Folksam Sak

Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2015

Valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 16 april 2015.

Folksam Liv
Valberedningen föreslår:

Ordinarie ledamöter
T…

Läs mer

Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2014

Valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 10 april 2014.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bra ska bli bättre
– Vårt engagemang för det som kunderna bryr sig om fortsätter och har under 2013 rönt fler framgångar än någonsin säger Jens Henriksson, vd och koncernchef, Folksam. Folksam är Sveriges största försäkringsbolag.Vi växer inom alla områden samtidigt som kundlojaliteten stärks. Premieintäkterna ökade under 2013 med knappt 15 procent till totalt 40,3 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 7,6 procent för Folksam Liv och 8,2 procent för KPA Pension. Vår ekonomisk styrka är förutsättningen när Folksam nu går in i en ny fas – en fas med fokus på modernisering, effektivisering och konsolidering.

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013

Stark premietillväxt
–  Folksams engagemang i det som kunderna bryr sig om ger resultat, säger Catrina Ingelstam, CFO Folksam. Vi växer inom alla områden samtidigt som kundlojaliteten stärks. Vi gläds också åt ett fortsatt starkt intresse för traditionell försäkring med garanti.
Den totala premievolymen ökar med  nio procent jämfört med samma period föregående år. Under de tre första kvartalen 2013 ökar det förvaltade kapitalet med 18 miljarder och uppgick den 30 september till 299 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 3,5 procent för Folksam Liv och 4,2 procent för KPA Pension.

Läs mer

Folksam investerar i Friends Arena

I en överenskommelse med Svenska Fotbollförbundet investerar Folksam Sak i ett samägt bolag som kommer äga 11,1 procent av Friends Arena i Solna.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Stärkt försäkringserbjudande ger fortsatt tillväxt
–  Folksams engagemang i det som kunderna bryr sig om ger resultat, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam. Försäkringserbjudandet måste hela tiden utvecklas i samklang med kundernas förändrade preferenser och det har vi lyckats med.
Den totala premievolymen ökar med fyra procent jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret ökade det förvaltade kapitalet med 14 miljarder och uppgick den 30 juni till 295 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 2,1 procent för Folksam Liv och 1,9 procent för KPA Pension.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

– Tack vare att vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om fortsätter Folksams framgångar, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam. Folksams stärkta kunderbjudande fortsätter ge resultat. Den totala premievolymen ökar med sex procent jämfört med samma period föregående år. Under första kvartalet ökade det förvaltade kapitalet med 14 miljarder och uppgick den sista mars till 295 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 2,3 procent för Folksam Liv och 2,2 procent för KPA Pension.

Läs mer
Folksams årsrapporter publicerade

Folksams årsrapporter publicerade

Folksam har idag, 25 mars, publicerat följande rapporter på www.folksam.se…

Läs mer

Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2013

Valberedningarna i Folksam Sak och Folksam Liv framlägger följande förslag till val av styrelser inför de ordinarie bolagstämmorna den 17 april 2013.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

– 2012 var året då Folksam befäste sin position som stabil en aktör inom försäkring och sparande. Vårt engagemang för det som våra kunder tycker är viktigt fortsätter och med ytterligare ett starkt år bakom oss har vi ett bra utgångsläge inför framtiden, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam.

Läs mer