Undersökning mutor

Varannan svensk tror att svenska företag mutar sig fram utomlands

Nästan halva Sveriges befolkning, 47 procent, tror att det är vanligt att svenska företag mutar sig till affärer i utlandet. 72 procent uppger samtidigt att de tycker det är viktigt att Folksam arbetar med att påverka de företag Folksam investerar i att bli bättre på att ta ansvar, bland annat mot korruption. Detta är frågor Folksam tar upp vid vårens bolagsstämmor, samt i ett brev till samtliga svenska börsbolags ordförande.

Läs mer