det egna hemmet förra december berodde på ljus, följt av spis- och eldstadsbrand. Levande ljusbränder ligger helt ohotat i topp som brandorsak under december. I Folksams granskning framgår det att själva ljusstaken är en stor orsak till många bränder.  Ofta handlar det om ostadiga ljusstakar eller ljusstakar som alstrar värme i underlaget. Även att ljusstakar är utsmyckade eller går sönder är orsaker till att bränder uppstår.

– Det är tyvärr inte helt ovanligt att ljusstakar i glas spricker. Det i kombination med att de flesta värmeljus idag innehåller paraffin skapar en brandrisk. Paraffin är ett mycket mer lättantändligt material än stearin. Om en ljushållare spricker sprids paraffin på ett helt annat sätt är stearin då det är mer flytande vilket i sig orsakar bränder. Eftersom ett brandförlopp kan gå fruktansvärt fort är det oerhört viktigt att ha en brandvarnare. Har man möjlighet att ha en uppkopplad brandvarnare rekommenderar vi det, säger Erik Arvidsson.

Många bränder orsakas av mänskligt beteende som att vi glömmer att vi satt på spisen, eldar felaktigt i braskaminen eller glömmer vi tänt ljus eller ställer ljusen för nära brännbara material.

– Det går aldrig helt att förebygga bränder men vi engagerar oss för att våra kunder ska veta vad de kan göra. När det gäller levande ljus är det viktigt att se till att underlaget är stabilt och inte alstrar värme. Idag finns det även brandutrustning som kan begränsa brand och även utrustning som ser till att en brand inte uppstår, säger Erik Arvidson.

Tips för att förebygga brand

 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt
 • Använd stearinljus med en veke som slutar innan ljuset brunnit ut
 • Dekorera ljusstaken med icke brännbart material
 • Ställ tända ljus på säkert avstånd från gardiner och inredning som lätt kan ta eld
 • Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med levande ljus
 • Se till att det finns brandvarnare, brandfilt och pulversläckare i hemmet
 • Använd el – ljusslingor eller infravärme - som är godkänt för utomhusbruk. Se till att inget brännbart ligger emot dem och följ bruksanvisningarna
 • Ha alltid uppsikt över levande ljus och marschaller.

Fler tips och råd finns på https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skadeforebyggande/vanliga-bostadsbrander

För ytterligare information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94

Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Karin Lutz, projektledare Folksam, telefon 0708-31 69 39

Storm på väg – skydda ditt hem mot krafigt snöfall och blåst

Idag har SMHI utfärdat en klass 2-varning för mycket hårda vindar och snö i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län.  Med så kraftiga vindar tillsammans med stora mängder snö kan stormen ge skador på villor och fritidshus. Därför vill Folksam informera om vad man som husägare kan göra för att skydda sig själv och sitt hem.

Det allra viktigaste när stormen pågår är att skydda sig själv och sin familj genom att stanna inomhus. Först därefter handlar det om att skydda sin egendom.

– När vinden tar i som värst kan saker som tegelpannor, vindskivor och plåttak blåsa av husen, och träd kan knäckas av blåsten. Samtidigt riskerar all den snö som fallit nu bli extra tung om det blir varmt de efterkommande dagarna. Att hjälpa våra kunder att förbereda sig inför en storm och kraftigt snöfall engagerar oss eftersom vi vet hur stora skador det kan orsaka, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

En vanlig villa som är byggd enligt norm ska tåla tyngd från normalt snöväder. Problemet är att det kan samlas mycket snö på en del av taket, till exempel mellan huvudbyggnaden och ett lågt liggande altantak. Ibland kan det också driva extra mycket snö på läsidan av taket. I dessa fall kan det vara bra att skotta, men först när stormen bedarrat.

– Vid kraftigt snöfall finns det risk för snötrycksskador. Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norr till söder och efter den senaste uppdateringen så ska nybyggda tak tåla större snölast än tidigare, säger Erik Arvidsson.

Ibland kan det bildas is vid utblåsningshuven på tak på grund av att varm luft smälter omkringliggande snö. Det byggs upp en ”iskaka” som blir bredare och tjockare. Vid tillräckligt tjock is rinner smältvattnet baklänges in under takpannorna. Det har även hänt att hängrännor och stuprör skadats av isen. Är yttertaket dåligt isolerat så kan man också se stora istappar vid takfot.

– Det allra viktigaste är dock att inte riskera liv under stormen! Det undviker man genom att förse sig med mat, ficklampor och värmekällor i förväg och stanna hemma, eller söka skydd inomhus, så länge stormen pågår, säger Erik Arvidsson.

Folksams råd vid kraftiga oväder

 • Se till att du har mat, ficklampa och värmekälla hemma om stormen skulle orsaka strömavbrott.
 • Om du har möjlighet, ställ gärna in bilen i ett garage för att skydda mot kringflygande föremål.
 • Undvik bilresor om du har möjlighet.
 • När stormen bedarrar kan du försöka täcka över skadorna och ta hand om föremål som blåst omkring.
 • Till sist är det allra viktigaste att inte riskera liv, håll dig helst inomhus under stormen.

Folksams råd vid snöskottning

 • Helst bör du låta professionella snöröjare sköta snöskottningen
 • Använd en skyffel som inte skadar taket. En metallskyffel skadar lätt takbeläggningen
 • Om det är mycket snö; skotta av i lager. Om man till exempel bara skottar av halva taket så kan det bli snedbelastning och skada bärande konstruktion
 • Säkerheten är mycket viktig för den som skottar, men även för de som vistas nere på marken. Att jobba på ett tak är alltid farligt men på vintern gör snö, is, kyla och blåst arbetet extra svårt. Se till att använda ordentliga skyddsanordningar

Mer information finns på www.folksam.se/storm och https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/hus-och-hem/skador-under-aret/sno-pa-tak

Det finns försäkringsskydd för stormskador hos Folksam liksom hos de flesta andra försäkringsbolag. Om huset eller lösöret skadas av storm, det vill säga en vindstyrka på minst 21 meter/sekund, kan villa- och hemförsäkringen ersätta vissa skador: www.folksam.se/hemforsakring

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams informationsjour, telefon 08-772 66 60

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Folksam+46 8-772 66 60infojour@folksam.se

November högtid för villainbrott

  När mörkret börjar sänka sig sker allt fler villainbrott. De tre sista månaderna på året är den tid på året då flest villainbrott sker, och det är framförallt villor utan larm som drabbas.
– Vi ser i vår granskning av villainbrott bland våra kunder att det är just under den mörka årstiden som flest drabbas av inbrott, och november är den månad som är värst, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Varje år drabbas tusentals av Folksams kunder av inbrott i villan. Trenden är att det fortsatt är en hög andel inbrott, men under 2016 minskade andelen inbrott något. Sett över en femårsperiod har nära en tredjedel av alla villainbrott skett under årets sista tre månader med en topp i november.

Folksams granskning visar att över åttiofem procent som utsatts för inbrott i sin villa saknat fungerande hemlarm vid inbrottstillfället.  

– Tillfället gör tjuven. Det är tydligt att både mörker som ger ett skydd åt tjuven, samt avsaknad av larm gör jobbet lättare för den som vill begå inbrott. Att ha ett godkänt hemlarm i hela sitt hem och att se till att det alltid är på minskar risken för inbrott och begränsar tiden tjuven har på sig att rota igenom hemmet efter stöldbegärligt gods,

 säger Erik Arvidsson.

Majoriteten av alla inbrott har skett vi fönster och fönsterdörrar. Tillvägagångsättet skiljer sig till stor del mot inbrott i fritidshus där den vanligaste vägen in är via ytterdörren.

– Vi engagerar i oss i det som våra kunder bryr sig genom att informera om hur man kan skydda sitt hem. Eftersom vi vet att fönster och dörrar är de vanligaste inbrottsvägarna vill vi tipsa om att se till att huset har godkända lås på såväl fönster som dörrar samt brytskydd säger Erik Arvidsson.

Det som stjäls mest från i villor är sådant som är lätt att ta med sig och som snabbt går att omsätta till kontanter. I Folksams granskning hade guld och smycken stjäls i nära 90 procent av alla inbrott. Även klockor och kontanter är vanligt förekommande stöldföremål.

Den grupp som är mest utsatta för inbrott är vuxna över 45 år utan minderåriga barn. Samtidigt har barn drabbats av inbrott i sina hem i nära en tredjedel av alla granskade fall.

– Idag när många barn är hemma före sina föräldrar, finns risk för att det är barnen som först riskerar en obehaglig överraskning. Ett övervakat hemlarm skulle kunna bidra till ökad trygghet, säger Erik Arvidsson.

För ytterligare information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Förebyggande tips och råd

 • Se till att alla dörrar har godkända lås. Det gäller även altandörrar och garage. Fönster bör också ha lås. Källarfönster bör ha galler.
 • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsedetektorer och undvik täcka dörrar och fönster med växter – gör bostaden synlig utifrån.
 • Gör gemensam sak med grannar – Starta Grannsamverkan och hjälp varandra att hålla koll på vem som rör sig i området. Tjuvar gillar inte att bli sedda.
 • Förvara trädgårdsredskap och stegar inne eller i ett låst förråd. Då kan de inte användas som inbrottsredskap hos dig eller din granne
 • Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter. Stöldmärkning gör man idag enkelt med märk-DNA.
 • Installera ett godkänt hemlarm i hela fastigheten.   
 • Ha helst dörrarna låsta även när du är hemma.

Fler tips och råd finns på www.folksam.se/villainbrott

Om granskningen

Folksam har granskat villainbrott hos sina kunder där stöldvärdet har överstigit 40 000 kronor. 332 inbrott har gåtts igenom totalt. För att få en bättre bild av hemlarms påverkan på inbrottskrisken har Folksam tittat på data för alla inbrott inträffade under 2016. För att se inbrottsfrekvensen över tid har jämförelse med inträffade inbrott för 2012-2016 gjorts.

Folksam+46 8-772 66 60infojour@folksam.se