Emilie Westholm

Årsrapport från Nordic Engagement Cooperation

Folksam samarbetar sedan 2008 tillsammans med norska KLP och finska Ilmarinen inom Nordic Engagement Cooperation med syftet att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter rörande miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption. NEC publicerar nu årsrapporten för 2013 då de tillsammans arbetat för att påverka 14 internationella företag.

Läs mer

Hållbart Värdeskapande fick pris för bästa samarbete

Initiativet Hållbart Värdeskapande, där Folksam är en av grundarna, mottog igår priset för Årets samspel när Financial Hearings för 17:e året i rad genomförde FH Award.

Läs mer

Folksam med i nytt initiativ

Folksam har som första europeiska investerare valts in som medlem i den internationella organisationen Global Network Initiative, GNI. Folksam kommer tillsammans med bland andra IT-företagen Google och Microsoft, olika intresseorganisationer, universitet och investerare att arbeta för mänskliga rättigheter på Internet och inom telekommunikation.

Läs mer

Nytt investerarsamarbete för ökad jämställdhet i börsbolagen

Nio investerare världen över, med ett totalt förvaltat kapital på 480 miljarder kronor, har gått ihop i ett nytt jämställdhetsinitiativ. 65 företag i tio olika länder har fått brev från investerargruppen – där Folksam ingår – där de uppmanas att delta i en dialog om jämställdhetssituationen i företagen.

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2010: Fortsatt manlig dominans i börsbolagens toppskikt

Jämställdhetsindex, som Folksam presenterar för sjunde året i rad, visar att även om antalet män i svenska börsbolag skulle halveras så är det fortfarande fler män än kvinnor som är anställda i bolagen. Totalt är nära 1,4 miljoner anställda i börskoncernerna. Av dessa är närmare en miljon män.

Läs mer

Resultatrapport från investerarinitiativet Hållbart värdeskapande

Folksam presenterade i dag tillsammans med 14 andra institutionella investerare resultatrapporten från Hållbart Värdeskapande. Folksam kommer att använda sig av resultaten i ägardialog och som underlag för frågor vid vårens bolagsstämmor.

Läs mer

Folksams shoppingguide: Shoppa med ansvar – det går att påverka

Mellandagsrea! Hur fyndar du? Väljer du att lägga dina pengar på de butiker som redan tar sitt ansvar för miljön och för sina anställdas arbetsvillkor? Eller på dem som jobbar för att bli bättre? Folksams shoppingguide visar hur företagen ligger till, vilka som är bra och vilka som behöver göra mer. Tillsammans kan vi få alla att bli bättre.

Läs mer

Folksams Index för ansvarsfullt företagande: Starka ägare ger ansvarsfulla företag

Företag kopplade till ägarsfärer som Wallenberg, Handelsbanken och svenska staten är bättre än det genomsnittliga företaget på Stockholmsbörsen i sitt arbete med miljö och mänskliga rättigheter. Det visar Folksams Index för ansvarsfullt företagande. Indexet visar även att Stenbecksfären och medie- och underhållningsbranschen ligger i botten.

Läs mer

Folksam deltar i Hållbart Värdeskapande

Folksam presenterade i dag tillsammans med 12 andra institutionella investerare ett samarbetsprojekt för att gemensamt påverka svenska börsnoterade företag till ett ansvarsfullt och långsiktigt värdeskapande. Efter norsk förlaga kommer de 13 institutionerna, som tillsammans har nästan 500 miljarder kronor investerat på Stockholmsbörsen, att uppmana de 100 största bolagen på Stockholmsbörsen att delta i en enkätundersökning med frågor som gäller ansvarsfulla och hållbara affärer.

Läs mer

Folksams Jämställdhetsindex 2009 visar: Bra blir bättre och dåliga blir sämre

Jämställdhetsindex, som Folksam presenterar för sjätte gången, visar att resultaten av företagens jämställdhetsarbete varierar stort. Skillnaderna mellan de mest och minst jämställda bolagen ser ut att cementeras. Totalt sett ligger genomsnittliga andelen styrelsekvinnor i svenska börsbolag fast på omkring 19 procent. För bolagen på Stockholmsbörsens OMXS30 är andelen kvinnor nu 25 procent.

Läs mer